Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

Liv Hospital Kardiyoloji Kliniği’nde son teknolojik ve modern tedavi yöntemleri tecrübeli ve alanında uzman kalp takımı tarafından kullanılmaktadır. Kalp ve Damar Hastalıkları konusunda tecrübeli kalp takımı, ekip ruhu içinde çalışarak hasta için uygulanabilecek en doğru tedaviye birlikte karar vermektedir.

Hayati hayati önem arz eden kalp anomalilerinin tedavisi ile her yaşta görülen ritim bozuklukları, modern tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılmaktadır. Kalp pili yerleştirilmiş hastalarda post op ilk 1 yıl içinde ve anjio sonrası enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyon oranı %0’dır.

Kalp Takımıyla Kalbiniz Güvende

Kalple ilgili sorunu olanlar ya bir kardiyoloğa ya da kalp cerrahına başvurur. Ama bu dönem artık sona eriyor, çünkü kalbiniz daha da güvenli ellerde! Artık Türkiye’de insanlar sadece bir kardiyoloğun ya da kalp cerrahının kontrolünde olmayacak. Yeni trend artık bir kalp takımına sahip olmak! Gelişmiş ülkelerde uygulanan “Heart Team” (Kalp Takımı) konsepti artık Türkiye’de de uygulanıyor. Liv Hospital’da ülkenin kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında önemli akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu kalp takımı, hastaların sorunlarına ortak karar vererek çözüm buluyor. Sorun çözümlerinde de hep bir arada bulunuyor.

girişimsel kardiyoloji

Liv Hospital Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyon Laboratuvarında anjiyo, balon ve stent gibi girişimsel işlemler modern tedavi yöntemleriyle başarıyla yapılmaktadır.

Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde Yapılan İşlemler
 • Koroner anjiyografi
 • Periferik anjiyografi
 • Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
 • Pulmoner hipertansiyon için vasküler rezistans ölçümü
 • Renal anjiyografi gibi tanısal işlemler
 • Kompleks perkütan koroner girişimleri
 • Karotis girişimleri
 • Renal stent
 • Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide alkol septal ablasyon
 • Atrial ve ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılması
 • Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon
 • Operasyonu riskli olan hastalarda TAVI (Transkateter aort kapak implantasyonu)

El Bileğinden Anjiyo Konforu

Bacak damarından girilerek yapılan anjiyograji, hastayı 6 saat yatağa bağımlı hale getirirken kanama riskiyle karşı karşıya bırakabilmektedir. Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde balon ve stent işlemleri el bileğindeki nabız arterinden gerçekleştirilmektedir. Böylece hastalar, el bileğinden yapılan anjiyodan hemen sonra ayağa kalkıp kanama riski olmadan kısa sürede taburcu olabilmektedir.

El bileğinden yapılan anjiyo işlemleri sonrası kanama riski önemli ölçüde azalmaktadır. Femoral arterden yapılan girişimlerde bu oran dünyada %5 civarında gözlenirken, radial arter girişimlerinde risk oranı %0.2 ’dir.

Geçtiğimiz yıl Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde yapılan işlemlerde ve perkutan girişimlerde hastaların %95’inde giriş bölgesi olarak radial arter (El bileği) tercih edilmiştir. Bu oran dünya standartlarının üzerindedir.

Klinikte anjiyografi giriş yerine bağlı kanama komplikasyonu gözlenmemiştir. Diagnostik işlemlerden sonra radial arter girişi kullanılan hastalarda 2-3 saat sonra taburculuk sağlanabilmektedir. Diğer yandan femoral giriş tercih edilen hastalarda kasık kapatma cihazları ile, 6-12 saat olan hareketsizyatış süresi 2 saate indirilmekte ve kum torbası gibi uygulamaların kullanımına ihtiyaç kalmamaktadır.

Özellikli Stentlerle Damar Sertlikleri Tekrarlamıyor

Laboratuvarımızda ilaç salınımlı stent ve eriyebilen stent kullanım oranı %90’dır. Bu oran %60 olan genel standartların oldukça üzerindedir.Kullanılan ilaç salınımlı stentler FDA onaylı olup,damar içinde yeniden darlık oluşumunu azalması yönünde önemli avantajlar sağlamaktadır.

İleri Teknolojiyle Doğru Tanı

Intravasküler ultrason (IVUS) ve OCT (Opticalcoherencetomography) gibi ileri intrakoroner görüntüleme tekniklerinin yanı sıra ülkemizde ilk ve tek wirelesspressure- wire uygulaması ile mevcut anjiyografi sistemine entegre ve herzaman kullanıma hazır FFR ölçümleri rutin olarak yapılabilmekte, bu sayede doğru koroner lezyona, stent uygulaması için daha hassas karar verilebilmektedir. Laboratuvar SCAI’nin belirlediği güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak organize olmuştur. Kardiyojenik şok ile laboratuvara kabul edilen hastalar için intra-aortik balon pompası desteği kateter laboratuarında her an mevcuttur. Set-up TAVI gibi kompleks girişimler için uygundur ve yurtdışından gelen ekiplerce onaylanmıştır.

Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Kliniği’nde Yapılan Başlıca İşlemler

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi, koroner damarların (kalbi kanlandıran ve besleyen damarların) boyalı bir sıvı verilerek görünür hale getirilmesidir. Vücudun tüm damarları için anjiyografik işlemler yapılabilir. Göz damarları, beyin damarları, kalp ve bacak damarları genellikle en sık araştırılan damar sistemleridir. Bunlardan kalp damarlarını incelemek için yapılana koroner anjiyografi denir.

Koroner anjiyografi (ayrıca kardiyak kateterizasyon veya anjiyo da denir) kalp damarlarınızı ve fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan girişimsel bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyak kateterizasyonun Tanı ve Tedavi Amaçlı Kullanıldığı Hastalıklar

 • Koroner arter hastalığının, kalp kapak hastalığının veya aort damarı hastalığının tanısını koymak ve ciddiyetini belirlemek için
 • Kalp kası fonksiyonunu değerlendirmek için
 • İleri tedavi (koroner balon anjiyoplasti ve stent, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı için girişimsel veya cerrahi müdahale) yöntemlerini belirlemek için

Koroner Anjiyonun Yapılışı

Koroner anjiyografi sırasında kasık veya koldaki atardamara ince, yumuşak, plastik bir sheat (kılıf) yerleştirilir. Bu kılıfın içinden yine yumuşak ve ince plastik içi boş kateterler vasıtasıyla kalp damarlarının çıkış yerine ilerletilir. Kateter özel bir x-ray (röntgen) makinesi yardımı ile koroner arterlere yönlendirilir.

Kontrast materyal (anjiyo boyası) kateter yoluyla enjekte edilir ve hareketli röntgen filmleri dijital ortamda kaydedilir. Prosedürün bu bölümüne koroner anjiografi denir. Bu görüntülere ek olarak bazı özel durumlarda ileri görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri olan intravasküler ultrason (IVUS), optik koherans tomografi (OCT) veya fraksiyonel akım rezervi (FFR) ölçümleri de yapmak gerekebilir. IVUS koroner damar içinde ultrason ile daha ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlar. OCT özel bir ışık kaynağı ile damarın iç çeperi hakkında detaylı bilgiler vermektedir. FFR ise kan akımının özelliğini ölçerek görüntülenen daralmanın ciddiyeti konusunda bilgiler verir. Bu ileri değerlendirme yöntemleri çok özel cihazlarla tecrübeli merkezler ve operatörler tarafından yapılması önerilmektedir.

Balon Anjiyoplasti ve Stent (Koroner Girişimsel İşlem) Takılması

Koroner girişimsel işlem kalbe giden kan akışını arttırmak amacıyla, daralmış koroner arterleri açmak için yapılan cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. Koroner anjiyografi esnasında daralmış veya tıkanmış koroner arterler saptandığında hekim ve hastanın ortak kararı ile aynı seansta veya planlı olarak ayrı bir seansta anjiyoplasti ve stent yöntemi ile tedavi edilebilir. Bu kararın verilmesi hastanın klinik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Koroner girişimsel işlem, bir koroner anjiyografi gibi aynı şekilde başlar. Balon anjiyoplasti ve stent, kateter koroner arterlerin çıktığı yere yerleştirildikten sonra koroner arterleri açmak için yapılır.

Balon Anjiyoplasti

İnce bir kateterin ucunda yer alan sıvı ile genişleyen bir balonun şişirilmesi ile daralmış kalp damarında açılma sağlanabilir. Balon anjiyoplasti için kullanılan teknik ad perkütan koroner anjiyoplasti (PTCA) veya perkütan koroner girişim (PKG)’dir. Balon şişirildiğinde, yağlı plak, tıkanmış olan arter duvarlarına karşı sıkıştırılır ve kan akışı artar.

Stent ile Balon Anjiyoplasti

Çoğu durumda stent yerleştirme, balon anjiyoplasti prosedürü ile kombinasyon halinde gerçekleştirilir. Stent koroner arter içinde destek sağlamak için bir iskelet gibi davranan küçük, metal kafesten oluşmuş bir tüptür. Daralmış artere stent yerleştirmek için, kılavuz tel üzerinden ilerletilen bir balon kateter kullanılır. Stent daralmış olan bölgeye geldiğinde, balon şişirilir ve stent arterin çapına uygun şekilde genişler damar duvarına tutunur. Balon söndürüldükten sonra stent yerleştirildiği noktada daimi olarak kalır. Birkaç hafta içinde stentin üzeri normal damar hücreleri (endotel) ile kaplanarak iyileşir.

Stent ile anjiyoplasti genellikle bir ya da iki koroner arterde daralma veya tıkanıklık olan hastalar için tavsiye edilir. İkiden fazla koroner arterde tıkanma varsa, koroner arter bypass cerrahisi söz konusu olabilir.

İlaç Salınımlı Stentler (İSS):

İlaç salınımlı stentler stentin yerleştirildiği bölgede belirli bir süre boyunca salınan ve damarda yeniden daralmayı azaltacak ilaçlar içermektedir. İlaç salınımlı stentler de metal stent iskeleti yapısındadır ancak yüzeylerinde ince ve kontrollü salınım yapma özelliği olan bir ilaçlı tabaka mevcuttur.

Pek çok araştırma ilaç salınımlı stentlerde tekrar daralma ihtimalinin ilaç salınımlı olmayan stentlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Özellikle ince yapılı damarlarda, hastalıklı bölgenin uzun olduğu durumlarda, tam tıkalı damarlarda, damarların ikiye ayrıldığı noktalarda (bifurkasyon) ilaç salınımlı stentlerin belirgin avantajları vardır. İlaç salınımlı stentin uygulanabilirliği hastanın klinik durumu ve damar yapısına göre değişebileceği için girişimsel kardiyologunuz ile bu durumu konuşmanız tavsiye edilir. İlaç salınımlı stent uygulanan hastalarda kardiyologun tavsiye ettiği sürece ikili pıhtı önleyici ilaç kullanması ve doktorun izni olmadan ara vermemesi son derece önemlidir.

Kardiyak kateterizasyon ve girişimsel işlemler göğüs açılarak yapılmadığından ve herhangi bir yara oluşmadığından dolayı cerrahi işlem olarak kabul edilemez. İşlem süresi ameliyata göre çok daha kısadır. Bazı durumlarda, cerrahi prosedürün sonuçlarına bağlı olarak, daha sonra hastaya koroner girişimsel işlem tavsiye edilebilir.

kardiyak görüntüleme

Liv Hospital Kardiyak Görüntüleme Bölümü;  Kardiyak görüntüleme, girişimsel kardiyoloji ve kalp ritim bozukluları konusunda uzmanlaşmış 3 hekimi, poliklinik hizmetlerine yardımcı iki kardiyoloji hemşiresi, katater laboratuarında 3 kateter hemşiresi (Biri elektrofizyoloji teknisyeni olarak eğitimli), günübirlik gözlem ünitesinde bir hemşire ve misafir ilişkilerine yardımcı görevlilerden oluşan kadrosuyla kardiyak görüntüleme alanında ileri düzeyde hizmet vermektedir.

İleri Ekokardiyografi İle 4 Boyutlu Görüntüleme

Bölüm, transtorasik ve trabsözofageal ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, 4-boyutlu ekokardiyografi, “strain” doku görüntüleme ve karotis doppler görüntüleme gibi tüm ileri ekokardiyografi tanı yöntemlerini, en üstün cihaz kalitesi ve deneyimli ekibiyle yapabilen bir standarda sahiptir.

Günümüzde kullanılan 2 boyutlu ekokardiyografi sistemlerinden farklı olarak, tüm transtorasik (Göğüs üzerinden uygulanan) ve transözofageal ( Yemek borusu yolu ile) ekokardiyografi uygulamaları gerektiğinde 4 boyutlu olarak yapılabilmektedir. (Sağ üstteki resim Birmingham Alabama Üniversitesi Rektörünün bize ziyareti sırasında çekilmiştir. Prof. Dr. Navin C. Nanda)

Kalp Krizi Geçirme Riski Belirleniyor

Damar sertliğinin tayininde mevcut tarama testlerine ek olarak, damar görüntülemesi yapılması, kişi sağlıklı veya kalp damar hastalığı açısından düşük riskli görünse bile, gerçekte kalp damarlarının damar sertliği açısından durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu amaçla tüm dünyada yapılan klinik çalışmalarla damar sertliği taramasında kullanımının güvenilir olduğu kanıtlanmış yöntemlerden temel olarak iki tanesi SHAPE tarama sisteminde kullanılıyor.

Liv Hospital; SHAPE programı dahilinde hem karotis doppler ile damar duvarının iç tabaka kalınlığı ölçümünü hem de BT ile koroner kalsiyum skorlamasını bir arada yapmaktadır.

CIMT Testi İle Kalp Hastalıklarında Erken Tanınıyor

CIMT testi günümüzde damar sertliğinin tanısında ve kalp damar hastalıklarını öngörmede tarama amaçlı olarak hem Avrupa hem de Amerikan Kalp kılavuzlarında önerilen, bir damar sertliği tanı ve damar yaşı belirleme testi. Test sonucunda ortaya çıkan değer, kişinin damar yaşını ve damar sertliği olup olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 10 dakika kadar süren, bu ağrısız ultrasonografik görüntüleme, radyasyon içermediğinden gebelerde bile güvenle kullanılabiliyor.

Bölümde Yapılan Başlıca Kardiyak Görüntülemeler
 • Ekokardiyografi
 • Transözafageal Ekokardiyografi (Yemek Borusu Yolu İle)
 • 4 Boyutlu Ekokardiyografi
 • Stres Ekokardiyografi
 • Karotis Doppler İncelemesi
 • SHAPE : İleri Kalp Tarama Programı
 • Kalp Krizi Gelişimi İle İlgili Bilinmesi Gereken Gerçekler

 

 

ritm bozukluğu

Liv Hospital Ritim Bozukluğu Kliniği’nde kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi planlanmaktadır. Ritim bozukluğu tanısı için, ritim bozukluğu anında EKG kaydı gerekir. Bu amaçla Ritim Holter, olay kayıt edici denen cihazlar kullanılır. Bayılma nedeninin araştırılmasında kullanılan eğik masa testi de Ritim Bozukluğu Kliniği’nde uygulanmaktadır. Ayrıca kalp pili hastalarının takibi ve pil kontrolleri kliniğimizde yapılmaktadır.

8 Yıl Kalıcı Kalp Pili

Kalp hızı yavaşladığı veya blok denen kalp içi elektrik ileti bozulduğunda kullanılan gelişmiş teknolojik cihazlardır. Kalbi uyararak yavaşlamasını engeller. Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Ortalama 8 yıl boyunca çalışmasını sürdürür. Bu sürenin sonunda değişmesi gerekir. Düzenli aralıklarla, genelde 6 ayda bir yapılan kontrollerle kalp pili hastaları değerlendirilir. Kalp pili bilgisayar yardımı ile dışarıdan programlanabilir. Batarya ömrü, kalp pilinin aldığı ritim kayıtları okunabilir.

Yeni Kalp Pilleriyle Hayat Daha Kolay

Kalp pili manyetik alandan ve elektriksel parazitlerden etkilenir. Bu nedenle kalp pili taşıyan hastaların uyması gereken hususlar vardır. MR görüntüleme yapılmamalı ve güvenlik taraması yapan kapılardan geçilmemelidir. Yeni kalp pilleri cep telefonu kullanımından etkilenmez. Elektrikli ev aletlerinin kullanılması güvenlidir.

İmplante Edilebilir Defibrilatör (ICD)

İmplante Edilebilir Defibrilatörler, ventriküler fibrilasyon denen ritim bozukluğuna bağlı ani ölümü engellemek için kullanılan bir çeşit kalp pilidir. Gerektiğinde elektrik şok vererek hayatı tehdit eden ritim bozukluğunu düzeltir. Genelde ventrikül fibrilasyon ihtimali olan ciddi kalp hastalıklarının varlığında kullanılır.

Ani kalp durması yaşamış ve müdahale edilerek hayatta kalmış hastalarda etkili bir tedavi yöntemidir. Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Batarya ömrü diğer kalp pillerine göre daha kısadır. Elektrik şoku yüksek enerji gerektirdiği için daha büyüktür.

Kalp Yetersizliğinde Kalp Pili Tedavisi

Kalbin pompalama gücü azaldığında kalp yetersizliği ortaya çıkar. Bu hastalarda çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişme gibi bulgular olur. İlaçlarla tedaviye rağmen yakınmalar düzelmeyebilir. Yaşam kalitesi ciddi bir şekilde bozulur. Kalp yetersizliği hastalarının önemli bir kısmında kalbin boşlukları arasında koordinasyon bozulur. Bu hastalarda üç kablolu kalp pilleri koordinasyonu sağlayıp pompa gücünü arttırır; yakınmaları düzeltir. Bu piller lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Diğer kalp pillerinden farklı olarak özel ekokardiyografi teknikleri ile çalışma şeklinin ayarlanması gerekir.

Elektrofizyoloji ve Kateter Ablasyon

Taşikardi yapan farklı türde ritim bozuklukları vardır. Bu bozukluklar kalbin değişik bölgelerindeki elektriksel anormalliklerden kaynaklanır. Normal kalpte olmaması gereken bir doku anormal elektrikten sorumludur. Koroner anjiyografide olduğu gibi kasık damarlarından kalbe ilerletilen kateter ismi verilen tellerle bu dokular bulunup yok edilir. Bu işlem kateter ablasyon olarak isimlendirilir.

Anormal dokunun yok edilmesi amacıyla radyofrekans veya soğutma sistemi kullanılır. Kateter ablasyon yapılabilmesi için elektrofizyoloji cihazı gerekir. Takip amaçlı olarak bir gece yatış gerektiren bir işlemdir. Lokal anestezi ile yapılır. Birçok ritim bozukluğu için % 100’e yakın başarıyla uygulanır.

 

 

 

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top