Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

insan kaynakları

insan kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli sermayesi insan kaynağı olan grubumuzun temel hedefi; çalışanlarımızın nitelikli, insan ilişkilerinde başarılı, güvenilir, eğitim düzeyi yüksek olan takımın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır.Sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Bu sebeple; stratejik düşünebilen, proaktif, yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli yüksek, sorumluluk sahibi, takım çalışmasında başarılı kişileri ailemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Ekibimize katılan kişileri sürekli eğitim programları, etkin performans yönetimi, kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri ile geliştirerek grubumuzu büyütmek temel felsefemizi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

  • Sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek,
  • Kurumun hedeflerine giden yolda çalışanlara ve kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
  • Yetkinliğe dayalı işe alım süreciyle kurum değerlerini koruyup geliştirecek yeni kişiler istihdam etmek,
  • Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar oluşturmak,
  • Adil, rekabetçi, doğru ücret ve yan haklar politikası yürütmek,
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına özel eğitim planları hazırlamak,
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket etmekteyiz.

Grubumuzda tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri grubumuzun insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmektedir.

Seçme ve Yerleştirme
Seçme ve Yerleştirme

Liv Hospital ailesi olarak seçme ve yerleştirme sürecinde ayrım yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak “doğru işe doğru insan” aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz.İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan grubumuzun bir parçası olmaktan mutlu olan, başarma arzusu yüksek, içinde bulunduğu çevreye ve topluma karşı duyarlı kişilerin organizasyonu geliştireceğini düşünüyoruz. Verimli, kaliteli çalışmayı esas alan, ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, dürüst, yüksek performanslı bireylerden oluşan bir organizasyonun başarıyı da beraberinde getirdiğine inanıyoruz.

Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; grubumuzun felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendisini, takımını ve şirketini geliştirecek, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, inisiyatif sahibi, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Süreçlerde çeşitli test ve envanterler ile yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.

Liv Hospital ailesine katılmak için; www.kariyer.net ve www.secretcv.com portallarından açık ilanlarımıza başvuru yapabilir veya ik@livhospital.com.tr adresine özgeçmiş gönderebilirsiniz.

Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi
Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi


Liv Hospital olarak çalışanlarımızın iş sonuçlarını “Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi” kapsamında değerlendirmekteyiz.Bu sistem, çalışanların ilgi alanları ve eğilimlerini göz önünde bulundurarak, potansiyel ve yetkinliklerini değerlendirerek başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini amaçlamaktadır.

Yılda bir defa uygulanan “Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi”nde temel, yönetsel ve mesleki olmak üzere üç başlık altında toplanan yetkinlikler ile hedefler pozisyon bazlı tanımlanır. Performans değerlendirme süreci; çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisi tarafından değerlendirilmesi ve yüz yüze görüşme yapılması süreçlerinden oluşur. Elde edilen sonuçlar ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında veri olarak kabul edilir.

Kariyer Yönetimi’nde amacımız çalışanların ilgi alanları ve yetkinlikleri değerlendirerek başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Liv Hospital’da yükselme başarı ile doğru orantılıdır.Yükselme yatay veya dikey olabilir.Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir.

Açılan pozisyonlar öncelikle iç ilanla şirket içinde duyurulur ve bu ilanlara dileyen çalışma arkadaşlarımız başvurabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve terfi hareketleri yapılır.

Eğitim ve Gelişim
Eğitim ve Gelişim

Liv Hospital olarak ailemize katılan herkes ilk günden itibaren öğrenme ve gelişim olanaklarından yararlanmaya başlar. Tüm çalışanlarımız büyük bir ailenin üyesi olarak yüksek performanslarını sürekli kılacak ve yetkinliklerini güncel tutabilecekleri sistemlerle desteklenirler.Performans sisteminin yanı sıra yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan çalışmalar sonucunda yıllık eğitim ve gelişim faliyetleri oluşturulmaktadır.

Eğitim ve gelişim faaliyetleri kurum içi, kurum dışı ve oryantasyon eğitimleri olarak uygulanmaktadır.

Grubumuzda sizleri öğrenme stilinize en uygun yöntemlerin olduğu bir ortam beklemektedir. Yöntemlerimiz arasında, sınıf eğitimleri, işbaşı eğitimleri, Liv Akademi, E-learning, koçluk ve saha gezileri gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza öncelikle İnsan Kaynakları tarafından kurumsal oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu eğitim ile çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanmaktadır.

Kurumsal oryantasyonun ardından görev yapacağı bölüm tarafından eğitim programı uygulanmaktadır. Burada ise çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca tüm çalışanlarımız e-learning eğitim atamaları ile bilgilerini sürekli taze tutmakta ve yeni gelişmelerden haberdar olmaktadır.

Grubumuz Liv Akademi projesi ile hem bilgi paylaşımını artırmakta, hem yöneticilerimizin gelişimine olanak vermekte hem de çalışanlarımıza katkı sağlamaktadır.

Staj Olanakları
Staj Olanakları

Liv Hospital bünyesinde staj yapması uygun bulunan yüksek lisans, lisans, ön lisans ve liselerde okuyan öğrencilere staj imkanı sunulmaktadır.


Öğrencilerin yol ve yemek ihtiyaçları hastane tarafından karşılanmaktadır. Liv Hospital olarak öğrenmeye istekli, iç denetimi ve öz disiplini olan, şirket içi bilgileri gizli tutabilen, motivasyonu yüksek kişiler tercih edilmektedir. Samimiyetten resmiyete, öğrenci kimliğinden çalışan kimliğine bürünmedeki dengeyi koruyabilen, sorumluluk almaya hazır, kendini geliştirmeye odaklı, özgüveni yüksek, olumlu düşünce ve tutuma sahip, okul ve iş temposunu birlikte yürütebilecek adayları seçmek önceliğimiz olmaktadır.

Ücret ve Ödüllendirme
Ücret ve Ödüllendirme

"Eşit işe eşit ücret" prensibini benimseyen grubumuzda ücret politikası; ücret kademelerine, güncel piyasa eğilimlerine ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Ücretler brüt ücret bazında ve aylık olarak ödenir.Çalışanlarımız; üstün başarı elde ettikleri, kuruma belirgin bir katkı sağladıkları, örnek tutum ve davranış sergiledikleri durumların fark ve takdir edilmesi ile en kısa sürede ödüllendirilmektedirler. Ayrıca fark yaratan kişiler periyodik olarak yapılan toplantılar ile diğer çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Çalışma Koşulları ve Sosyal Haklar
Çalışma Koşulları ve Sosyal Haklar

Grubumuzda sektörel dinamiklere göre değişkenlik gösterebilen yan haklar paketleri uygulanmaktadır.

Tüm çalışanlarımıza öğle yemeği ve servis hizmeti sağlanmakta, dönemsel olarak hediye paketleri sunulmaktadır. Çalışma saatlerine bağlı olarak sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara yemek imkanı sunulmaktadır.

Görev yapacağı şehirde ikamet olanağı bulunmayan hemşirelerimiz ve sağlık memurlarımız için hastanemizle aynı semtte yer alan ücretsiz lojmanlarımız bulunmaktadır.Çalışanlarımız ile eş ve çocuklarını kapsayan özel sağlık sigortası uygulanmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımız ve birinci derecede yakınları kurumumuzun sunduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanma imkanına sahiptirler.

Çalışanlarımızın rahatsızlıklarında müdahalede bulunan ve hastalıklarının tedavisinden sorumlu olan işyeri hekimi ve işyeri hemşiremiz görev yapmaktadır.

Çalışırken motivasyonu artırmak, iş stresini azaltmak, iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak konusunda sosyal organizasyonların öneminin farkındayız. Bu sebeple çalışanlarımızı bir araya getirerek motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenleyen ve gönüllü çalışanlarımızdan oluşan “Liv Aktivite Kulübü (LİVAK)” bulunmaktadır.

Top