Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

“Nefes almanın insana bahşedilen bir hediye olduğunu bilen Liv Hospital, göğüs hastalıkları tedavisinin yanı sıra “Uyku Laboratuvarı” ile uykuda nefes zorluğu ve horlama problemlerine de çözüm getiriyor.”

Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde çeşitli göğüs hastalıkları, akciğer kanseri tanı ve tedavisinin yanı sıra alerji testleri yapılıyor ve sigara bırakmanın yolları konusunda danışmanlık veriliyor. Bölümde ayrıca göğüs hastalıklarından kaynaklı uyku problemleri, uykuda nefes zorluğu ve horlama sorununa alternatif tedaviler sunuluyor.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı’nda spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, diffüzyon kapasitesi, egzersiz testi ve maksimum oksijen tüketimi, NO ölçümü, arter kan gazı ölçümü yapılabilmektedir. Alerji deri testi geniş kapsamlı olarak hizmetinize sunulmuştur.

Bronkoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi, fiberoptik bronkoskopi (en gelişmiş videobronkoskopi ile) ve EBUS ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok akciğer hastalığına tanı koymak, argon plasma koagulasyon (APC), elektrokoagulasyon, kriyoterapi ile tedavi yapabilmek ve endobronşial stent yerleştirmek mümkündür. Bölümümüze bağlı uyku laboratuvarında horlama başta olmak üzere pek çok uyku hastalığının teşhisi konulmakta ve tedavisi verilmektedir. Gerekli durumlarda multidisipliner yaklaşımla alınan cerrahi tedavi kararı KBB hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Sigara; başta akciğer kanseri ve KOAH olmak üzere koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, damar hastalıkları, mide – bağırsak hastalıkları ve diğer çeşitli kanser türleri olmak üzere pek çok hastalığın oluşmasında en önemli risk faktörüdür. Sigara bıraktırma destek ünitemizde sigarayı bırakırken yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara CPAP ve BIPAP denilen solunum desteği sağlayan aygıtlarla noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanabilmektedir. Bölümümüzde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklardan bazıları:

 • Alerjik akciğer hastalıkları
 • Obstrüktif akciğer hastalıkları (restaletif akciğer hastalıkları)
 • Akciğer kanseri
 • Pnömoni
 • Plevral efüzyon
 • Kr. Bronşit
 • Uyku apne hastalığı
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Pnömotoraks
 • Pulmoner Emboli
 • Intersisyel akciğer hastalıkları
 • Pulmoner vasküle hastalıklar

Akciğer Kanseri

Göğüs Hastalıkları bölümünün en çok ilgilendiği alanlardan biri akciğer kanseridir. Liv Hospital’da kanserin tanı ve tedavisinde girişimsel bronkoskopi yöntemi uygulanıyor. Hastanede, akciğer kanser tanısı koyulan bir hastanın tedavi yöntemine tek bir hekim değil, farklı tıbbi birimlerden oluşan “Tümör Konseyi” karar veriyor. Bu konseyden çıkan karara göre hastaya cerrahi müdahale ya da kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor.

Alerji Testleri

Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde yapılan alerji testleriyle hastaların alerjisi olduğu maddeler tespit ediliyor ve korunma yolları konusunda bilgi veriliyor. KOAH hastaları için yapılan solunum testlerinde akciğer kapasitesini etkileyip etkilemediğini gören hekimler gerektiğinde hastalarına sigara bıraktırma yöntemleri konusunda danışmanlık yapıyor.

Uyku Laboratuvarı

Yeni bir güne enerji dolu başlamanın en iyi yolu sağlıklı bir uykudan geçer. Daha iyi bir hayat, daha verimli bir iş hayatı ve daha mutlu olmak için her insanın sağlıklı bir uyku uyuması şart…

Yaşantımızda bu denli önemli yeri olan uyku için özel bir laboratuvar kuran Liv Hospital, uyku problemi yaşayan kişilerin tanı ve tedavisini gerçekleştiriyor. Uyku Laboratuvarı’nda tedavinin öncesinde hastanın uyku probleminin sebepleri üzerine araştırmalar yapan hekimler, yapılan testlerin ardından eğer sorun göğüs hastalıklarından kaynaklanıyorsa basınçlı oksijen tedavisine başlıyor. Uyku problemi sadece göğüs hastalıkları kaynaklı olmayabiliyor. Bu problem kimi zaman Nöroloji, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri’nin de ilgi alanına girebiliyor. Uyku Laboratuvarı böyle durumlarda hastaları multidisipliner bir yaklaşımla ilgili bölümlere yönlendiriyor ve tedavinin tamamlanmasını sağlıyor

alerji ve astım bölümü

Alerji

Normalde vücudumuzu koruyan bağışıklık sistemi bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım maddelere de aşırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara alerji adı verilir. Alerjik reaksiyona yol açan antijene de alerjen denir. Alerjik reaksiyonlar tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.

Atopi nedir?

Atopi alerjik bir bünyeye sahip olmak anlamında kullanılır. Yaşamımızın başlangıcında organizmamız yabancı maddelerle karşılaştığında bağışıklık sistemimiz onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Ardından antijen dediğimiz bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek yanıt verir. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle aynı yanıt başlar. Atopik kişiler genetik olarak IgE tipi antikorlar üretme eğilimindedir. Bu IgE antikorları da çevrede bulunan ve normalde zararsız olan alerjenlerle (polenler, ev tozları vb) etkileşime girerek alerjik reaksiyonu başlatır.

Alerjik Maddeler

Binlerce alerjik madde vardır. En yaygın olanları;

 • Ot ve ağaç polenleri
 • Ev ve toz akarları
 • Evcil hayvanların deri veya tüyleri
 • Mantar veya küf sporları
 • Çeşitli gıdalar (süt, yumurta, soya, deniz ürünleri, meyve ve kuruyemişler)
 • Hamam böcekleri
 • Arı sokmaları
 • Birtakım ilaçlar
 • Lateks
 • Kimyasal reçineler, lastik, nikel

Tanı nasıl konulur?

Tanıda cilt testi (Prick test) ve kan testi kullanılır. Cilt testinde en sık karşılaşılan alerjenler kullanılır, kişinin verdiği cilt reaksiyonu ölçülür, kan testinde ise vücudun oluşturduğu IgE antikorunun kandaki düzeyi ve belli bir madde veya maddelere karşı alerjik belirtiler varsa spesifik IgE düzeyi ölçülür.

bronkoskopi ünitesi

Bronkoskopi nedir?

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile solunum yollarının direkt olarak incelenmesine bronkoskopi denir. Birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bazen tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Tanı amacıyla yapılan işlemlerde genellikle fleksibl (esnek) bronkoskop kullanılmaktadır. Deneyimli ve uzman hekimler tarafından ağız veya burun yoluyla havayollarına girmek suretiyle uygulanır.

Bronkoskopi sırasında hangi işlemler uygulanır?

 • Bronkoskopun içinden geçen bir kanal aracılığı ile aspiratör denilen emici bir cihazın da yardımıyla hava yollarının içindeki balgam ve kan gibi salgılar emilerek dışarı çekilmek suretiyle temizlenebilir.
 • Forseps (ucunda pens bulunan bükülebilir bir tel) yardımı ile bronş duvarından veya görülen hastalıklı bölgeden biyopsi denen küçük doku parçası alınır.
 • Fırçalama ve lavaj: Küçük bir fırça yardımı ile hastalıklı bölgenin fırçalanması ile elde edilen materyale ek olarak serum fizyolojik verilip geri çekilmesi ile yapılan lavaj işlemi sonucunda hem sitolojik hem de bakteriyolojik inceleme olanağı sağlanır.
 • Direkt olarak görülemeyen fakat röntgen filminde yeri tespit edilen bölgeden radyoskopi altında bronkoskop kullanılarak akciğer dokusundan forsepsle biyopsi almak mümkündür. Buna transbronşial biyopsi denir.
 • Akciğer kanseri evrelendirmesinde gerekli olan lenf bezi örneklemesi bronkoskop aracılığı ile yapılan iğne aspirasyonu ile sağlanır. Bu aspirasyon konvansiyonel bronkoskop ile körlemesine yapılabileceği gibi daha yeni bir teknik olan bronş içi ultrasonun kullanıldığı EBUS ile direkt görerek de gerçekleştirilebilir.

Bronkoskopi kimlere uygulanmalı?

 • Kanlı balgam çıkaranlara
 • Akciğer grafisinde anormal bir görünüm saptanıp diğer yöntemlerle tanı konamamış hastalara
 • Akciğer grafisi veya tomografisinde akciğer kanseri şüphesi olan, her türlü tetkik yapılıp (alerji, reflü, sinüzit vs. ) nedeni bulunamamış uzayan öksürük yakınması olanlara
 • Balgamda tümör hücresi görülenlere
 • Akciğer kanseri takibi yapılan, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan hastalara
 • Nefes borusu ve bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerde tümörü küçülterek havayolunu açmaya yönelik girişimsel bronkoskopi uygulamaları (lazer, argon plazma koagulasyonu, elektrokoter, cryokoter) önerilir.

uyku kliniği

Uyku Kliniği

Uyku bozukluklukları, uykuda solunum durmaları/uyku apnesi, yeterli uyuyamama, uykuya dalamama, sık uyama, kalitesiz uyku, sabah yorgun kalkma, sabah aşırı terleme ya da baş ağrısı ile uyanma, uykuya eşlik eden , uykuyu bozan hastalıklar, huzursuz bacaklar, uykuda diş gicırdatma, uykuda tekrarlayan bacak hareketleri, gündüz aşırı uyuklama gibi yakınmalar değerlendirilmekte, gerkirse polisomnografi tetkikiistenmekte, yine gerekirse, Kulak Burun Boğaz, Göüğs Hastalıkları, Psikiyatri Klinikleri ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır.

Uykunun, tüm vücudumuzun kendini yeni güne hazırlaması, vücudun rejenere olması, emosyonel durumumuzu n  düzenlenmesi, yeni öğrendiğimiz şeylerin pekişmesi, hormonal fonksiyonların düzenlenmesi,metabolizmamızın yeni bir güne hazırlanması gibi bir çok fonksiyonu vardır.

Bu nedenle sağlıklı bir uyku uyuyamamamnın, erken ve geç,  çok ciddi sonuçları olabilmektedir.  Erken sonuçları, yorgunluk, gün içi dikkatsizlik, uyuklamalar, performans azalması, kaza riskinin artması şeklindedir. Geç komplikasyonları arasında, unutkanlık ve konsantrasyon/dikkat azalması, yeni şeylerin öğrenilmesinde zorluklar gibi, bilişsel eksiklikler; geç dönemde de kilo alma, metabolik sendroma zemin hazırlama, hipertansiyon, koroner kalp hastalıklarına zemin hazırlama ya da bunların kontrolünü güçleştirme, reflüyü arttırma, kontrolünü güçleştirme, kalp ritm bozuklarının kontrolünü güçleştirme, inme riskini arttırma gibi sonuçları olabilmektedir.

Uykuya dalma ya da sürdürme sorununuz varsa

Uyku günlüğü tutun
Saat kaçta yediniz, neler içtiniz, ne kadar TV-bilgisayar kullandınız, kaçta yatağa gittiniz, ne zaman uydunuz, uyandınız, kaç kez uyandınız, tuvalete kalktınız, sabah dinlenmiş kalktınız mı? Gün içi uykunuz geldi mi? Uyuklamanız oldu mu? gibi soruları not alın.

 Erken yemek yiyin, uykudan 2 saat önceden itibaren içecek almayın
Özellikle uyku kaçırıcı içeceklerden, çay, kahve, çikolatadan, alkollü içeceklerden kaçının. Kafeinli içecekleri ve nikotini uyumadan 4-6 saat önce tüketmeyin.

 Düzenli egzersiz yapın
Sabahları ya da akşama doğru her gün düzenli egzersiz, uyumadan 2 saat kadar önce ılık bir banyo uyku düzenine katkıda bulunur.

 Gündüz uyumayın
Mutlaka uyumanız gerekiyorsa, öğle üzeri ya da öğleden önce yapın, saat 15.00 ten sonra ve 1 satten fazla uyumayın.

 Yatak odası sadece uyumak ve eşinizle birlikte olmak içindir

Odanızda TV, bilgisayar, akıllı cep telefonu, ışıklı saat bulundurmayın; bunlarla yatak odasında vakit geçirmeyin.

Uyku saatinden 2 saat önce, TV, bilgisayar kullanımından kaçının, ortamın aşırı ışıklı olmasını engelleyin 

Uyku saatine yakın, hareketli, gürültülü, heyecanı yükseltici, uykuyu kaçırıcı aktiviteler yerine, sakin, loş ışıkta yapılabilecek müzik dinleme, loş ışıkla kitap okuma, aşırı efor gerektirmeyen aktiviteleri tercih edin.

Uyumadan, günün muhasebesini tamamlayın
Sorunları, sıkıntıları çözümleyin, yarına çözülmesi gereken, düşünülüp planlanması gereken şeyleri yatağa gitmeden tamamlayın. Yastığa kafanızı koyduğunuzda düşünecek bir şey bırakmayın. Sabah olduğunda, size çok sıkıntılı gibi gelecek sorunların, size sabah çok daha önemsiz geleceğini, REM uykusunun bunu önemli oranda halledeceğini hatırlayın.

Yatağa uykunuz geldiğinde gidin

Yatağa uykunuz geldiğinde gitmeye çalışın ve sabahları hep aynı saatte kalkın.  Koltukta, kanepede şekerleme yapmadan yatağa gidin. Uykunuz kaçar, 20 dakika içinde uyuyamazsanız, kalkıp, salona gidin, loş ışıkta hafif işlerle uğraşın.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top