Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
genel yoğun bakım ünitesi

Yoğun Bakım Üniteleri,  yakın tedavi ve bakım gerektiren kritik hastaların izlendiği merkezlerdir. Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi; uzman hekim kadrosuyla ve diğer branşların uzmanlarıyla multidisipliner, hasta odaklı, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermektedir.

Uzman Kadro ve İleri Donanımla Gelen Başarı

Liv Hospital Yoğun Bakım Ünitesi ileri tıp teknolojilerinin kullanıldığı modern monitörler ve izleme olanakları ile donatılmıştır. Modern tıbbi donanıma sahip yapısı içinde; 8 özel yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör, infüzyon pompası, beslenme pompası, portable ventilatör, portable röntgen, ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazları, kan gazı cihazı ve merkezi oksijen sistemi bulunmaktadır.

Ünitemiz ağırlıklı olarak kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları göğüsleyebilecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir.

Kaliteli ve Güvenilir Hasta Bakımı

Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi, tek yataklı izole odalar şeklinde tasarlanmış donanımlı bir yapıya sahiptir. Ünitede gündüz devamlı bir öğretim üyesi ve bir yoğun bakım uzmanı, geceleri ise uzman doktorların yer aldığı nöbet ekibi hastalarımızın takip ve tedavilerinin devamlılığı sağlanmaktadır.

Yoğun Bakım Ünitemizde bir hemşirenin en fazla 2 hastaya sağlık hizmeti vermesi hasta bakım kalitesini ve güvenliğini arttırmaktadır. Hedefimiz, güncel yoğun bakım yaklaşımlarını ve mevcut tüm organ destek sistemlerini kullanarak hastalarımızda iyi klinik sonuçlar elde etmektir. Bu amaçla yoğun bakım ünitemizde hemodiyafiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez, karaciğer destek sistemleri, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) ve benzeri organ destek sistemleri başarı ile uygulanmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde klinik faaliyetleri aylık olarak değerlendirilmekte ve elde edilen veriler dünya ve ülkemiz literatüründe yer alan sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirilmelerin sonuçları da bize her ay hedeflerimize ulaşabildiğimizi göstermektedir.

kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi

Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, deneyimli kadrosuyla ve kaliteli donanımıyla dünya standartlarında sağlık hizmeti vermektedir.

Yoğun Bakımda Ameliyathane Şartları

Klinik ikisi izole 6 yataktan oluşmaktadır. Dört yataklı alan, acil girişimlerin yatak başında yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde çok kısa süre içerisinde ameliyathane şartlarına dönüştürülebilmektedir.

Multidisipliner Ekiple Güvenli ve Kaliteli Sağlık Hizmeti 

Destek Sistemlerde Üstün Donanım

Yoğun bakım ünitemizde standart monitorizasyon donanımlarına ek olarak, invazif ve non-invazif ventilatör, hemodiyaliz, hemofiltrasyon, intra-aortik balon pompası (İABP), ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) gibi organ destek sistemler de gerekli olduğu durumlarda kullanılmak üzere ünitemizde yer almaktadır.

Antimikrobiyal Mimari

Ünitemiz modern teknolojik ekipmanı, izolasyon odaları, antistatik/antimikrobiyal mimarisi, JCI kalite ve güvenlik kuralları ile günümüzün modern tıp bilgileri ışığında donanımlı yoğun bakım hizmeti vermektedir. 

yenidoğan yoğun bakım ünitesi

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Liv Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sahip olduğu uzman ekip ve ileri teknolojik kuvöz benzeri ekipman donanımı ile bebeklerin en doğru tedaviyi almalarına imkan vermektedir.

Bebekler yoğun bakımda ayrı odalarda...

Hastanede geçirilen ağır enfeksiyonlar bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkilemekte, ömür boyu ciddi sekeller bırakabilmektedir. Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için Türkiye’de bir ilk olarak Liv Hospital yenidoğan ünitesinde her bebek ayrı odalarda yoğunbakım hizmeti almaktadır. Klinikte yenidoğanlarda hastane enfeksiyonu görülmemiştir. Ünitede yatan tüm bebeklere akılcı antibiyotik kullanımıyla, antibiyotik verme konusunda son derece seçici davranılmaktadır.

Her prematüre için ayrı oda

Özellikle hassas bakımın gerektiği prematüre (Erken doğan) bebekler ayrı odalarda gerekli tedavi ve bakım yapıldığı için ünitedeki enfeksiyon oranı yalnızca %2’dir. Bu rakam uluslararası olarak ortalama %15-%20 civarındayken hastanemizde 1000 gramın altında doğan çok küçük doğum tartılı bebeklerdeki sağ kalım oranı % 100'dür.

Yenidoğan yoğun bakımı ekibi kimlerden oluşuyor?

Hastanede 24 saat çalışan deneyimli bir bebek yoğun bakım ekibi bulunmaktadır. Ekip yenidoğan konusunda Türkiye’de yıllarca ilklere imza atmış Uzm. Dr. Gülnihal Şarman ve Uzm. Dr. Pınar Dayanıklı’nın gözetiminde çalışan genç ve dinamik hekimlerden Uzm. Dr. İsmail Gönen, Uzm. Dr. Eda Balanlı ve Çocuk Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Safak Karaçay’dan oluşmaktadır.

Tecrübeli hekimlerle işbirliği içinde ilerleniyor

Bebekleri sağlıklarına kavuştururken gerektiğinde diğer birimlerden de destek alınarak multidisipliner bir yaklaşım benimsenmektedir. Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrinolojisi, kardiyovasküler cerrahi, retina ve beyin cerrahisi branşlarında son derece deneyimli hekimlerle işbirliği yapılmaktadır.

Tetkikler kuvöz başında...

Ünitede ultrason görüntülemeleri, direkt radyolojik çekimler, retina muayeneleri, işitme testleri, beyin EEG’si ve kalp ECHO’su gibi tetkikler bebekler yataklarından hareket ettirilmeden hasta başında yapılabilmektedir. Bu taşınır teknolojik servisler sayesinde bebeklerin tıbbi incelemeleri konfor ve güven içinde yapılabilmektedir.

İleri derece prematüreler sağlıkla taburcu oluyor

Yenidoğan yoğun bakım teknolojisi ile deneyimin birleştiği Liv Hospital Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde; ileri derecede prematüre( Erken doğan) bebekler ve diğer risk grubunda bulunan yenidoğanlar sağlıkla taburcu edilmektedir. Riskli yenidoğanların doğum sonrasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBU) izlenmeleri gerekebilir. YYBU’den taburcu olan tüm hastaların Riskli Bebek İzlem Polikliniği’ne gelmeleri gerekir.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top