Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

“Nöroloji;  epilepsi,  inme, baş dönmeleri, nöropatik ağrılar, tümörler, kas ve sinir hastalıkları, hareket bozukluklarının tedavilerinin yanı sıra “Baş Ağrısı” , “Bellek Sağlığı” , “Uyku” Klinikleri ile öne çıkıyor.”

Unutkanlık, baş ağrısı, kas erimesi gibi çok sık duyulan şikâyetler ciddi veya kronik bir rahatsızlık belirtisi olabilir.

Nöroloji, Nöroşirurji ve Psikiyatri bilimlerinden oluşan, Liv Hospital Nörolojik Bilimler Bölümü, yalnızca bu şikayetlerin tanı ve tedavisini değil aynı zamanda güncel referanslarla ve bilgilerle hastayı bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Nöroloji Bölümü, diğer Nörolojik Bilimler alanlarının yanısıra, Kardiyoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji  gibi birimlerle birlikte çalışmakta, problemlere multidisipliner yaklaşmaktadır. İlgili hastalarda, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile de mutlaka ortak hareket edilmektedir.

Nöroloji bölümünde tedavi edilen başlıca hastalıklar:

Baş ağrısı, epilepsi, hareket bozukluklukları, beyin ve damar hastalıkları, bellek sağlığı ile Alzheimer ve demans

alzheimer ve demans

Demans (Bunama) Risk Değerlendirme Programı

Ortalama insan ömrü arttıkça, Alzheimer hastalığının toplumda görülme sıklığı da artmaktadır. 60 yaşında %10, 80 yaşında %50 gibi sıklıkta görülen bu hastalığa yakalanma riski, unutkanlıktan yakınan her bireyi tedirgin etmektedir. Ancak her unutkanlık durumu Alzheimer hastalığına yol açmamaktadır. Sadece unutkan olan ancak günlük fonksiyonel yaşantısını normal olarak sürdüren bireyler Minimal Cognitive Impairment (MCI) yani Hafif Bilişsel Bozukluk (HKB) tanısı alırlar. Söz konusu grubun, daha yüksek oranda Alzheimer hastalığına yakalandığı bilimsel bir gerçektir. Kimlerin daha yüksek risk faktörü taşıdığını araştırmak mümkündür. Bu programda yüksek risk taşıyan hastaların araştırması yapılacak ve korumaya yönelik rehabilitasyon ve tedavileri düzenlenecektir. Alzheimer hastalığı "önlenemez" ancak "ötelenebilir".

Araştırma Programı

Rutin Öykü ve Nörolojik muayene, aile öyküsü varsa aile ağacının çıkarılması

Laboratuar testleri:

 • Amyloid Beta 42 / Beta 40 oranı
 • APOE Gen Tayini, Presenilin gen tayinleri
 • Plazma Lipit profili ve Tiroid fonksiyon testleri, B 12 ve Folik asit düzeyleri
 • Nöropsikolojik Testler: MCI tanısı alan bireylerin bilişsel test performansı düşüktür. Tanıda kullanılan çok sayıda test bulunmaktadır. Ortalama 30 dakika sürecek olan test bataryalarında elde olunan puanlar risk belirlemekte önemlidir. Bir diğer önemli nokta, bu parametrelerde elde olunan puanların 6 aylık kontrollerde düşme eğilimi göstermesidir. Uygulamak istediğimiz testler:
 • Bender-Gesatalt
 • Wais-Weschler
 • Memory for design
 • Kısa kognitif muayene ölçeği
 • Depresyon ölçekleri

Bu testler yapıldıktan sonra, tüm bulgular bir arada değerlendirilerek tarafınıza demans riski hakkında bir görüş sunulacaktır.

Yüksek Risk Taşıyan Bireylerde
 • EEG (KORTİKAL HARİTALAMA)
 • MR (Amiloid görüntüleme ve volümetrik tetkikler)
 • PET çekimi önerilecektir.

Liv Hospital test ve değerlendirme sonuçlarınızı izniniz olmaksızın 3. kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayacağını taahhüt etmektedir.

beyin damar hastalıkları polikliniği

İleri yaş, hipertansiyon, damar sertliği, iskemik kalp hastalığı, periferik damar hastalığı, kalp ritm bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, kanamaya ya da tıkanıklığa eğilimi arttıran hastalıklar,  kolesterol yüksekliği gibi durumlarda beyin damar hastalığı riski artmaktadır. Beyin damar hastalıkları, beyinde kanama ya da damar tıkanıklıkları şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu riske sahip olanların mutlaka ilgili hastalıklarla ilgili düzenli takiplerini yaptırmaları, tedavilerini aksatmamaları, risk faktörlerini en aza indirmeleri, diyetlerine dikkat etmeleri , düzenli yürüyüşler yapmaları tavsiye edilmektedir. Esas olarak, bu şekilde özetlenebilecek, koruyucu tedavi önerilmektedir, bu yaklaşım ilgili birimlerin yanısıra, brimimizce de yapılabilmektedir.  İnme öncü belirtilerini yaşayan hastalarda, nedenler ortaya konmalı,  mutlaka daha sıkı ve daha ciddi tedavi ve takip yapılmalıdır. İnme yaşayanlarda, varolan eksikliklerin ve yakınmaların düzeltimesine çalışılmasının yanı sıra, ikincil koruma önlemleri alınmaktadır.

Ani tıkayıcı inmede pıhtı eritici tedavi uygulamaları

iskemik inmeler tüm inmelerin % 80 ini oluştur ve pıhtı beyindeki önemli bir damarı tıkayarak, kan akımını engelleyerek, ilgili dokunun kaybına,  felç ya da değişik fonksiyon kayıplarına ve ölüme yol açabilir. TPA bu tür pıhtıları çözmek amacı ile kullanılır. Diğer inme tipi kanama ile olan inmedir, yani beyin kanamasıdır, bu tür inmelerde TPA kullanılmaz. TPA uygulanmadan önce, Beyin tomografisi ya da MR görüntülemeleri ile öncelikle kanama olmadığı dışlanır.

TPA özellikle, iskemik inme atağı, başlangıcından itibaren 3  saatin içinde ve uygulanması ile sakıncalar bulunmuyor ise uygulanır. Vakit kaybetmeden uygulanılırsa, 3 olgunun birinde inme belirtileri geriler ya da önemli oranda düzelir. Yakın geniş ve kontrollü bir çalışmada, toplardamardan uygulanan TPA uygulaması inme başlangıcından itibaren 3-4.5 saat arası başvurularda da yararlı bulunmuş, 14 hastadan birinde belirtilerin tamamen gerilemesini sağlamıştır.

Atardamar TPA uygulaması, ancak seçilmiş olgularda, bunu hızlıca yapabilecek merkezlerde,  deneyimli  uygulayıcıların varlığında, örneğin büyük bir damar tıkanık, nörolojik belirtiler ağır, sistemik uygulama yani toplardamar uygulaması sakıncalar taşıyorsa ya da acile başvuru 4.5-6 saat arasında ise, uygulanabilmektedir. Bu tür seçilmiş olgularda, yararlı bulunarak, atardamar TPA uygulaması, inme erken tedavi klavuzunda yer almaktadır.

Beyin içi ya da vücudun herhangi bir yerinde kanama, bu tedavinin en önemli ve en sık görülen riskidir. İlk 3 saat içindeki ,TPA uygulamaları sonrasında, 100 hastadan 6’ sında kanama gelişebilmekte, bunların 1’inde de ölüm ya da uzun vadede ciddi sakatlık gözlenmektedir. Bu risk 3-4.5 saat içindeki TPA uygulamalarında da benzerdir.

TPA uygulaması, bazı inme tiplerinde, erken başvuru sözkonusu ise, çeşitli sakıncalar dışlandıktan sonra, ilgili merkez bu konuda donanımlı ve deneyimli ise uygulanabilmektedir.

nörolojik bilimler konseyi

LİV Hospital Nörolojik Bilimler Konseyi

Seçilmiş ve ilginç olguların tartışıldığı, beyin check-up olgularının değerlendirildiği multidisipliner bilimsel ve sosyal bir toplantıdır. Toplantıların 15 Ocak 2016 Cuma günü başlaması ve her hafta Cuma günü 14 – 16 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Konsey, B2 Toplantı salonunda yapılacaktır.

 Konseyde tartışılacak olgular ;

* İlginç klinik ve nöroradyolojik olgular.
* Tanısı konulamamış olgular.
* Tedavi ve tetkik startejisi kararlaştırılacak olgular.
* Multidisipliner olgular.
* Sonuçlanmış olgular.
* Beyin check-up hastaları.

Bölümler

LİV Hospital - Nörolojik Bilimler Konseyine öncelikle Nöroloji, Nöroradyoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji, Radyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji, Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım bölümlerinin katılması hedeflenmiştir. Konseyde görüşülecek hastaların özelliklerine göre diğer branşların katılımı için ayrıca davet gönderilecektir.

Kayıt

Konseyde konuşulan her hastanın tıbbi dökümantasyon kaydı tutulacaktır. Hastaların sunulacak radyolojik tetkiklerinin tercihan daha önceden DICOM formatında CD veya DVD den USB ye kayıt edilmesi, olguların sunumunda kolaylık sağlayacaktır. Bu amaçla RadiAnt proğramı kullanılabilir.

Bildirim

LİV Hospital - Nörolojik Bilimler Konseyi duyurusu hastane mail sistemi tarafından duyurulacaktır. Hastane dışı katılımcılara kişisel mail gönderilecektir.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top