Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan Liv Hospital Radyoloji Kliniği, uzman hekim kadrosu ve farklı disiplinlerden hekimlerle birlikte multidisipliner bir yaklaşımla sağlık hizmeti vermektedir. Bölümde ülkemizde çok az sayıda bulunan geniş magnet (70 cm) 3Tesla MRG cihazı, 256 kesitli BT cihazı, 2 adet dijital Röntgen cihazı, dijital floroskopi cihazı, 2 adet taşınır dijital röntgen cihazı, dijital mamografi cihazı, kemik dansitometre cihazı, 3 adet USG ve Doppler cihazları, nöroradyolojik ve vasküler girişimlere rehberlik eden anjiyografi cihazı bulunmaktadır.

Düşük Radyasyon Maksimum Doğruluk

Radyolojik görüntüleme yöntemleri hastalıkların tanı ve tedavisinde hekimlere yol gösterici tetkiklerdir.  Liv Hospital Radyoloji Bölümü’nde geçtiğimiz yıl yapılan hatalı radyoloji raporu oranı %0’dır. Radyoloji ekibi vücutta bölgesel hizmet vermektedir. Bazı hekimler yalnız karın, bazıları yalnız beyin ve bazıları yalnız girişimsel alanda hizmet vermektedir. Bu işleyiş radyoloji tanı doğruluk oranını maksimuma taşırken, hasta memnuniyetini %95’e yükseltmiştir. Tüm incelemeler %80’e varan düşük radyasyon dozları ile yapılmaktadır.

İnmede Tam Donanımlı Yaklaşım

İnme geçiren bir hastanın sakat kalma riski yüksektir. Kliniğimizde etkin girişimsel radyoloji teknikleri ile inme geçiren bir hastada inmeye neden olan pıhtı ameliyata gerek kalmadan açılabilmektedir. Bu sayede zamanında başvuran vakalar için,  inme sonrası sakat kalma riski %100 oranında önlenmiştir.

Girişimsel Radyoloji Kliniği’nde beyin anevrizmaları ameliyat edilmeden, kasıktan girilerek tedavi edilmektedir. İşlem sonrası hasta direkt taburcu edilmektedir.

Oda Rahatlığında MR Çekimi

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde bulunan MR cihazının iç genişliği, çekim sırasında müzik ve video yayını yapılabilmesi kapalı yerde kalma korkusu olan ve kilolu hastalarda kliniğin tercih nedenlerinden biri olmakta, hastalara konforlu güvenli bir ortam sunmaktadır.

256 kesitli BT Cihazı İle Kalp Hastalıklarının Teşhisinde Kansız Yöntem

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde bulunan 256 kesitli BT, tüm BT sistemlerinde bulunan özelliklere ek olarak, sahip olduğu HD dedektor ve tek tüp ile dual enerji tekniğini kullanabilen ve en ileri düzeyde görüntüleme yapabilen bir sistemdir.

İleri düzey görüntüleme tekniği ile lezyon karakterizasyonu, böbrek taşlarının tipleri, pulmoner emboli incelemesinde hipoperfüzyon alanlarının tespiti, metastaz karaterizasyonları, gut – psödo gut ayrımı, çekim alanına giren metal implantaların artefaktlarının azaltılması, tüm vücut damar ve kalp damarların plak karakterizasyonları yapılabilmektedir.

Kalp Krizi Geçirme Riski Belirleniyor

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde yapılan diğer bir önemli test olan Tomografik Koroner Kalsiyum Skorlaması ile kişide gelecekte oluşabilecek kalp damar hastalığı riski belirlenmektedir. Sonuçlara göre bir tedavi ve önlem sunulmaktadır.

Özellikli Hizmetler

 • 3 TESLA MR
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Sanal Anjiyo BT: Toplumda kansız anjiyo veya 10 saniyede anjiyo olarak da bilinen sanal anjiyografi ile sadece saniyeler içerisinde, hiç damara girmeden, bütün damarları görmek mümkün oluyor.
 • Koroner damarlarda herhangi bir tıkanma tespit edilmezse tanısal yüzde 100’e yakın güvenirlik sağlıyor.
 • Vasküler Girişimler
 • Dijital Floroskopi
 • Dijital Röntgen
 • Kemik Dansitometresi
 • Dijital Panoromik Sefalometrik Röntgen
 • Renkli Doppler USG
 • 4D Real Time Doppler USG

3 tesla MR

Tıbbi teşhiste kullanılan en ileri ve gelişmiş radyolojik yöntemlerden biri olan MRG (Magnetik Rezonans Görüntüleme), insan vücudundaki doğal parametreleri kullanarak görüntü oluşturur. MR cihazları, 0,2 ile 3 Tesla MR arasında manyetik alan gücüne sahip cihazlardan oluşmaktadır. Liv Hospital Radyoloji Kliniği, ülkemizde çok nadir merkezlerde bulunan geniş magnet (70 cm) 3 Tesla MRG cihazıyla yüksek kaliteli görüntü ve hasta konforu sunmaktadır. Böylece detaylı görüntüler elde edilmektedir.

3 Tesla Mrg’nin Avantajları

 • Cihaz içinin genişliği, hastanın MR çekimine uyumunu ve konforunu arttırmakta, kapalı yerde kalma korkusu ve aşırı kilosu olan hastaların da MR çektirmesini mümkün kılmaktadır.
 • 3T cihazlarda hasta konforunu etkileyen en önemli faktörlerden biri de tetkik esnasında oluşan yüksek ses düzeyidir. Bazı hastalar bundan çok rahatsız olabilmektedir. 3T GE cihazında hastanın duyduğu sesi %40’a kadar azaltabilen ses düşürme tekniği bulunmaktadır.
 • Hastaların tetkik sırasında keyifli vakit geçirmesi için müzik sistemi ve video yayını da bulunmaktadır.
 • Hareketten, vücutta takılı MR uyumlu metal protezten ve implantlardan kaynaklı görüntü bozukluğunu engelleme programı sayesinde tüm çekimlerde görüntü kalitesi yüksek olmaktadır.
   

Ne zaman neden istenir?

Direkt röntgende bir problemle karşılaşıldığında veya hastanın klinik durumunun açıklanamadığı bulguların varlığında, hastalıkların teşhis edilmesinde başrol oynayan ileri radyolojik tetkiklerden biri olan MR istenir.

MR, direkt grafilerde gösterilemeyen beyin gibi birçok organın değerlendirilmesinde de ilk istenen tetkikler arasında yer almaktadır. Bilgisayarlı Tomografi kemik yapıları değerlendirmede, MRG ise yumuşak dokuları göstermede daha başarılı görüntüler vermektedir

Liv Hospital MR Cihazıyla Yapılabilen İleri Görüntü Teknikleri

 • İleri MR görüntülemeleri
 • Sanal Kolonoskopi
 • MRG-Enterografi
 • Multiparametrik Prostat MRG
 • MR-Defekografi
 • MR-Fistülografi
 • Fonksiyonel MR
 • MR Spektroskopi (Multivoksel, single voksel ve 3D voksel)
 • Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI)
 • MR Perfüzyon
 • MR Sisternografi
 • MR Myelografi
 • MR Artroskopi,
 • Kartilaj T2 Mapping Görüntüleme Tetkikleri

Liv Hospital Radyoloji Bölümü’nde ayrıca en son teknolojik bilgisayar programları sayesinde renkli haritalandırma ve değişik açılardan inceleme yapılabilmektedir.

 

bilgisayarlı tomografi (256 slice)

Bilgisayarli Tomografi , X-ışını kullanarak incelenen bölgenin kesitsel görüntüsünün alınmasını sağlar. İç organların, yumuşak doku ve kemiklerin değerlendirilmesinde  kullanılmaktadır. Liv Hospital’un  sahip olduğu GE Discovery CT750 HD (Spectral Imaging) tomografi cihazı;  tüm tomografi sistemlerinde bulunan özelliklere ek olarak,  HD dedektor ve tek tüp ile dual enerji tekniğini kullanabilen ve ileri düzeyde görüntüleme yapabilen bir sistemdir.

Hastalık Teşhisinde İleri Tetkik

Direkt grafilerde gösterilemeyen beyin gibi birçok kesimin değerlendirilmesinde de ilk istenen tetkikler arasında yer almaktadır. Direkt röntgende bir problemle karşılaşıldığında veya hastanın klinik durumunu açıklamayan bulguların varlığında hastalıkların teşhis edilmesinde istenen ileri tetkikler arasında yer almaktadır.

Çok Daha Düşük Radyasyon

MRG ve Ultrason gibi tetkikler, radyasyon içermeyen yöntemler olduğundan hasta radyasyona maruz kalmaz. Direkt grafi, BT ve anjio cihazı gibi X-ışını kullanarak yapılan görüntülemelerde ise hasta bir miktar radyasyona maruz kalır. Liv Hospital Radyoloji Bölümü kullandığı teknolojilerle maruz kalınan radyasyon dozunu %80 oranında azaltmaktadır.

Çocuklara Özel Çekim

Sistem içerisinde bulunan özel pediatrik  parametreler sayesinde Liv Hospital’a gelen çocuk hastalara boy ve kilo oranlarına göre röntgen dozlarına yakın minumum radyasyon dozu ile tomografik görüntüleme yapılabilmektedir.

İleri Düzey Görüntüleme

 • Spectral Imaging görüntüleme tekniği ile lezyon karakterizasyonu, böbrek taşlarının tipleri, pulmoner emboli incelemesinde hipoperfüzyon alanlarının tespiti, metastaz karaterizasyonları , gut – psödo gut ayrımı, çekim alanına giren metal implantaların artefaktlarının azaltılması, tüm vücut damar ve kardiak damarların plak karakterizasyonları yapılabilmektedir.
 • HD algoritmalar sayesinde kardiak lümen ve stent içi değerlendirme rahatlıkla ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.  Bu algoritmalar tüm eklem ve yüksek rezolüsyon gerektiren bölgelerde çok yüksek diagnostik kaliteye ulaşılmasını sağlamaktadır.
korner BT anjiyografi

Ani gelişen kalp damar rahatsızlıkları sıklıkla daralmaya yol açmayan plakların damar duvarından kopması ile oluşur. Koroner BT ile damar sertleşmesi hastalığı tanısını erken dönemde teşhis edilebilmektedir.

Saniyeler İçerisinde Kansız Kalp Anjiyosu

BT koroner anjiyografi klasik kalp anjiyografisinden farklı olarak koroner damarları 3-5 saniye içerisinde, sadece kol damarından serum verir gibi klasik anjiyografide kullanılan kontrast madde kullanılarak, hastanede yatış gerektirmeden yapılabilen en son teknolojik görüntüleme yöntemlerindendir. Bu teknoloji ile yalnız kalp damarları değil, kalp odacıkları, kalp ve etrafı, aynı zamanda görüntü alanına giren akciğerler ve pulmoner damarlar da değerlendirilmektedir.

Yüksek Çözünürlük, Yüksek Güvenilirlik

Liv Hospital Radyoloji Bölümü’ndeki cihazın duyarlılığı %86-100, tanı doğruluğu %90-95’e kadar çıkan görüntüleme yapılabilmektedir. Koroner damarlardaki darlıkların (stenoz) değerlendirilmesi en son teknoloji damar analiz programıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda ventrikül fonksiyonu ve myokard değerlendirilebilmektedir. Koroner atardamarlara yerleştirilen stentlerin durumu yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde yüksek güvenilirlikle değerlendirilebilmektedir. Bu inceleme yapılırken mevcut tüm diğer cihazlar ile karşılaştırıldığında %80’e kadar düşük radyasyon dozu ile çalışabilmektedir. Bütün bu işlemler klinikte bulunan en son teknoloji 256 kesit çok kesitli BT cihazıyla yapılmaktadır.

 

röntgen ve floroskopi

En son teknoloji Luminos Fusion cihazı sayesinde hem radyografi hem de floroskopide, bir sistemde yapılmaktadır. Ayrıca görüntü kalitesinden ödün vermeden düşük doz görüntüler elde edilmektedir. Özofagus Pasaj Grafisi, İnce bağırsak pasaj grafisi, voiding sistouretrografi, HSG, Kolonografi, IVP (intravenöz pyelografi) tetkikleri yapılmatadır.

Dijital Röntgen

Hastaların film tekrarlarından dolayı gereksiz radyasyon dozu almasını engelleyen ve güvenli düşük doz, yüksek kalite röntgen çekimleri Siemens Ysio ile hastanemizde yapılmaktadır. Görüntüler çekimden hemen sonra PACS sistemine yüklenmekte ve intranet sayesinde klinisyenler görüntüleri görmektedirler. Ayrıca en son teknoloji seyyar digjital röntgen cihazları sayesinde hasta odalarında yüksek kaliteli, düşük dozlu görüntüler wifi ile anında pacs sistemine gönderilmektedir.

Renkli Doppler ve USG

Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça ultrasonografi tetkikleri yapılmaktadır. Ayrıca boyun , kol, bacak atar ve toplar damarlarının deneyimli radyoloji uzmanları tarafından Doppler tetkikleri yapılmaktadır.

sanal kolonoskopi

Ölümcül kanserler listesinde ikinci sırada yer alan bağırsak kanserlerinde, polipleri erken tanımak için kolonoskopi yaptırmak büyük önem taşır. Klasik kolonoskopinin hazırlık ve çekim sürecinden korkan hastaların imdadına sanal kolonoskopi çözüm oluyor. Tomografi eşliğinde 5 dakikada yapılan ve ön hazırlığı çok daha hafif geçen sanal kolonoskopi Liv Hospital Radyoloji Kliniği uzman hakimleri tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Sanal kolonoskopi nedir?

Tomografi eşliğinde yapılan bir tetkiktir. Kolonun incelenmesine yarar. Kolondaki polypoid lezyonlarını, kolon tümörünü, kolon kanserini bulmaya yarar.

Nasıl yapılıyor?

Hasta aç karnına gelir, tomografi cihazına yatırılır. Tomografi eşliğinde kalınbağırsak kontrollerle şişirilir. Normal kolonoskopide bir boruyla cekuma kadar gidilir. Sanal kolonoskopide çok küçük bir idrar sondası rektumdan içeri konulur ve kalınbağırsak şişirilir. Hastaya sırt üstü ve yüz üstü çekimler yapılır. Bir tarama 30 sn sürer. Hastanın girmesi çıkması toplam 5 dakika sürer. Hasta uyutulmaz. Uyuşturucu verilmez. Can acıtıcı bir işlem değildir. Çekimler yapıldıktan sonra bilgisayar yardımıyla 3 boyutlu şekilde kalınbağırsakların içinde gezinilebilir. Böylece buradaki polipler ve lezyonları görülebilir.

Sanal kolonoskopinin konvansiyonel yani normal kolonoskopiden farkı nedir?

Hastaya işlemden önce azaltılmış bağırsak temizliği verilir. Normal kolonoskopide hastalara katı bir diyet verilir. Sanal kolonoskopide ise çok daha hafif bir diyet ve ishal ilaçlarının yarısı kadar doz verilir. Hasta birkaç defa tuvalete gider. Bir gün önce katı gıdalardan hafif bir diyet yaptırılır. Çünkü kolonda dışkı kalsa bile sorun olmamaktadır. Bir düğmeyle kalan dışkı makinede yok edebilmektedir.

Sanal Kolonoskopinin Avantajları

 • Kolonoskopiye göre minimal invazif bir tetkiktir.
 • Sedasyon ihtiyacı yoktur. Anestezi alamayacak hastalarda çok işe yarar.
 • Hasta konforu yüksektir. Çünkü hazırlık aşaması çok daha kolay, sevimsiz bir işlem değildir.
 • Karındaki bütün organlar görülür. Tam bir check-up niteliğindedir.
 • Kıvrımlı kolonlar daha iyi değerlendirilir.
 • Batında, kolonda tümör varsa karın içine sıçrayan tümörleri de gösterir.
 • Tıkayıcı tümörlerde başka tümör olup olmadığını gösterir.
 • Kolonoskopinin yapılamadığı durumlar (ciddi kardiak ve pulmoner hast., kanama diatezi, warfarin tedavisi, sedasyona allerjisi bulunanlar), konvansiyonel kolonoskopiyi reddeden hastalar, gGaitada gizli kan testi pozitif hastalarda kullanılmaktadır.

Ne kadar duyarlı bir yöntem?

Hem Amerika hem de Avrupa’da on binlerce hasta üzerinde çalışmalar yapılmıştır. İkisinde de 10 mm üzerindeki polipleri saptama duyarlılığı %90 çıkmıştır.

Kimlere yapılır?

 • Kolorektal kanser taraması
 • Tamamlanmamış kolonoskopi (Spazm, kolonik tortüozite, dolikokolon, divertikülozis, kooperasyon eksikliği)
 • Tıkayıcı kolon kanserlerinde, kolonda başka tümör olup olmadığının araştırılması
 • Konvansiyonel kolonoskopinin yapılamadığı durumlar (İleri yaşta hastalar olabilir, kan pıhtılaştırıcısı kullanır, anestezi alamaz)
 • Konvansiyonel kolonoskopiyi reddeden hastalar
 • Gaitada gizli kan testi pozitif hastalar

 

vasküler girişimler

Liv Hospital Radyoloji Kliniği, girişimsel radyoloji teknikleri ile beyin anevrizmasından beyin tümörlerine birçok hastalıkta ameliyat edilmeden tedavi imkanı sunmaktadır. İşlem sonrası hasta direkt taburcu edilebilmektedir.

Klinik, girişimlere rehberlik eden ileri teknoloji ürünü bir anjiyografi cihazına sahiptir.

Klinikte %100 iyileşme sağlayan ameliyatsız varis tedavisi yapılmakta ve hasta tedavi sonrası hemen eve taburcu edilmektedir.

Vasküler tanı ve tedaviler

 • Stentleme ve anjiyoplasti işlemleri (Aorta, iliyak, renal, mezenterik, femoral ve diz altı damarlar, üst ekstremite, diyaliz fistül darlıkları)
 • Anevrizma tedavisi
 • Hipervasküler tümörlerde preoperatif embolizasyon (Kemik tümör metastazı, RCC, Nöral tümörler vs)
 • Myom ve adenomyozisin semtomatik tedavisinde ameliyatsız minimal invaziv bir opsiyon olarak embolizasyonla tedavisi
 • Doku biyopsileri, drenajlar ve onkolojik hastalarda RF aplasyon tedavileri
 • Lokal ileri karaciğer tümörleri tedavisi
 • Cerrahi adayı olmayan hasta grubunda lokal tümör ablasyonu (RF ablasyon, Mikrodalga ablasyon, Nanoknife vs)( Karaciğer, akciğer, böbrek ve tiroid)
 • İnce iğne ve tru-cut tüm organ biyosileri (Karaciğer, böbrek, akciğer, kemik, prostat, tiroid, pankreas vs)
 • Apse, koleksiyon, biliyer sistem, üriner sistem, plevral ve peritoneal sıvı drenajı yapılmaktadır.
Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top