Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

Radyoterapi tedavisi ile kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tüm kanser hastalarının yüzde 70’i tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye gereksinim duymaktadır.

Liv Hospital Kanser Merkezi’nde bireyselleştirilmiş kanser tedavisi ile kişiye özel tedavi yaklaşımı benimseniyor. Radyoterapi yöntemi, kanser tedavisinde tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi öncesi veya sonrasında kemoterapiyle birlikte ya da ardışık olarak da uygulanabilmektedir.

Sağlam Dokularda Maksimum Korunma

Liv Hospital Radyoterapi Onkolojisi Bölümü’nde, en son radyoterapi tedavi teknolojilerinden biri olan, True-BeamSTx kullanılmaktadır.

TrueBeamSTx ile tedavi sırasında görüntüleme ile tümöre istenilen yoğunlukta hızlı doz uygulaması yapılabilmektedir. Bu işlem yapılırken çevredeki sağlam dokularda maksimum korunma sağlanmaktadır.

Senkronize hareket özelliği sayesinde akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde tercih edilen  TrueBeamSTx ; Liv Hospital Radyoterapi Onkolojisi Kliniği’nde radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.

Radyoterapide Truebeamstx Cihazının Üstünlükleri

  • İleri teknolojisi ile hastaların tedavi öncesi hazırlık süresini kısaltır.
  • Yüksek doz hızı sayesinde tedavi sürelerini anlamlı derecede kısaltır.
  • Tedavinin kısa sürmesi nedeniyle tümör hareketinden kaynaklanan olumsuzluklar en aza indirilir.
  • Tüm bu avantajlar sayesinde tümörde hedefe yönelik ışınlama yapılır. Bu özelliği sağlam dokuların zarar görmesini engeller.

brakiterapi

3 Boyutlu Brakiterapi: Kanser Tedavisinde Hedefe Odaklı ektin ışınlama  

Brakiterapi

Radyoaktif kaynakların/radyasyon kaynağının tümörün hemen yakınına getirilmesi ile uygulanan bir tedavi biçimidir. Sıklıkla jinekolojik kanserler (rahim, rahim ağızı, vajina),  akciğer kanseri, cilt kanserlerinin tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Günümüzde brakiterapi artık bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans gibi kesit anatomisini temel alan görüntüleme yöntemleri ile 3 boyutlu olarak uygulanabilmektedir. 3 boyutlu brakiterapinin yaygınlaşması başarıyı arttırırken yan etkileri de azaltmaktadır. 

Brakiterapi temel olarak üç şekilde uygulanmaktadır:

1- İntrakaviter brakiterapi: (Boşluk içi brakiterapi)Hastanın doğal boşluklarının (rahim, rahim ağzı, bronş, vb.) içerisine yerleştirilen aplikatörler yardımı ile yapılır.

2- İnterstisyel brakiterapi: (Doku içi brakiterapi)Hastanın dokularının içerisine yerleştirilen aplikatörler veya iğnelerin içerisinden gönderilen radyoaktif kaynaklar yardımı ile yapılabileceği gibi radyoaktif kaynakların kalıcı olarak doku içerisine ekilmesi (kalıcı prostat uLDR brakiterapisi) şeklinde de yapılabilir.

3- Kontak brakiterapi: Radyoaktif kaynak/radyasyon kaynağının cilt gibi yüzeysel dokulara ya da yüzeysel intraoperatif radyoterapide (IORT) olduğu gibi operasyon sırasında diğer organların uzaklaştırılması ile uygulanmasıdır.

Jinekolojik tümörlerde 3 boyutlu brakiterapi

Jinekolojik kanserlerin farklı disiplinlerdeki hekimler tarafından yapılan tedavisinde radyoaktif kaynakların ışınlanacak bölgenin yakınına getirilmesi ile uygulanan brakiterapinin çok önemli bir yeri vardır. Brakiterapinin dünyada en yaygın kullanılma alanı jinekolojik kanserlerdir. Brakiterapi rahim kanserlerinde (endometryium), rahim ağzı (serviks) kanserlerinde ve hazne (vajina) kanserlerinde ameliyat sonrası ya da ameliyata uygun olmayan hastalarda dışarıdan ışınlama ile birlikte tek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle son yıllarda brakiterapi uygulamaları 2 boyutlu yöntemlerden 3 boyutlu yöntemlere doğru gelişme göstermiştir.  Bilgisayarlı tomografi ve MR cihazlarından gelen bilgileri temel alarak yapılan 3 boyutlu brakiterapi uygulamaları özellikle jinekolojik kanserlerin başarı ile tedavisine katkıda bulunurken etraftaki sağlam dokuların (mesane, rektum, sigmoid gibi) uygun şekilde korunması sağlanabilmektedir. Bu durum da daha aza yan etki ile tedavinin uygulanmasını sağlamaktadır. 

Cilt brakiterapisi (Leipzig aplikatör ile)

Yüzeyi ve derinliği uygun erken evre cilt skuamöz ve bazal hücreli kanserlerinin tedavisinde brakiterapi başarı ile kullanılmaktadır. Özellikle yüz çevresinde yerleşmiş tümörlerde cerrahi ile oluşabilecek kozmetik hasarlar brakiterapinin kullanımında genellikle daha az görülmektedir. Plastik cerrahi hekimi tarafından uygun görülen özellikle yüz yerleşimli erken evre cilt kanserli hastalar brakiterapi ile tedavi edilebilir.

Akciğer (Bronş) kanserlerinde 3 boyutlu brakiterapi

Akciğer kanserlerinin radyoterapisinde dışarıdan ışınlama yöntemlerinin kullanılamadığı uygun hastalarda Göğüs hastalıkları ekibi ile ana havayolları içerisine yerleştirilen tüpler aracılığı brakiterapi yapılabilir.

Aplikatör Türleri

Brakiterapide radyoaktif kaynağın çoğu zaman hastanın ışınlanacak bölgesine yaklaştırılması amacı ile “aplikatör” denilen çeşitli yardımcı aletlerden istifade edilir. Bu aplikatörlerin yerleştirilmesi çoğu zaman ağrısız olmakla birlikte kimi zaman anestezi uygulanması gerekebilmektedir

intra operatif radyoterapi (IORT)

Nüks kanser tedavisinde tek atışlık radyoterapi uygulaması

Radyoterapide amaç kanser hücresini ışın kullanarak yok ederken, bölgedeki sağlam organ ve dokuları korumaktır. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tedavisi üç sekilde uygulanır.


- Hastanın vücut yüzeyinden uzakta (Eksternal veya bilinen ve kullanılan radyoterapi)

- Vücut yüzeyinde (Brakiterapi veya temas ısınlaması)

- Vücudun içinden (Internal veya ameliyat sırasında uygulanan ışınlama)

Kanser hücresini yok etmek için yaklaşık 60 Gy (Radyoterapi ışını) radyoterapi gerekir. Ancak karın içi organlar (ince bağırsak, böbrek, safra yolları) bu dozu tolere edemezler. Bu nedenle hastalara geleneksel yöntemde uygulanan radyoterapi de doz 1.8-2 Gy bölünerek her gün uygulanır. Toplam doz için yaklasık 6 hafta gerekir.
Bu nedenle ameliyat sırasında sağlıklı doku ve organları koruyucu IORT geliştirilmistir. Bu cihazla uygulanacak 10 Gy’lik tek doz bir ışın tedavisi, bilinen geleneksel 70-80 Gy’lik bir tedavi dozuna karşılık gelir.

IORT ve Geleneksel Radyoterapi Arasındaki Farklar

- IORT, Kanser ameliyatı sırasında uygulanan radyoterapidir. Amaç cerrahi sınırda tam olarak çıkarılamadıgı düsünülen bölge içine tümör yatagının ışınlanmasıdır.

- Mikroskopik olarak hastalığı yok eder.

- Sağlıklı organ ve dokuları korur.

- Mide, pankreas, barsak, kolon, meme, yumusak doku, akciğer, pediatrik ve jinekolojik kanserlerde kullanılan IORT sayesinde, sonuca ulasmak artık mümkün!

- IORT (Intra Operatif Radyoterapi) yönteminde, hastanın tümörü dogru bir cerrahi ile çıkarıldıktan sonra, yüksek riskli bölge, ışın tedavisi için hazırlanıyor. Hasta anestezi altındayken, cerrahın karın içi organları bölgeden uzaklastırarak açtıgı alana, radyasyon onkoloğu tarafından yapılan doz saptamasının ardından, ışın tedavisi tek doz olarak uygulanıyor. Isın verme islemi bittikten sonra yara kapatılarak ameliyata son veriliyor. 

- Standart radyoterapi, yaklasık olarak haftada 5 gün olmak üzere 6 haftalık bir tedavi gerektirir. Ancak, IORT ile tek dozda tedavi gerçeklesir.

- Sürekli ışın tedavisi ve ilaç almak durumunda kalan hastalarda görülen yan etkileri ortadan kaldırdığı için,
hastanın yaşam kalitesini yükseltir. 

- Tümör yatağına içeriden etki eder.

- Klinik olarak özellikle nüks etmiş kolorektal kanserlerinde direkt tümör yatağına yönelik kullanılır.

TrueBeam

Radyoterapide başarıyı sağlayan önemli faktörlerden biri de kullanılan cihaz teknolojisidir. Merkezimizde en son teknolojilerden biri olan TrueBeam adlı lineer akseleratör kullanılmaktadır.

Sağlam Dokularda Maksimum Korunma

TrueBeam ile tedavi sırasında görüntüleme ile tümöre istenilen yoğunlukta, tama yakın doğruluk oranıyla, hızlı doz uygulaması yapılırken, çevre sağlam dokularda maksimum korunma sağlanır.

Senkronize hareketi takip özelliği sayesinde, akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratan TrueBeam, radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılır.

Türkiye’de Bir İlk Liv Hospital’da

Radyoterapide cihazın özellikleri dışında önemli olan hususlardan bir diğeri de radyoterapide verilecek tedavi dozunun doğru hesaplanmasıdır. Türkiye’de ilk kez Liv Hospital’da kullanılacak Acuros XB tedavi planlama yazılımı ile diğer sistemlerden daha doğru doz hesaplaması daha kısa sürede elde edilir.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top