Liv Hospital
Training Programs Health Professionals Membership
Liv English Liv Hospital
Liv Hospital Türkçe Liv Hospital Pусский Liv Hospital Arabic Liv HospitalChinese Liv HospitalRomanian Liv HospitalBulgarian Liv HospitalAzerbaijan Liv HospitalAlbanian Liv HospitalGeorgian Liv HospitalFrench
Liv English Liv Hospital
Liv Hospital Türkçe Liv Hospital Pусский Liv Hospital Arabic Liv HospitalChinese Liv HospitalRomanian Liv HospitalBulgarian Liv HospitalAzerbaijan Liv HospitalAlbanian Liv HospitalGeorgian Liv HospitalFrench
Liv

şifremi unuttum

ÜYE OL
Şifremi Unuttum
Liv

health corner

Abdominal Aort Anevrizması Taraması

09 March 2018

Abdominal Aort Anevrizması Taraması

1955 yılında dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein ve son dönemlerde ise Savaş Dinçer ve Aykut Oray gibi iki ünlü tiyatrocumuzun ani bir iç kanama sebebi ile ölümlerine yol açan ortak nokta yırtılmış aort anevrizmaları idi. Eğer bu kişiler zamanında bir tarama testi ile tetkik edilip uygun tedavileri yapılmış olsa idi belkide bu nedenli bir ölümden kurtulabileceklerdi. Dünyadaki mevcut istatistikler ve rastlanma sıklığı gözönüne alındığında ülkemizde halen binlerce tanısı henüz konmamış olan abdominal aort anevrizmalı hasta olduğu tahmin edilmektedir.

 

Aort Anevrizması nedir?

Anevrizma damarların genişlemesi, çapının artması ve balonlaşmasıdır. Anevrizmalar vücudun tüm damarlarında oluşabilmekle birlikte en sık rastlandıkları bölge; kalpten çıkarak tüm vücudumuza kan dağılımını sağlayan Aort damarının karın içerisindeki kısmıdır.

 

Aort Anevrizmaları neden tehlikelidir?

Ana tehlike anevrizmanın aniden yırtılması ve bir iç kanamaya sebebiyet vermesidir. Böyle bir durumda ölüm riski batılı ülkelerdeki istatistiklere göre %90 civarındadır.

 

Aort Anevrizmalarının nedenleri nelerdir?

Genellikle ana sebeb damar sertliği yani aterosklerozdur. Aile ve akrabalarda anevrizma varlığı, Sigara kullanımı, bacaklarda damar hastalıklarının mevcudiyeti, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği ve erkek cinsiyet ana risk faktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut bilgilere göre erkeklerde kadınlara göre 4 kat fazla rastlanmakta ve 60 yaş üzerindeki erkeklerde %3 e kadar rastlanma sıklığı mevcuttur.

 

Aort anevrizmalarının belirtileri ve yol açtığı şikayetler nelerdir?

Aort anevrizmalarının belkide en tehlikeli yanı genelde şikayet vermemeleri ve dolayıs ile hastaların fark edememeleridir. Bazen anevrizma çapındaki artışa bağlı olarak omurgaya bası kaynaklı ortaya çıkan sırt ağrıları dışında bir şikayete genellikle rastlanmamaktadır. Bu ağrılar ise sıklıkla omurga veya böbrek ağrıları ile karıştırılabilmektedir.  Anevrizmanın yırtıldığı anda ise tüm karına ve sırta yayılan şiddetli bir ağrı, bulantı ve kusma ile karşılaşılmaktadır. Aynı anda kanamaya bağlı olarak tansiyonda düşme ve şok tablosu ile seyreden yaşamı ciddi bir şekilde tehlikeye sokan acil olarak bir hastaneye ulaşılamadığı takdirde %90 gibi yüksek bir oranda ölümle sonuçlanan bir tablodur.

 

Abdominal Aort Anevrizmaları nasıl tespid edilebilir?

Genellikle abdominal aort anevrizmaları karın içerisindeki diğer organların hastalıkları nedeni ile yapılan karın ultrasonografisi veya bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde tesadüfen tespid edilmektedir. Zayıf kişilerde bir karın muayenesi ile tespitin mümkün olmasına rağmen şişman insanlarda veya henüz elle tespiti mümkün olmayan büyüklükteki anevrizmalarda en basit ve en ucuz tetkik yöntemi karın ultrasonografisidir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yöntemleride tanıda kullanılan diğer tetkik yöntemlerindendir.

Normal çapı 1.8-2.2cm civarında olan aort damarının çapı 5cm'nin üzerine çıktığında rüptür yani yırtılma riski belirgin olarak artmaktadır. Zamanında yapışmış doğru bir tarama ile mevcut anevrizmanın ve büyüklüğünün tespiti korkulan yırtılma ve yaşam kaybı riskinin en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır.

 

Abdominal Aort Anevrizmalarının tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Küçük çaplı anevrizmalar 6 ay veya 1 yıl gibi aralıklar ile ultrsonografi ile takip edilmektedirler. Ani bir çap artışı mevcudiyetinde  ek tetkikler veya müdaleler gerekebilmektedir. Müdahaleler günümüzde 2 farklı medot ile uygulanmaktadır;

  1. Açık Operasyon: Karının açılıp damarın genişlediği bölgenin üst ve alt kısımlarından dolaşımın durdurulup  genişlemiş damarın suni bir damar ile değiştirilme işlemidir. Genellikle %6-8 mortalite/morbidite riski ile uygulanılabilmektedir.
  2. Kapalı “Endovasküler” yöntem: Genellikle kasık bölgelerinin açılıp kasık damarının içinden karın içine genişlemiş damar bölgesine damar içinden anjiografi eşliğinde kateter sistemleri ile ulaşılıp genişlemiş damarın üst ve alt kısımlarının arasına içi  stent ile desteklenmiş suni bir damar yerleştirme işlemidir ve yaklaşık olarak %1-2 mortalite ve morbidite riskleri dahilinde uygulanabilmektedir.

Hangi hastaya ve hangi anevrizmaya bu iki metotdan hangisinin uygulanacağına damarlarının anatomik yapısı, hastanın yaşı ve ek hastalıkları göz önüne alınarak karar verilmektedir.

 

Operasyon sonrası yaşam ?

Operasyondan sonra yaklaşık olarak 2-3 ay süren bir nekahat dönemi gerekmektedir. Bu dönemi 5kg dan fazla yük kaldırmamak, düzenli yürüyüşlerin eşlik ettiği bir dinlenme dönemi şeklinde geçirmek gerekmektedir. Sigara içimi, Hipertansiyon, Yüksek Kolestrol, Şeker hastalığı, Obesite kilo fazlalığı gibi risk faktörlerinin hekim yardımı ile kontrol altına alınması gerekmektedir.

 

Tarama testlerinde neler yapılmaktadır ?

Bir karın ve damar sistemi muayenesi yapılmakta ve buna ek olarak kısa bir karın ultrasonografisi tetkiki uygulanmaktadır. Bu tetkikler ağrısız ve komplikasyonsuz ve yan etkileri ( radyasyon vs)  olmayan tetkiklerdir.

Back
KAPAT

Terms of UseUsage and privacy conditions are valid for www.livhospital.com.tr website owned by Liv Hospital and for all the micro-websites listed on this page and having a Liv Hospital logo. When you visit these Liv Hospital websites, you should check out the usage and privacy conditions contained on the websites. If you see the Liv Hospital logo on any websites other than these websites, this does not mean that the usage and privacy conditions are valid for that website.
All information contained on the livhospital.com.tr website and all links are in use for the purpose of only providing information to the visitor and are published without having any commercial purpose in any way.


All information contained on the above-mentioned websites is owned by Liv Hospital.
All rights such as updating, revising, removing or editing the information contained on this website are reserved by Liv Hospital.
Liv Hospital shall not be liable for any possible mistake, deficiency or revision regarding the content of the mentioned websites that may occur during the update process of the information.
Moreover, the information on the websites may contain various risks and uncertainties because of some terms used in the texts are intended for future use.
The person or persons accessing the Liv Hospital's websites and related micro-websites are deemed acknowledged the final version of the Usage and Privacy conditions, and visitors are responsible for their own decisions due to usage of the information contained on the website.
The information on the related websites are not substitute for a medical treatment or medical consultation in any way.
The content of the related website cannot be considered for choosing a personal diagnosis and method of the treatment.
All medical procedures described, comments and images are intended for informing the people, and are not intended for directing the people to any advertising, diagnosis or treatment.
The legal rights of all materials contained on the www.livhospital.com.tr website are reserved by Liv Hospital or by their respective owners.
Except as described herein, no material may be copied, distributed, changed by several sub-licenses, can be stored for future use and can be used for commercial purposes and is allowed to use.
The laws for copying any unsigned usage of any material contained on this website include the commercial laws, security and promotion-related laws, communications laws and their statues.
Access to the Liv Hospital website and related micro-websites is free and anonymous.
Falsifying any information contained on this website in any way will cause to criminal prosecution.
It does not mean that Liv Hospital provides confirmation for the brand or brands for which it has sponsorship agreements.
The visitor has the own responsibility for any decision made based on the information published on this website and on the concerning micro-websites, and Liv Hospital shall, in any way, not be liable for any losses or damages which may occur or have occurred.
Moreover, the information contained on the mentioned websites does not provide any commitment to the user in any way.
You can visit all sections on www.livhospital.com.tr and on the related micro-websites other than the Online Services and Communication Forms at any time without entering your personal data, read the explanations provided, and get information in detail about our Group of Hospitals. In order to use the Online Services sections, you have to sign up by entering your personal data correctly and completely. While signing up to our livhospital.com.tr website, the information such as your name, date of birth, gender, marital status, educational background, profession, phone number, mobile phone number, address and city will not be shared with third parties in any way.
The above data you entered via the Contact Forms on the related websites or micro-websites (such as phone number and email address) may be used for submitting to you the information you requested through Liv Hospital and/or its authorized solution partners.
The data you provided using the Liv Hospital web pages will be used for informing you and allowing the concerning medical organization to reach you in a short time.
Only you can update or delete the data you entered before.
After signing up on www.livhospital.com.tr, you do not have to share your password with anyone.
Every time you visit our website, your IP address is recorded anonymously.
You can submit any complaint, suggestion and information request to email address: info@livhospital.com.tr.
On the Liv Hospital's website, links to other websites other than livhospital.com.tr may be available, and our medicalpark.com.tr website is not responsible for any content and for privacy and safety policies of other websites.
Information and expressions (designs, images, logo, etc.) contained on this website are copyrighted by Liv Hospital. They cannot be used in any way without prior permission of Liv Hospital.