Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

​   

LIV HOSPITAL ROBOTİK CERRAHİ ALANINDA MÜKEMMELİYET MERKEZİ SERTİFİKASI ALDI

Liv Hospital uluslararası tarafsız bir komisyon Surgical Review Corporation (SRC) tarafından yapılan zorlu denetimden hatasız geçerek, robotik cerrahi alanında “Mükemmeliyet Merkezi Akreditasyonunu” (Center Of Excellence) tamamlayarak eş yetkilendirildi. Dünyada çok az sayıda kurum tarafından alınabilen Center Of Excellence Akreditasyonu,  ilgili kurum tarafından ABD dışında ilk defa, bir kuruma verildi. 

Neden Mükemmeliyet Merkezi?

Öncelikle ilgili alanlardaki hekimin, yeterliliği, spesifik çalışmaları, dünya kriterleriyle eş değerde ve sayıda hastayı tedavi etmesi, komplikasyon, yeniden yatış, klinik verilerin analiz ve fonksiyonel sonuçlarının akredite olmuş kurumlarla eş değer olduğunun, denetleyici heyete kanıtlanması gerekiyor. Ayrıca denetimde hasta tedavi protokollerinin, diğer disiplinlerle yapılan ortak toplantılarla karar alınarak belirlendiği, bakım hizmetleri ve sonuçlarının bir bütün içinde olduğu, geçmişten geleceğe planlanarak oluşturulduğu kanıtlamak zorunda. Kurumsallaşma ve tedavi çıktılarının belli bir kalitenin üzerinde olması da temel başvuru kriterleri arasında yer alıyor. 

Liv Hospital cerrahlarının gerçekleştirdiği vaka sayıları ve komplikasyon oranları, yeniden yatış, yeniden ameliyat, komplikasyon oranları, eğitim ve yeterlilikleri, düzenli olarak yaptıkları sempozyum ve eğitimler, hekimden hemşiresine kat görevlisinden yardımcı sağlık personeline kadar ilgili kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının değerlendirilmesi, doğru konsültasyon ve ekipman, anestezi ve cerrahi süreçlerin güvenliği, enfeksiyon kontrolü, güvenli ilaç kullanımı, hasta odaları, acil servis, muayene odaları, klinik bakım standardı protokolleri, onam formları, kurumsal adanmışlık ve destek grupları ve bina güvenliğine kadar pek çok alanda mercek altına alınarak sıkı bir denetimden geçti.

Robotik cerrahide ilgili hekimlerin yeterliliği, belgelendirilerek gerçekleştirilen ameliyatların sayısı, komplikasyon oranları, sağ kalım oranları, enfeksiyon oranları uluslararası standartlarda veya daha iyi olmak zorunda.  

Liv Hospital'da Robotik Cerrahi

Gelişen teknoloji hayatın her alanını kolaylaştırırken sağlık alanında da tedavisi imkansız gibi görünen hastalıklarda çözümler getiriyor. Robotik ameliyatlar ile ulaşılabilir en iyi sonuçlar ve yüksek hasta konforu hedefleniyor. Cerrahinin geldiği en üst nokta olarak kabul edilen robotik cerrahi Liv Hospital İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da pek çok ameliyatta başarı ile uygulanıyor.

Liv Hospital Robotik Cerrahi Merkezinde genel cerrahi başta olmak üzere kadın hastalıkları, üroloji, kalp cerrahisi gibi branşlarda önemli ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyor. 

Cerrahide İleri Teknoloji; Robotik

CERRAHİDE İLERİ TEKNOLOJİ; ROBOTİK

Prof.Dr. Fatih Ağalar
Yaklaşık 15 yıldır,  başta kanser cerrahisi olmak üzere uygulama alanı bulan ve dünyada hızla yayılan en önemli cerrahi yöntemlerden birisi Da Vinci Robotik Cerrahidir. Günümüzde, hemen hemen akla gelebilecek her cerrahi uygulamada, kalp damar cerrahisinden ürolojiye, sindirim sistemi cerrahisinden jinekolojik ameliyatlara kadar pek çok alanda başarıyla kullanılıyor. Robotik cerrahinin açık cerrahiyle göre hem hastaya hem de doktora pek çok avantaj ve kolaylık sağladığını söyleyen Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar robotik cerrahinin kullanıldığı alanları ve üstünlüklerini anlattı. 
Uzun süren ameliyatlar yorulmadan yönetilebiliyor
Açık ve laparoskopik ameliyatın yanında yeni geliştirilmiş üçüncü bir ameliyat yöntemi olarak kullanılan robotik cerrahi, uygulama alanını genişleterek ve teknolojik altyapısını geliştirerek üstünlüğünü artırmaya devam ediyor. Robot kendi başına buyruk ameliyat yapan bir sistem değildir. Robotik cerrahide; cerrah bir konsolda otururken hassas sistemler sayesinde robotun hasta üzerinde yüklü kolları ve kamera sistemini kontrol ederek ameliyatı gerçekleştiriyor. Üç boyutlu yüksek çözünürlüklü kamerası sayesinde cerrahın operasyon sırasında 3 boyutlu, yani derinlik hissi olan bir alanda yüksek çözünürlüklü görüntü imkanı ve en az 10 kata kadar büyütme yeteneği ile cerrahın ameliyat yapmasını kolaylaştırıyor. Bu detaylı görüntü yeteneği, cerrahın anatomik planları daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. 7 kademeli serbest hareket yeteneği olan aletleri ile kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor. Böylece Robotik sistemin gelişmiş mikroprosesörleri yardımı ile insan elinin çok zor ulaşacağı yerlere ulaşılması ve cerrahın el titremelerinin sistemde süzülmesi ve yok edilmesi yeteneği ile standart laparoskopiye büyük avantaj sağlıyor. Cerrahın operasyonu yaptığı ve yönettiği, ameliyat sahasını 3 boyutlu gördüğü, ellerini ve ayaklarını rahatlıkla yorulmadan kullandığı konsol sayesinde cerrah çok uzun süren operasyonları bile yorulmadan yönetebiliyor. Böylelikle daha az yorulan cerrah daha yüksek konsantrasyonla ameliyatına devam edebiliyor.

Rektum kanseri cerrahisinde sinirleri koruyor
Genel cerrahi alanında özellikle de sindirim sisteminin iki uç kısmı olan yutak ve kalın bağırsağın son kısmında (rektum) robotik cerrahinin üstünlüğü biraz daha ön plana çıkıyor. 
Özellikle rektum kanserinde ve daha fazla olarak erkeklerde, dar bir kemik yapı içindeki organın kanser cerrahisi ilkelerine bağlı kalınarak ameliyatın gerçekleştirilmesi sırasında robot kullanımın avantajları var. Bu bölgenin ameliyatlarında robot kullanıldığında ameliyat içindeki kanama miktarı diğer alternatiflere göre daha az, açık cerrahiye geçme zorunluluğu daha az görülmektedir. 
Erkeklerde rektum kanseri ameliyatları sonucunda açık cerrahide çok fazla olasılıkla ortaya çıkabilen işeme ve seksüel fonksiyon bozuklukları robotik cerrahi de daha az. Yapılan araştırmalar robotik cerrahinin onkolojik sağ kalım başarısının açık ve diğer cerrahiye eşdeğer olduğunu gösteriyor.

 

 

Robotik cerrahinin pek çok avantajı bulunuyor

•    Açık cerrahiye göre daha küçük kesi yeri ile  - dolayısıyla daha az ağrı ile - büyük ameliyatlar yapılabiliyor.  
•    Detaylı görüntü ve hassas aletler yardımı ile kanama daha az oluyor, olursa kontrolü daha iyi yapılabiliyor. En az kan kaybı yaşanıyor. 
•    Ameliyat sonrası hızlı iyileşme sağlıyor ve hastanede kalış süresini kısaltıyor. 
•    Görüntüleme avantajları sayesinde ameliyat bölgesinin daha detaylı görünmesi ve anlaşılabilmesine olanak tanıyor. Cerrah ne yaptığını daha iyi anlayarak yapıyor.
•    Sahip olduğu geliştirilmiş hareket kabiliyeti, insan elinin hareketlerini derinlik ve hassasiyet bakımından detaylandırabiliyor. 
•    Sistem insan elinin istem dışı gerçekleştirdiği titremeleri söndürüyor. 
•    Cerrahın ameliyatları oturarak yapması sonucunda uzun süren ameliyatlarda cerrahın konforu artırıyor ve fiziksel stresini ortadan kaldırıyor. 
•    Rektum kanserinde sinir koruyucu cerrahiyi mümkün kılıyor. Böylece hastanın cinsel fonksiyonları ve işeme fonksiyonu korunuyor. 
•    Küçük kesi, daha az ağrı demektir, daha az ağrı olursa, ameliyat sonu dönemde narkotik ilaçların kullanımı azalır. Narkotik kullanımın azalması hastanın barsak işlevlerinin daha hızlı düzelmesine imkan tanır. Robotik cerrahide hasta, açık cerrahiye göre daha erken yemeğe içmeye başlar.  Kısaca, daha küçük kesi ve daha küçük cerrahi travma, daha az ağrı ve daha hızlı düzelmeye imkan sağlar. Daha hızlı iyileşme işe güce ve gündelik hayata daha erken dönme olanağı tanır.  Özet olarak; günümüz modern dünyasının cerrahi hastaların çağdaş tedavilerinde, robotik cerrahi pek açıdan; “doğru işin doğru şekilde” yapılmasına olanak tanır.

 

 

da Vinci robotik cerrahi sistemleri

da Vinci sistemi (binoküler, optik kamera ve üç robotik koldan ibaret olan) bir robotik kule ve operasyon alanının yüksek çözünürlüklü 3D görüntüsünü veren ve üç robotik kolun kontrol bölgesi olan cerrahın yönetimindeki konsoldan oluşmaktadır.

Cihaz binoküler, ikili optik (sağda) aracılığıyla ellerin kontrolü için (solda) gerçek bir derinlik alanıyla birlikte 3D görüntü sağlar.

da Vinci robotik cerrahi; kanser cerrahi, kalp cerrahi ve tüm laparoskopik ameliyatlarda kullanılmaktadır.

dA VİNCİ Sİ ve DA VİNCİ Xİ CERRAHİ SİSTEMİ

da Vinci Sİ ve da Vinci Xi Robotik Cerrahi Sistemleri çığır açan robotik teknoloji ile cerrahların işini kolaylaştrırken hastalara da daha hızlı normal hayata dönme şansı sunuyor. da vinci Xi daha ince ve daha hafif kollarla cerrahi kabiliyeti arttırıyor.Da Vinci sistemlerinin 4. nesil ürünü olan Da Vinci Xi ile cerrahlarımız son derece karmaşık, cerrahi uygulamalarda kolayca sonuç alabiliyorlar. Hastaların çoğunluğu için bunun anlamı; geleneksel açık ameliyatlarla karşılaştırıldığında kısa sürede hızlı iyileşme, daha az acı, küçük kesilerle kozmetik rahatlık ve minimal kan kaybıdır.

diz replasman cerrahisi

Şimdiye kadar MAKOplasty® sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde ve belli bazı ülkelerdeki ileri tıbbi merkezlerde mevcuttu.

Liv Hospital şimdi, pek çok osteoartrit (OA) hastasının yaşamını değiştiren bu yöntemi, hastalarımızın yararlanması için Türkiye’ye getiriyor.

MAKOplasty® nedir?

MAKOplasty®, OA nedeniyle oluşan eklem dejenerasyonunun yol açtığı ağrıyı geçirmek üzere tasarlanmış olan bir robotik kol yardımıyla, kısmi diz yenileme işlemidir. OA’nın hasar verdiği dizinizin bir kısmını belirleyerek hedef alan cerrah, çevresindeki sağlıklı kemik ve bağları korumak suretiyle dizinizi yenileyebilir.

 

MAKOplasty® Kısmi Diz Yenileme:

Cerrahın tam olarak, dizin sadece artritli kısmını yenileyebilmesine olanak verir,

Sağlıklı doku ve kemiği korur,

Cerrahi sonrası daha doğal hisseden bir diz olması sonucuna götüren, en iyi konumda yerleştirmeyi kolaylaştırır,Geleneksel total diz replasman cerrahisinden daha hızlı iyileşme ve hastanede daha kısa süre kalma sonucunu yaratır.

Diğer daha invazif yöntemlerin aksine MAKOplasty®, genellikle hem kalça hem de kaval kemiğinde küçük kesikler ve diziniz üzerinde 10-15 cm’lik kesikler üzerinden uygulanabilmektedir. Kendi doğal kemik ve dokunuzun korunmasının yanı sıra, daha ideal bir şekilde hastaya özel implant yerleştirme sayesinde dizin daha doğal hissetmesine yol açılabilmektedir. Sağlıklı kemik korunduğu için de yaşamın daha ileri devrelerinde, gerekirse total diz replasmanı halen mümkün olabilecektir.

MAKOplasty®’nin avantajları:

•    Implantın ideal şekilde konumlandırılmasını kolaylaştırarak ameliyat sonrasında dizin daha doğal hissettirmesini sağlar
•    Geleneksel diz protezi ameliyatlarına kıyasla iyileşme süresi daha hızlıdır.
•    Hastanede kalış süresi daha azdır.
•    Ağrıdan daha kısa sürede kurtulmayı ve günlük aktivitelere dönüşü hızlandırır.

MAKOplasty® işlemine uygun adaylar kimlerdir?

Genel olarak, MAKOplastyR hastaları aşağıdaki özellikleri paylaşır:

•    Genellikle dizin iç veya dış kısmında ve/veya diz kapağının altında hareketle birlikte gelen diz ağrısı
•    Oturur pozisyondan harekete geçildiğinde diz ağrısı ve dizde sertlik
•    Bacaklarda eğrilik oluşması
•    Protez dışı tedavilerden fayda sağlanamamış olması

kalp damar cerrahisi
Kalp cerrahisinde özellikle son 15 yılda gelişen teknoloji ile klasik ameliyat yöntemlerine alternatif olarak minimal invazif yöntemlerin sayısı giderek artıyor. Özellikle son yıllarda robotik cerrahi ile yapılan by pass ameliyatları, hasta konforu iyileşmenin hızlılığı açısından çok önemli bir avantaj sağlıyor. Robotik by pass ile koltuk altından açılan 3 delik ve sadece kaburga kemiğinin olduğu yere açılan 4 santimlik kesi ile göğse neşter değmeden ve kalbi durdurmadan uygulamak mümkün oluyor. Bir kesiden yerleştirilen kamera ile 3 boyutlu görüntü, 8-10 kat daha büyük ve net görüntü sağlanıyor. Bir cerrah robot kollarına cerrahi enstrümanları takıyor, diğer cerrah kameranın olduğu konsolda bu enstrümanları kullanıyor.
 

Robot cerrahisine uygun hastalarda koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, konjenital kalp cerrahisi ve aritmi cerrahisi robotla yapılıyor. Koroner arter bypass cerrahisi kalbi durdurmadan ya da kalbi durdurarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştiriliyor. Mitral kapak operasyonları kalp durdurularak yapılıyor.

Kısa sürede normal hayata dönülüyor

Klasik by pass’taki gibi göğüs bölgesi açılmıyor ve kalp durdurulmadan operasyon gerçekleştiriliyor. Robotik by pass’la, hasta çok daha erken normal yaşamına geri dönebiliyor. Enfeksiyon oranı ve kanamanın çok daha az olduğunu robotik by pass’ta hasta kozmetik açıdan da avantajlar yaşıyor. Çok küçük kesilerle gerçekleştirilen robotik by pass’ta hastada kozmetik olarak hiçbir iz kalmıyor. Ayrıca hasta, normal fizik kondüsyonuna daha hızlı ulaşıyor.

Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon

Robot cerrahisine uygun hastalarda koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, konjenital kalp cerrahisi ve aritmi cerrahisi robotla yapılıyor. Koroner arter bypass cerrahisi kalbi durdurmadan ya da kalbi durdurarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştiriliyor. Mitral kapak operasyonları kalp durdurularak yapılıyor. Robotik kalp cerrahisi ile hastalarda nekahat dönemi belirgin olarak kısalıyor, hastalar genellikle 15 gün sonra işlerine dönebiliyor. Kanama, enfeksiyon, ağrı ve kan kullanımı çok daha az oluyor. 

     

     

     

kanser cerrahileri

Yüksek kanser kontrolü ve iyileşme sunmak üzere kullanılan robotik cerrahi günlük yaşantıyı mümkün olduğunca sağlıklı ve konforlu idame ettirmeye imkan tanır. Kanser ameliyatlarında ilgili organın veya kanserli dokunun çıkarılmasının yanı sıra lenf düğümlerinin çıkarılması işleminin tam olarak yapılabilmesini sağlar. 

Robotik cerrahinin kullanıldığı başlıca kanser vakaları:

Genel Cerrahi Kanserleri

 

Kolorektal Kanserler

Sindirim sistemi kanserleri olarak adlandırılan, kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde, robotik cerrahi doğru ve usta ellerle uygulandığında hastaya yüksek yaşam konforu ve hızlı iyileşme avantajı sağlamaktadır. Ameliyat sonrası radyasyon terapisi teknikleri ve kemoterapi uygulamaları, hastanın günlük yaşantısını mümkün olduğunca sağlıklı ve konforlu idame ettirmesine olanak tanımaktadır. Kolorektal kanser tedavisi, tümörün kolonda mı yoksa rektumda mı yerleşim gösterdiğine veya kalıtsal bir genetik faktörün sonucu mu olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kolorektal kanserlerde uygulanan robotik cerrahi ile komplikasyon oranları minimuma inmektedir. Ayrıca kalıcı torba ile yaşama oranı da oldukça azalmaktadır.

Yemek Borusu Kanserleri

Çoğunlukla yutma güçlüğü ile birlikte beliren yemek borusu kanserinin tanısı endoskopi ile konulmaktadır. Yemek borusu kanserlerinde cerrahi girişim en etkin tedavi yöntemidir. Özofajektomi olarak adlandırılan prosedürlerde, tümörün yeninden büyümesinin ve yayılmasının engellenmesi için tümörün tamamının alınması hedeflenmektedir. Özofajektomi ( yemek borusunun bütünü ile çıkarılması) açık cerrahi yöntemler ya da robotik cerrahi cerrahi uygulanarak yapılabilmektedir. Mide tüp haline getirilerek ya da hastanın kendi kalın bağırsağı kullanılarak yeni bir yemek borusu yapılmaktadır. Hala en uygun tedavi yöntemi cerrahi olarak bilinen yemek borusu kanserlerinde, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri büyük önem taşımaktadır.

Pankreas Kanseri

Agresif olduğu bilinen pankreas kanserleri için erken tanı, hayati önem taşımaktadır. Hala en uygun tedavi yöntemi cerrahi olarak bilinen pankreas kanserlerinde ameliyat öncesi ve sonrası dönemde kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ve ileri teknoloji ile hizmet veren Liv Hospital Kanser Merkezi’nde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi çok yönlü yaklaşımlar başarı oranını arttırmaktadır. Cerrahi tedavi planlanan hastaların ameliyatları robotik yöntemlerle yapılabilmekte ve böylece hastalar daha az ağrı, daha çabuk iyileşme, daha kısa süre hastanede kalma, daha iyi kozmetik sonuç gibi avantajlar elde etmektedir.

Karaciğer ve Safra Yolları Kanserleri

Karaciğer, safra kesesi ve safra kanalı kanserlerinde erken tanının önemi çok büyüktür. Karaciğer kanserinde alkol ve hepatitin baş etken olduğunu söylemek mümkündür. Multidisipliner yaklaşım ile karaciğer ameliyatları yüksek başarı oranları ile yapılabildiği gibi girişimsel radyolojik işlemler, tümör odaklı radyoterapi, kemoterapi gibi ileri teknolojik işlemler de başarılı bir şekilde yapılabilmekte, böylece hastalar daha az ağrı, daha çabuk iyileşme, daha kısa sürede hastanede kalma, daha iyi kozmetik sonuç gibi avantajlar elde etmektedir. Halen en etkin tedavi yöntemi cerrahi olan safra kesesi, safra kanalı ve karaciğer kanserlerinde Liv Hospital’da robotik cerrahi yöntemleri ile gerçekleşmektedir.

Jinekolojik Kanserler

 

Rahim Kanseri

Rahim kanserine yakalanan hastaların %85’i bu hastalık nedeniyle sorun yaşamaktadır. Genellikle sadece ameliyat yeterli olmaktadır. Ameliyatta rahim, yumurtalıklar, çevre lenf bezleri ve karın yağ dokusu çıkarılmalıdır. Rahim kanseri cerrahileri robotik cerrahi ile yapılabilmektedir. Çok erken teşhis edildiğinde ve çocuk isteyen  genç kadınlarda, rahim kanserinin ilaçla tedavisi nadir olsa da mümkündür.

Rahim Ağzı Kanseri

Mikroskobik düzeydeki rahim ağzı kanserinde sadece rahim ağzının çıkarılmasıyla tedavi mümkündür. Çocuk sahibi olmak isteyen genç kadınlarda da 4 cm’den küçük, etrafa yayılmamış tümörlerde robotik cerrahi ile rahmin gövdesi korunarak ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca bu sayede karın içi sinirler korunarak erken dönem idrar şikayetlerinden de korunabilinmektedir.

Yumurtalık ( Over ) Kanseri

Yumurtalık kanserinde altın standart bu konuda eğitim almış jinekolog onkologlar tarafından yapılacak ve geride görülür bir tümör bırakmayacak ilk ameliyattır. Bu cerrahide Avrupa’nın birçok merkezinde başarı oranı yüzde 50’leri aşmaktadır. Liv Hospital Jinekolojik Onkoloji ekibinin geride tümör bırakmadan gerçekleştirdiği ameliyat başarı oranı %93’e ulaşmaktadır. Eğer tümör erken evredeyse, küçükse ve yumurtalıkla sınırlı kalmışsa robotik cerrahi ile rahim, yumurtalıklar, karın yağ dokusu ve lenf bezlerinin çıkartılması operasyonları yapılabilmektedir.

Ürolojik Kanserler

 

Böbrek Kanseri

Temel tedavisi cerrahi olan böbrek tümörlerinde amaç böbreğin tümüyle veya bir bölümü ile birlikte çıkarılmasıdır. Güncel yaklaşımda küçük tümörlerde böbreğin sadece tümörlü olan kısmı çıkarılır, sağlam böbrek dokusu korunmuş olur. Son 10 yılda robotik teknolojinin devreye girmesi ile bu operasyonlar minimal invaziv cerrahinin bütün avantajları kullanılarak, teknik açıdan açık cerrahiye benzer kolaylıkla yapılabiliyor.

•Büyük ameliyat kesisi yerine, robotik parsiyel nefrektomi operasyonu batında 8 ve 10 milimetrik küçük delikler açılarak yapılır.

•Hastanede kalış süresi açık cerrahiye göre daha kısadır.

•Kan kaybı daha azdır

•Tümörün çıkarılması ve kalan böbrek dokusunun tamiri etkin ve hassas şekilde, çok iyi bir görüntü altında yapılır.

Mesane Kanseri

Sigaranın en önemli risk faktörü olduğu mesane kanserlerinde de tedavi evreye göre yapılır. Kanser derine mesanenin kasına yayılmış ise mesanenin komple çıkarılması gerekebilir.

•Açık cerrahide göbeğin 10-15 santim üstünden başlayıp penis köküne kadar devam eden bir ameliyat kesisi ile bu ameliyat gerçekleştirilirken, robotla sadece 5 ya da 6 delikten vücut içine yerleştirilen ince boncuklar ve robot kolları ile ameliyat uygulanır.

•Robotla ameliyat edilen hasta ısı, sıvı ve elektrolit kaybına uğramadığından metabolik olarak çok büyük avantajlarla ameliyat sonrası hızla iyileşir

•Daha az kan kaybı olması da iyileşmeyi olumlu yönde etkiler

•Robotik cerrahide eğer mesane kanserinin durumu izin verirse, cinsel fonksiyonu sağlayan sinirler de korunur, bu da cinsel yaşama daha erken dönülmesini sağlar.

Prostat Kanseri

Genel olarak 50 yaş üstü erkeklerde görülen ilerleyen yaşla birlikte sıklığı artan prostat kanserinin tedavisi, hastalığın evresine göre yapılır. Lokalize prostat kanserinde yapılan cerrahi Radikal Prostatektomi olarak adlandırılır ve açık, robotik yöntemlerle yapılabilir.

Robotik cerrahi, açık radikal prostatektomiye göre oldukça fazla avantaja sahiptir. Hastaların yaşına, ek hastalık durumuna, prostat kanserinin yerleşim yerine bağlı olarak operasyon sonrası idrar kaçırma ve sertleşme problemi olabilir.

- Robotla yapılan ameliyatlarda hastanın idrar kaçırma oranı sıfıra yakındır.

- Sertleşmeyi sağlayan sinirler de daha net görüldüğünden bunların yaralanma ihtimali daha azdır. Cinsel yaşama daha erken dönüş sağlanır.

- Robotun etkinliği belirgin biçimde yüksektir. Daha net görüntü sağlanır ve kanserli prostat daha kolay ayırt edilerek etraf dokulara zarar vermeden çıkarılabilir.

- Robotla operasyon sırasında kanama, yara yeri enfeksiyonu vb. komplikasyonların daha az görüldüğü belirlenmiştir.

Göğüs Hastalıkları

 

Robotik cerrahi, göğüs cerrahisinde pek çok hastalıkta güvenle uygulanabilir.
 
Özellikle erken evre “Akciğer kanserleri”, göğüs boşluğunda her iki akciğer arasında bulunan “mediasten” denilen bölgenin tümörleri ve kistleri, “diyafragma hastalıkları”, “timoma”, “Miyastenia Gravis”( timektomi), gibi göğüs cerrahi hastalıklarında Robotik cerrahi güvenle uygulanmaktadır
Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, videoyardımlı ameliyatlardan daha başarılı şekilde yapıldığından, onkolojik bir üstünlük sağlar. Detaylı bilgi için mikro sitemizi ziyaret edebilirsiniz: http://livakcigerkanserimerkezi.com/

 

katarakt cerrahisi
  • Katarakt nedir?

Katarakt, görmede azalmaya bağlı olarak ışığa hassasiyet, renklerde soluklaşma ve sararma, gece görüşünde bozulma, çift görme ve buna bağlı olarak gelişen okuma zorluğu gibi belirtiler verir. Bu durum kişinin günlük ve sosyal yaşantısını çok ciddi şekilde etkiler. Katarakt sorunu yaşayan kişiler de görüntü sanki buğulanmış bir cam ya da bir tülün arkasından bakıyormuş gibi bozulur.

Günümüzde en gelişmiş yöntem olarak uygulanan femto saniye destekli katarakt ameliyatı robotik cerrahinin kullanıldığı en başarılı alanlardandır..  ‘Femto saniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi’ yöntemiyle hasta damla ile anestezi altında, iki aşamalı ve ağrısız yapılan ameliyatın ardından kısa sürede günlük yaşantısına döner.

Femto saniye lazer sayesinde ameliyatın elle yapılan birçok safhası bilgisayar kontrolünde yapıldığından ameliyat daha güvenli ve hassas sonuçlar verir. Böylece ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler en aza iner. Femto Saniye Lazer teknolojisi ile katarakt sorunu hem hekim hem de hasta açısından en konforlu şekilde lazer ve ultrasonik dalgalarla iki aşamalı uygulama ile tedavi edilirFemto lazerle kombine fako yöntemli katarakt ameliyatı, standart fako ameliyatlarına göre komplikasyon oranını da azaltır. Femto saniye lazer destekli katarakt ameliyatı hem hasta hem de cerrah için güvenli, kontrollü, başarılı bir katarakt ameliyatı için modern katarakt cerrahisinde önemli bir kilometre taşıdır.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top