Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
immünoterapi

İmmünoterapi  nedir?

İmmünoterapi kanserde ilaç tedavisinin yeni bir boyutudur. Vücudumuzda her gün milyonlarca kanser hücresi doğar. İnsanın kendi bağışıklık sisteminde kanser hücrelerini yenebilmesi için hücreler bulunur. Bağışıklık yani immün sistemi kanser hücrelerini tanıyınca hemen harekete geçip hücreyi yok eder. Bunlarla bağışıklık sisteminde yer alan T hücreleri (T lenfositleri) savaşır. T hücreleri kanser hücresine karşı şavaşır, onu yok etmeye çalışır. Ancak kanser hücreleri üzerinde bulunan alıcı sayesinde T hücrelerini alıcılarına bağlanarak, onların kendilerine karşı savaşmasını önlerler İmmünoterapi ilaçları , işte T hücreleri ve kanser hücrelerinin bu alıcılar vasıtasıyla bağlanmasını önlerler , T hücrelerinin görevlerini yapmalarını sağlarlar. İmmünoterapinin amacı immün yani bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanseri kendi yenmesini sağlamaktır.  

Kemoterapiden farkı nedir?

Şimdiye kadar kanserle ilgili 3 tür ilaç tedavisi uygulanıyordu. Bunlardan birincisi (kanserde streotaksik) kanser hücreleri öldüren “sitotoksik” kemoterapi tedavisi. İkincisi hormonlara bağlı olarak gelişen meme ve prostat gibi kanserlerde hormon mekanizmalarını kırmak için kullanılan hormonoterapi yöntemleri. Üçüncüsü de son 15 yıldır kullanılan ve gün geçtikçe artan hedefe yönelik tedavi, bu tedavide amaç kanser gelişiminde ve yayılmasını sağlayan mekanizmaları  bloke etmekti. İmmünoterapi de ise hedef immün yani bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanseri kendi yenmesini sağlamak.  
Mekanizma olarak birbirinden farklılar. Kemoterapi hücreleri öldürüyor, immünoterapi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Yan etkileri farklı. Kemoterapide görülen saç dökülmesi, düşük kan, bulantı, kusma gibi yan etkiler immünoterapide görülmüyor. İmmunoterapi yan etkileri daha çok immun sistemin uyarılması ile oluşan yan etkilerdir.
Kemoterapiyi uygulayabilmek için hastanın performansı iyi,  vücut fonksiyonlarının yerinde olması gerekir. Hem hastalığın hem de kemoterapiye bağlı problemlerin hastaya zarar vermemesi gerekir. İmmünoterapi performansı düşük hastalarda da etkilidir. Çok halsiz, yerinden kalkamayan hastalara bile uygulanabilir. Onlar da bile etkili olabilir.

Nasıl yapılıyor?

İmmünoterapi ilaçları, kemoterapi gibi damardan serum yoluyla verilir. Fakat kemoterapiden daha rahattır. Uygularken önemli bir sorun yaratmaz. 

Kimlerde kullanılabiliyor?

İmmünoterapi ilaçları şimdilik erken hastalık dönmelerinde kullanılmıyor,  yayılmış, metastaz yapmış hastalarda  kullanılıyor. 4. evrede hastalarda kullanılabiliyor. Ama sonuçların iyi olması için hastanın 4. evrenin erken döneminde olması gerekir. 

Hangi kanserlerde kullanılabiliyor?

Birçok kanser tipinde deneniyor ve ümit vaad ediyor. Ama bugün malign melonom yani ben kanserlerinin en önemli ilacı. Malign melonomda kemoterapinin hemen hemen hiç etkisi yok, buna karşın immünoterapi çok etkili. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde birinci seçenek olarak kemoterapi sonrası ilerleyen hastalıkta kullanılıyor. Yani önce kemoterapi uygulanıyor, hastalık ilerlerse 2.seçim olarak  immünoterapi ilaçları veriliyor. Üçüncü kullanım alanı böbrek kanseri. Burada da hedefe yönelik ilaçlar başarısız olduğu zaman ikinci seçimde immünoterapi  kullanılıyor. Dördüncü olarak da lenf kanserlerinde (Hodgkin hastalığı) kullanılıyor.
Başka hangi kanserlerde kullanılması düşünülüyor?
Bağırsak, mesane, mide ve meme kanseri için ümit vaad ediyor. Araştırma aşamasında, henüz kullanılmıyor.

Ne tür yan etkiler yapabilir?

İmmünoterapi bağışıklık sistemi ile ilgili yan etkiler yapıyor. Bunlar deride birtakım  belirtiler, bağırsakta ishale olabilir. Akciğerde iltihap (mikropsuz zatüre), hormon sistemi üzerinde etkileri olabilir. Örneğin  tiroid bezi üstüne etki ederek yavaş ya da hızlı çalışmasına neden olabilir. Böbrek üstü bezi yetersizliği yapabilir. Hipofiz bezinin yetersizliği görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık yapabilir. Yan etkilerin çok iyi bilinmesi, hastaların sıkı takip edilmesi gerekir.  Bu yüzden immünoterapi uygulayan medikal onkologların bu yan etkiler oluştuğunda ilacın ne zaman kesileceğini, ne zaman devam edileceğini iyi bilmesi,  önlemler alması gerekir. Sadece medikal onkologlar da değil, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, gastroenteroloji gibi diğer dallardaki hekimlerin de herhangi bir yan etki görüldüğünde nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Örneğin yan etkiler görüldüğünde kortizon kullanmak hayat kurtarabilir. Bu yüzden hekimin kortizonu ne zaman kullanacağını bilmesi gerekir.

Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Türkiye’de ilaç yok. Özel izinlerle getirtilebiliyor. Ödeme problemleri yaşanıyor. Çünkü pahalı ilaçlar. İmmünoterapi ilaçları doğru tedaviyle, doğru kişilerde kullanılırsa, bilinçli olarak uygulanırsa çok başarılı sonuçlar elde edilir. 
Dördünce evre kanserlerde kullanılıyor. 
Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkla vücudun mücadele etmesini sağlıyor. 
Uzun süreli bir tedavidir. 
Amaç hastalığı kontrol altında tutmak. İlerlemesini önlemek için devamlı kullanılır. 
Cevap veren hastalar uzun süre yaşarlar.

kanserle mücadele saç kaybını engelleyin

Liv Hospital’da kullanılan özel başlıklar sayesinde kemoterapiye bağlı saç kaybını azaltma olanağı sunuluyor.

Bu başlıklar;

1. Soğutma yöntemi ile saç derisindeki kan damarlarının büzüşmesine sebep olur böylece saç köklerine ulaşan ilaç miktarını azaltır.
2. Saç derisi sıcaklığı düştüğünde, saç hücreleri  ilaçların daha azını absorbe eder, bu da sonuç olarak ilaç konsantrasyonunun azaltılabileceği anlamına gelir.
3. Saç derisini soğutmak ilacın etkinliğini azaltabilir ve böylece onun saç kökleri üzerindeki etkileşimi de azalır.
Bu mekanizmalar sitotoksik ilaçların saç folikülleri üzerinde uyguladığı etkiyi ve sonuç olarak saç kaybını azaltır.

DigniCap™ sistemini kullanarak yapılacak tedavi, kanseri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar vücuda enjekte edilirken uygulanır. Saç derisindeki sıcaklık ölçülür ve soğutma buna göre ayarlanır.

Hasta, kafasına soğutulan silikon bir başlık giyer. Soğutucu sıvı, DigniCap™‘in hava koşullandırma ünite sistemi aracılığıyla silikon başlık boyunca dolaşır.

Saç kaybı halinde

Aşırı miktarda saç kaybı veya saçsız bölgeler oluşsa dahi, saç derisi soğutma tedavisine devam edilmesi ilerleyen kemoterapi döngüleri sırasında tekrar büyümeyi korumak için kullanışlı olabilmektedir. Başlangıçta saç kaybı yaşayan birçok hasta saç derisi soğutma tedavisi gördüklerinde normal saç büyümesi yaşamışlardır.

tıbbi onkoloji

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser gittikçe önemi artan bir sağlık sorunudur. Ülkemizde en sık görülen kanserler kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak , rektum,serviks, over, mide,ve pankreas ;erkeklerde akciğer, prostat,kalın barsak, rektum,mide ve pankreas olarak sıralanabilir.

Tıbbi onkoloji ,iç hastalıklarının bir üst ihtisası olup kanserli hastalarının koordinasyonunda en önemli rolu oynar. Kanserli hastalara tanı ve tedavide yaklaşım, hastalık ile ilgili tüm birimlerin ortaklaşa verdiği karar ile mümkündür.  Tıbbi onkolojinin en önemli görevlerinden biri ilaç tedavisini planlamak ve uygulamaktır. Kanser ilaç tedavisi kanserin tipine, hastalığın evresine, kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere, hastanın yaş, yandaş hastalıklarına ve performanısına göre belirlenmektedir. Bu değerlendirime için diğer dallarla işbirliği yaparak tedavi planı ve ilaç seçimi gerçekleştirir. Günümüzde kanser ilaç tedavisi her hastaya göre değişmektedir yani kişiselleştirilmektedir.

Kanser tedavisinde çeşitli grup ilaçlar mevcuttur. Birinci grup, kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik kemoterapi ilaçları’dır. İkinci grup, kanser hücrelerinin gelişimi ve çoğalmasını sağlayan mekanizmaları bozarak kanser hücrelerinin yaşamasını ve çoğalmasını engelleyen hedefe yönelik ilaçlar’dır, ayrıca hormon etkisine duyarlı olarak gelişen kanser tiplerinde (meme, prostat kanseri gibi) hormona karşı ilaçlar’dır. Diğer bir grup ise destek   ilaçları’dır, hem hastalık ile oluşan olumsuz  durumlarda hem de tedavilere bağlı gelişen yan etkilere karşı kullanılırlar. Son zamanlarda   bağışıklık sistemini güçlendirerek hastanın kanserle mücadalesini kuvvetlendiren immünoterapi  ilaçları da kullanılıma girmiştir.Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar amaca göre de farklılıklar göstermektedir.

Hastalığın erken dönemlerinde cerrahi tedaviye ek olarak cerrahi sonrası yüksek rikli hastalarda mikroskopik hastalığın yok edilmesi amacıyla uygulanabilir, ya da cerrahi öncesi tümörün küçültülmesi ve yayılımının önlenmesi için uygulanabilir.Bazı durumlarda radyoterapi ile birlikte radyoterapi süresince eş zamanlı olarak veya radyoterapi öncesi veya sonrası  uygulanabilir. Erken dönem yayılmamış hastalıkta lokal tedaviler  ile birlikte uygulandığı hastalığında tamamen yok edilmesi yani şifa amaçlanmaktadır.İleri dönemde yayılmış veya yineleyen hastalıkta hastalığın kontrol altında tutulması, yayılmanın önlenmesi ve hayat süresinin uzatılması amacıyla kemoterapi veya hedefe yönelik ilaçlar veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Burada genellikle şifa mümkün değildir. Hastalığın kronik bir hastalık şekline dönüştürülerek hastaya zarar vermesini önlemektir. Bu evredeki hastalıkta ilaç tedavisi ile kontrolü sağlanan bazı hastalarda kalıntı tümörler için cerrahi de eklenebilir.

Hastanemizde tıbbi onkoloji uzmanları kanser hastalarının takip ve tedavisini yürütmektedirler.bu süreçle ilgili tüm branşlarla birlikte hareket etmektedirler.tümor konseyinde hastalarımız için en uygun tedavi yaklaşımları planlanmaktadır.hastanemizde her türlü kemoterapi,hedefe yönelik tedaviler ,hormonoterapi , immunoterapi ve kanser destek tedavileri kişi bazında değerlendirilip, tıbbi onkoloji uzmanı tarafından her hasta için planlanarak bu konuda deneyimli ekibimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalar genellikle günübirlik tedavi şeklinde kemoterapi ünitemizde uygulanmakta olup gerekli ya da istenilen durumlarda yatarak da yapılabilmektedir. Tıbbi onkoloji bölümümüzde  meme kanseri;akciğer kanseri;mide-barsak kanserleri; pankreas kanseri;karaciğer kanseri;safra kesesi ve yolu kanserleri; yumurtalık kanseri;serviks kanseri;rahim kanseri;baş boyun tümörleri;osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları;beyin tümörleri;böbrek-mesane kanserleri;prostat kanseri; testis kanseri , malign melanom;lenfomalar;tiroid kanseri gibi birçok kanserin takip ve tedavisi  yapılmaktadır

 

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top