Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

Ebeveynliğe giden yol bazen zor ve uzun olabilir. İçiniz rahat olsun; Liv Hospital Tüp Bebek Merkezi Ekibimiz bu zorlu yolculuktaki çiftlerin hayallerini yüksek başarı oranıyla gerçeğe dönüştürüyor.

Liv Hospital, tüm medikal süreçlerde olduğu gibi üreme sağlığı alanında da çiftlere en gelişmiş tedavi seçeneklerini sunuyor. Uluslararası kriterler doğrultusunda oluşturulan kalite standartları ile misafirlere sınırsız destek, yüksek klinik tecrübe ve en yeni tedavi protokolleri ile hizmet veriliyor.

Liv Hospital Tüp Bebek Ünitesi’nde konusunda uzman hekimler en karmaşık tedavilerle birlikte, en basit ve temel tedavi seçeneklerini de hastalarımıza sunuyor. Kişiye yönelik tedaviyi hedefleyen Liv Hospital Tüp Bebek Ünitesi en uygun tedavi seçeneğine misafirleriyle birlikte karar veriyor. İlk görüşmeyi takiben infertilite sebebine yönelik olarak ovulasyon indüksiyonu(ilaçlarla yumurtlamanın düzenlenmesi), cerrahi müdahale, intrauterin inseminasyon(aşılama) ya da IVF-ICSI(tüp bebek –mikroenjeksiyon) tedavisini önerilebiliyor. Tüp Bebek Ünitesi psikolojik destek anlamında da çözümler üretiyor.

İNFERTİLİTE( KISIRLIK) NEDİR?

Korunmasız ve yeterli sıklıkta ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebelik oluşmaması durumuna infertilite (kısırlık) denir. Çiftlerin yüzde 85'i bir yıl içerisinde, yüzde 93'ü iki yıl içerisinde gebelik elde eder. Geriye kalan grup infertil olarak kabul edilir ve yardımla üreme tekniklerine ihtiyaç duyarlar.

Yani kabaca toplumun %15-20’sinde infertilite problemine rastlamaktayız.

İNFERTİLİTE SEBEPLERİ

Günümüz teknolojisinde infertil çiftlerin yüzde 85-90'ında gebeliği engelleyen faktör tespit edilebilir. Bunların yaklaşık yüzde 40’ı kadın kaynaklıyken yüzde 40'ı erkek kaynaklıdır. Geriye kalan yüzde20’lik grupta tüm parametreler normaldir ,yani bu gruptaki çiftlerde şu andaki bilgilerimizle elle tutulabilir bir nedene rastlamamaktayız. Bu duruma “sebebi açıklanamayan infertilite” denir.

Tüp bebek tedavilerinde başarıyı etkileyen en önemli faktör kadın yaşı ve kadının yumurta rezervidir. Özellikle 38 yaş üstünde kadınlarda rezervdeki yumurta sayısı,kalitesi ciddi olarak azalmaya başlamakta; 40 yaş üzerinde tüp bebek ile bile gebelik oranları %30lara düşmektedir. Şu anda kabul edilen kriterlere göre 45 yaş kadınlarda (bazı istisnalar dışında) tedavilerle gebelik elde edebilmek için tavan yaş olarak kabul edilmektedir.  Kadın kaynaklı sorunların bazıları, tüp bebek tedavisi öncesi cerrahi operasyon gerekliliği doğurabilirken bazı problemler de uygulanacak tedavi protokolünü değiştirebilir. Örneğin rahim içinde doğumsal olarak ya da daha sonradan edinilmiş bozukluklar önce cerrahi olarak düzeltilip sonrasında tedaviye başlanır,ya da kadının yumurtalık rezervinin yaşına göre beklenenden daha az ya da daha fazla olması durumlarında tedavi protokolleri ve ilaç dozları ona göre ayarlanacaktır.

Kadın Kaynaklı Sebepler

 • Tüplerin kapalı olması, hidrosalpenks( tüplerin iltihabı)
 • yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu
 • rahim ve rahim ağzı bozuklukları, rahim içinde doğumsal olarak perde bulunması
 • Hormonal ve metabolik sorunlar, tiroit fonksiyon bozuklukları
 • Endometriozis ve çukulata kistleri
 • Karın zarı problemleri, geçirilmiş operasyonlara bağlı yapışıklıklar
 • İlerlemiş kadın yaşı
 • Vajinismus

Erkek Kaynaklı Sebepler

İnfertil çiftlerin yüzde 30-40’ında tek neden erkek kaynaklıdır. Yüzde 10-15’inde ise kadın kaynaklı problemlere eşlik eder. Semen analizi infertilite tetkiklerinin en temel ve yol gösterici basamağıdır.

 • Sperm sayısında veya sperm hareketindeki problemler
 • Sperm şekil bozuklukları
 • Sperm olmaması( Azospermi)
 • Sperm taşıyıcı kanallardaki tıkanıklık, kanalların olmayışı
 • Ereksiyon veya boşalma problemleri(retrograd ejekülasyon)
 • Hormonal nedenler
 • Genetik sebepler
 • Varikosel

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Liv Hospital Tüp Bebek ünitesi, hastalara üstün hizmet verebilmeyi hedeflemiştir.

Aşılama( İnseminasyon)

Kadının hap ya da iğne şeklinde ilaçlarla 1-2 yumurta üretecek şekilde hazırlanıp daha sonra yumurta çatlamadan hemen önce özel yöntemlerle seçilerek hazırlanan spermlerin doğrudan rahim içine yerleştirilmesi işlemidir. Çifte  aşılama yapılabilmesi için kadının 38 yaş altında ve normal yumurtalık rezervine sahip olması, her iki tüpünün de açık olması,rahimin normal olması ve erkeğin de sperm testinde en az belli sayı ve hareketlilik oranları gereklidir.  

IVF (Klasik Tüp Bebek)

Kadından toplanan yumurtaların erkekten alınan spermlerle özel laboratuar şartlarında bir araya getirilerek döllenmesi işlemidir. IVF için erkeğin belli bir miktarda canlı sperminin varlığına ihtiyaç duyulur.Bu yöntemde her bir yumurta ile aynı ortama belli sayıda sperm konup bir müdahale yapılmaksızın kendi kendilerine döllenme olması beklenir. Artık modern IVF kliniklerinde giderek daha az kullanılan bir yöntemdir ve başarı oranları mikroenjeksiyona göre daha düşüktür.

ICSI( Mikroenjeksiyon)

Bu işlemde toplanan her bir olgun yumurtaya spermler tek tek enjekte edilerek embriyolar oluşturulur. Dolayısıyla çok düşük sayıda spermi olan erkekler bile bu yöntem sayesinde çocuk sahibi olabilmektedir. Mikroenjeksiyon yönteminin bir diğer avantajı da toplanan olgun yumurtaların IVF yöntemine oranla daha fazla döllenmesidir.

TESE Operasyonu

Semen analizinde sperm hücresine rastlanmaması durumuna “azospermi” denir. Kanallarda tıkanıklık nedeniyle azospermi olduğunda sperm elde etmek için basit aspirayon yöntemleri de kullanılabilir. Kanalların açık olduğu azospermide testisin içinden mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle sperm arama işlemi TESE olarak adlandırılır. Anestezi altında yapılan bu işlem mikroskop kullanılmadan yapılan çoklu biyopsi yöntemine göre daha hassastır. Sperm bulunabilecek kanallar mikroskopla görülerek tespit edildiğinden başarı oranı daha yüksektir. Ayrıca mikroTESE ameliyatı ile erkekte oluşabilecek komplikasyon oranı minimumdur.

Azospermide 2 tür olası nedene rastlayabiliriz.

Tıkanıklığa bağlı: Bu durumda erkeğin sperm üretiminde çok önemli bir problem olmamakla birlikte  testis ile penis  arasındaki döl yollarında geçirilmiş ameliyat ya da enfeksiyon gibi nedenlerle oluşmuş bir tıkanıklık veya bu döl yollarının doğumsal olarak olmaması nedeniyle spermlerin testisden meniye geçememesi söz konusudur.

Tıkanıklığa bağlı olmayan: Bu daha sık rastlanan grubu oluşturmaktadır. Bu tür erkeklerde döl yollarında genellikle bir bozukluk olmamasına karşın sorun yetersiz sperm üretimidir. Burada da neden hormonal,genetik ya da geçirilmiş bir enfeksiyon olabilir. Çoğunda ise durumu açıklayacak belli bir nedene rastlanamaktadır.

TÜP BEBEK TEDAVİ BASAMAKLARI

 • İnfertil çiftin değerlendirilmesi, jinekolojik ve ürolojik muayeneler
 • Tedavi yönteminin seçilerek planlanması
 • yumurtaların ilaçla uyarılarak geliştirilmesi(Ovulasyon indüksiyonu)
 • anestezi altında yumurta toplama (OPU işlemi)
 • Yumurtanın spermle döllenmesi (ICSI)
 • Embriyo Transferi

TÜP BEBEKTE GÜNCEL TEKNİKLER

Assisted Hatching

Transfer edilecek embriyonun rahim iç duvarına tutunmasını kolaylaştırmak için etrafını saran zarın tıraşlanarak inceltilmesi işlemidir. İmplantasyon(tutunma) oranını bazen artırabileceği düşünülmektedir.

PGD( Preimplantasyon Genetik Tanı)

Embriyoların gelişimlerinin üçüncü veya beşinci gününde yapılan embryoya biyopsi yapılarak normal olmayan ya da hastalık taşıyan embryoların belirlenip ,çifte normal embryoların transfer edilmesi işlemidir . Bilinen bir genetik hastalığın taşıyıcısı olan çiftler, tekrarlayan düşükler, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, kan hastalığı olan kardeşin tedavisi için uygun doku tipinde embriyonun (HLA Tayini) belirlenmesi, ileri kadın yaşı gibi gerekçelerle uygulanır. Bu işlem sayesinde kromozom yapısı sağlıklı olan embriyolar transfer edilerek canlı doğum oranının arttırılması hedeflenir.

IMSI ve Çift Kırılma Yöntemi ile Sperm Seçimi

Tüp bebek işlemlerinde  erkekten alınan meni örneğindeki genelde binler,milyonlarca sperm hücresinden sadece elde edilen olgun yumurta sayısı kadarı seçilip kullanılır. Bu seçim de genellikle sadece embryologun deneyimine dayanmaktadır. IMSI yönteminde ise kullanılan klasik mikroskoplardan daha fazla görüntü büyütme sağlanarak sperm yapısının daha net değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Böylece daha iyi,kaliteli  sperm seçimi amaçlanmaktadır. Bu yöntem şiddetli erkek kısırlığı vakalarında, açıklanamayan tüp bebek başarısızlıkları ve düşük kaliteli embryo üretiminde  daha kaliteli spermin seçimine yardımcı olabilir

Histeroskopi ve Laparoskopi

Rahim içerisine vajinadan ulaşılarak ışıklı bir kamera sistemiyle görüntülenmesi işlemi olan histeroskopide, rahmin yapısal kusurları(perde, çift rahim), miyomlar, polipler, yapışıklık(sineşi) gibi sorunlar tespit edilerek aynı anda tedavileri de gerçekleştirilebilir. Tüp bebek işlemi öncesi tespit edilen sorun rahim kaynaklıysa ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı tanısı konmuşsa histeroskopi yapmak gebelik başarısını arttırabilir.

Laparoskopi, karın içerisinin ışıklı kamera sistemiyle görüntülenmesi işlemidir. Genellikle yumurtalık kaynaklı kistlerin cerrahi tedavisi, geçirilen cerrahilere bağlı yapışıklıkların açılması, rahim dışına doğru yerleşen miyomların cerrahi tedavisi ve tüplerin değerlendirilmesi bu yöntemle yapılır. Aslında artık açık olarak yapılan hemen tüm ameliyatlar laparoskopi yolu ile de yapılabilmektedir.Tüp bebek başarısını olumsuz etkileyeblen ve tüplerin içinin sıvıyla dolu olduğu “hidrosalpenks” durumunda laparoskopik yöntemle tüplerin çıkarılmasının gebelik başarısını arttırabildiği düşünülmektedir.

Embriyo Dondurma, Saklama ve Çözme

Embriyolar gelişimlerinin ikinci günüyle beşinci günü arasındaki herhangi bir dönemde özel yöntemlerle dondurulup ,sonrasında da  -196 derece sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir. Embryo transferi sonrası artan ve kalitesi iyi olan embriyolar daha sonra kardeş isteği için veya tedavi başarısızlığı durumunda kullanılmak üzere dondurulur.

Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların kullanılan ilaçlara aşırı cevap vererek  büyümesi ve anne adayının vücudunda sıvı toplanması durumuna “Ovarian Hipersitümülasyon” kısaca OHSS denir. Modern tüp bebek tedavilerinde bu tür riskli hastalara özel ilaç tedavi protokolleri mevcuttur , ayrıca OHSS’ nin önlenmesi amacıyla oluşan embriyoların hepsi  dondurularak daha sonraki dönemde transfer edilmek üzere saklanır . Embriyoların modern yöntemlerle dondurulup çözülmesi teknikleri  embryo kalitesini etkilemeden bu problemin oluşum riskini sıfıra indirir . 

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top