Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

Gastroskopi

Gastroenteroloji Bölümü'nde endoskopik inceleme ve işlemler için hasta konforu ön planda tutulur. Ayrıca hekim ve sağlık personelinin rahat çalışabileceği ideal koşullarda hazırlanmış son teknoloji endoskopi üniteleri bulunmaktadır.

Endoskopi

Endoskopi, mide ve benzeri içi boş organların iç kısımlarının, gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenerek incelenmesidir.

 

Özofagoskopi

Yemek borusunun tamamının görüntülenmesini sağlayan endoskopik inceleme yöntemidir. Ağızdan giren optik boru (endoskop), yutağa ve yutakla yemek borusu arasındaki bölgeye sokulur. Yemek borusunun duvarları birbirine yapışık olduğundan organın mideyle birleştiği bölgeye dikkatle, dokuyu zedelemeden inilir. Özofagoskopide mukozanın durumu, tümör bulunup bulunmadığı, yabancı cisimler ve özellikle organın doğuştan gelen ya da sonradan oluşan biçim bozuklukları incelenir. Organın çapında önemli değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır. Bazen organın duvarı boyunca kesecikler (divertikül) görülür ya da yemek borusunun tümü genişlemiştir (megaözofagus). Buna karşılık daralmalara ya da tıkanmalara rastlanabilir. Özofagoskopi ile alınan küçük mukoza parçaları mikroskop altında incelenir. Bu parçacıklar tümör gibi kötü huylu oluşumların ayırt edilmesinde kullanılır.

Gastroskopi

Üst gastrointestinal sistemin yani yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının incelenmesi işlemidir. Bu işlem endoskopi aletiyle yapılır. Söz konusu alet yumuşak, plastik, serçe parmak kalınlığında, kablo şeklindedir. Geçtiği yollardaki görüntüyü televizyon ekranına aktaran bir kamera sistemidir.

Gastroskopi ne zaman gereklidir?

  • Yutmayla ilgili problemler (ağrılı yutma, katı veya sıvı gıdaları yutmada zorluk, besinlerin takılarak inmesi vb).
  • Tıbbi tedaviyle geçmeyen mide ekşimeleri ve yanmaları.
  • Karın ağrısı (karnın orta üst kısmında, açken veya yemekten birkaç saat sonra ortaya çıkan kemirici nitelikte ya da devamlı ağrı).
  • Kusma sırasında kırmızı renkli veya kahve telvesi görünümünde kan gelmesi.
  • Karın ağrısıyla birlikte kusmalar.
  • Baryumlu mide grafisinde anormallik görülmesi.

Kolonoskopi

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boruyla anüsten girilerek bütün kalın ve ince bağırsakların kalın bağırsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir. Kalın bağırsağın anüse yakın kısmının incelenmesine sigmoidoskopi denir. İşlemden önce bağırsakların müshil yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir. Ayrıca polip ve benzeri kanser öncesi lezyonların saptanıp alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korur. Kolon kanserinden korunmak için incelemenin 50 yaşını aşmış herkese yapılması önerilir. Yakın akrabalarında kolon kanseri olanlarınsa ailedeki en genç kanserli hastanın yaşından 10 yıl önce kolonoskopi yaptırmaları gerekir. Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu polip adı verilen iyi huylu tümörlerin üzerinden gelişir. Uygun zamanda yapılan kolonoskopi, kanser gelişmeden önceki aşamada poliplerin bulunup alınmasını sağlar. Bu şekilde hastaları hem kanserden hem de ameliyattan kurtarır. Kalın bağırsağından polip alınanların, polipin özelliğine göre 1 ila 3 yılda bir takip kolonoskopileri yaptırmaları gerekir. Kolonoskopi, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi kanser dışı kalın bağırsak hastalıklarının tanı ve takibinde de kullanılır. Kolonoskopi, kalın bağırsak kanamalarının tanı ve tedavisini sağlayarak hastaları ameliyat olmaktan kurtarabilir.

ERCP nedir?

ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi), safra yollarında ve pankreas kanalında darlık veya tıkanıklık oluşturarak safra yolları iltihabına (kolanjit), pankreas iltihabına (pankreatit) sebep olabilecek taş, tümör gibi unsurların tanı ve tedavisinde kullanılır. Girişim videoendoskopik bir cihaz (Duodenoskop) kullanılarak yapılır. İşlem 20 dakika ile bir saat arasında değişen bir sürede gerçekleştirilmektedir. İşlemden önce hasta muayene edilir ve yapılması gerekli testler görülür. ERCP yapılacak kişinin işlem öncesi en az 8 saat aç olması gerekir. Ayrıca Aspirin, Coumadin gibi kanı sulandıran ilaç kullanımı varsa bunlar işlemden bir hafta önce kesilmelidir.

ERCP işlemi, hasta röntgen masasında sol yan pozisyonda yatırılarak yapılır. İşlem öncesi hastanın endoskopu rahat yutabilmesi için boğazına lokal anestezik sprey sıkılır ve damar yolundan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Böylece işlem sırasında hasta uyku halinde olmasına rağmen bilinç açık olup gerektiğinde iletişim kurulabilir. Sedasyon yapılan hastaya yandan görüşlü endoskopla ağızdan girilir. Duodenoskop, onikiparmak bağırsağın ikinci kısmına geçiş ile safra yollarının bağırsağa açıldığı bölgenin görüntülenmesini sağlar.

Burada ana safra kanalı ve pankreas kanalının bağırsağa açıldığı yer olan papilla bulunur. Papillanın ucundaki küçük delikten ince bir kanül geçirilerek kontrast madde enjeksiyonu yapılır ve bu şekilde safra yolları ile pankreas kanalı görüntülenerek filmleri çekilir. Görüntülenen safra yollarında veya pankreas kanalındaki bazı patolojiler, aynı seansta tedavi edilebilir. ERCP sırasında safra yollarında taş, çamur, darlık saptanması durumunda papilla ağzı, duodenoskop içinden geçen özel bir aletle kesilerek genişletilir. Bu işleme endoskopik sfinkterotomi denir. Kesilerek genişletilen bu papilla ağzından özel kataterler geçirilerek safra yolları içinde bulunan taşlar ve / veya safra çamuru bağırsağa dökülür, sonrasında bunlar dışkı yoluyla atılırlar. Bazen, bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilecek büyük safra taşları için, litotriptör adı verilen mekanik taş kırıcılar kullanılması gerekir.

Papilla ağzının kesilerek genişletilmesi sırasında kanama, delinme; sonrasında akut pankreatit ve kolanjit gibi komplikasyonları görülebilir. En sık görülen komplikasyon %2.5 ile kanamadır. Ancak çoğu kanama müdahaleye gerek olmaksızın kendiliğinden durur. Durmayan kanamada endoskopik yolla müdahale etmek mümkündür. Bu işlem sırasında delinme ve apse gelişmesi nadir görülür, erken tanı konmazsa hayatı tehdit edici boyutta olabilir. ERCP sonrası gelişen akut pankreatit ise genellikle hafif seyirli olup, medikal tedaviye iyi yanıt verir. ERCP sonrası birkaç saat izlenen hasta, bir komplikasyon gelişmediği takdirde önerilerle eve gönderilebilir. Günün kalan bölümünde istirahat önerilir.

       

endoskopi ünitesi

 

Endoskopi, mide ve benzeri içi boş organların iç kısımlarının, gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenerek incelenmesidir.

Endoskopik incelemeye nasıl hazırlanılır?

İnceleme için 6-8 saat kadar aç kalmak yeterlidir. Bu süre içinde su veya açık çay içilebilir. Eğer önceden romatizmal kalp kapak hastalığınız varsa işlemden 2 saat önce ve 8 saat sonra 2 ayrı antibiyotik enjeksiyonu yapılır. Öte yandan doğuştan kanamayla ilgili veya başka hastalıklarınız varsa bunu işlemden önce doktorunuza bildirmenizde fayda vardır.

 

endoskopik girişimler
•Üst sindirim sistemi endoskopisi (Özofagogastroduodenoskopi)
•Kolonoskopi
•Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP)
•Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) açılması
•Endoskopik Ultrasonografi (EUS)
•Videokapsül Endoskopi (VKE)
•Çift balon enteroskopi
•Manometri – pHmetri
•Mide balonu yerleştirilmesi (intragastrik balon)
 

Endoskopi işlemlerimizin bir kısmı tanı koymak amaçlı iken, bir kısmı da tedavi edici girişimlerden oluşmaktadır.

TANISAL VE TEDAVİ EDİCİ ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER

•Polipektomi
•Skleroterapi
•Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu
•Kolon ve özofagus darlıklarında stent implantasyonu
•Özofagus band ligasyonu
•Hemoroidlere band ligasyonu
•Fundus varislerine sklerozan madde enjeksiyonu
• Yabancı cisim çıkarılması
•Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG)
• Argon plazma koagülasyon (APC)
• Safra yollarından balon ve basket yardımıyla taş çıkarılması
•Mide balonu yerleştirilmesi
 
Özofagogastroduodenoskopi
•Üst gastrointestinal sistemin yani yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının incelenmesi işlemidir. Bu işlem endoskopi aletiyle yapılır. Söz konusu alet yumuşak, plastik, serçe parmak kalınlığında, kablo şeklindedir. Geçtiği yollardaki görüntüyü televizyon ekranına aktaran bir kamera sistemidir.
•Gastroskopi ne zaman gereklidir?
•Yutmayla ilgili problemler (ağrılı yutma, katı veya sıvı gıdaları yutmada zorluk, besinlerin takılarak inmesi vb).
•Tıbbi tedaviyle geçmeyen mide ekşimeleri ve yanmaları.
•Karın ağrısı (karnın orta üst kısmında, açken veya yemekten birkaç saat sonra ortaya çıkan kemirici nitelikte ya da devamlı ağrı).
•Kusma sırasında kırmızı renkli veya kahve telvesi görünümünde kan gelmesi.
•Karın ağrısıyla birlikte kusmalar.
•Baryumlu mide grafisinde anormallik görülmesi.

Gastroskopik incelemeye nasıl hazırlanılır ve yapılır?
•İnceleme için 6-8 saat kadar aç kalmak yeterlidir. Bu süre içinde su veya açık çay içilebilir. Eğer önceden romatizmal kalp kapak hastalığınız varsa işlemden 2 saat önce ve 8 saat sonra 2 ayrı antibiyotik enjeksiyonu yapılır. Öte yandan doğuştan kanamayla ilgili veya başka hastalıklarınız varsa bunu işlemden önce doktorunuza bildirmenizde fayda vardır.
•İşleme başlamadan önce boğaza bulantı ve kusmayı durdurucu, diş hekimlerinin kullandığına benzer, etki süresi on beş dakika olan bir sprey sıkılır. Çok stresli hastalara ayrıca tıbbi bakımdan bir sakıncası yoksa damar yoluyla rahatlatıcı ilaç verilip hasta rahatlatıldıktan sonra endoskopi işlemine başlanılır. Söz konusu işlem cerrahi müdahale değildir. Bu nedenle narkoz ve tamamen uyuma gerektirmez.
 


Kolonoskopi nasıl bir işlemdir ve nasıl yapılır?
•Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boruyla anüsten girilerek bütün kalın ve ince bağırsakların kalın bağırsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir. Kalın bağırsağın anüse yakın kısmının incelenmesine sigmoidoskopi denir. İşlemden önce bağırsakların müshil yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir. Ayrıca polip ve benzeri kanser öncesi lezyonların saptanıp alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korur. Kolon kanserinden korunmak için incelemenin 50 yaşını aşmış herkese yapılması önerilir. Yakın akrabalarında kolon kanseri olanlarınsa ailedeki en genç kanserli hastanın yaşından 10 yıl önce kolonoskopi yaptırmaları gerekir. Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu polip adı verilen iyi huylu tümörlerin üzerinden gelişir. Uygun zamanda yapılan kolonoskopi, kanser gelişmeden önceki aşamada poliplerin bulunup alınmasını sağlar. Bu şekilde hastaları hem kanserden hem de ameliyattan kurtarır. Kalın bağırsağından polip alınanların, polipin özelliğine göre 1 ila 3 yılda bir takip kolonoskopileri yaptırmaları gerekir. Kolonoskopi, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi kanser dışı kalın bağırsak hastalıklarının tanı ve takibinde de kullanılır. Kolonoskopi, kalın bağırsak kanamalarının tanı ve tedavisini sağlayarak hastaları ameliyat olmaktan kurtarabilir.

Kolonoskopik incelemeye nasıl hazırlanılır?

•İşlemden önce bağırsakların müshil yardımıyla temizlenmesi gerekir.
•Hazırlık aşaması kişiye göre değiştiği için ayrıntılar uzman doktor tarafından hastaya anlatılır.

ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) 

•Safra yollarında ve pankreas kanalında darlık veya tıkanıklık oluşturarak safra yolları iltihabına (kolanjit), pankreas iltihabına (pankreatit) sebep olabilecek taş, tümör gibi unsurların tanı ve tedavisinde kullanılır. Girişim videoendoskopik bir cihaz (Duodenoskop) kullanılarak yapılır. İşlem 20 dakika ile bir saat arasında değişen bir sürede gerçekleştirilmektedir. İşlemden önce hasta muayene edilir ve yapılması gerekli testler görülür. ERCP yapılacak kişinin işlem öncesi en az 8 saat aç olması gerekir. Ayrıca Aspirin, Coumadin gibi kanı sulandıran ilaç kullanımı varsa bunlar işlemden bir hafta önce kesilmelidir.
•ERCP işlemi, hasta röntgen masasında sol yan pozisyonda yatırılarak yapılır. İşlem öncesi hastanın endoskopu rahat yutabilmesi için boğazına lokal anestezik sprey sıkılır ve damar yolundan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Böylece işlem sırasında hasta uyku halinde olmasına rağmen bilinç açık olup gerektiğinde iletişim kurulabilir. Sedasyon yapılan hastaya yandan görüşlü endoskopla ağızdan girilir. Duodenoskop, onikiparmak bağırsağın ikinci kısmına geçiş ile safra yollarının bağırsağa açıldığı bölgenin görüntülenmesini sağlar.
 
EUS
•Ultrasonografi,  kilinik pratikte özellikle sindirim sistemi hastalıklarının teşhisinde sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Görüntüleme özelliği ile röntgene benzemekle birlikte radyasyon içermez.
•Endoskopik ultrasonografi (EUS), sindirim sistemi endoskopisinde kullanılan ve endoskop olarak adlandırılan cihazların uç kısmına ses dalgalarını yayan ve kaydeden bir mini ultrasonografi cihazı yerleştirilerek yapılır . 
•EUS sindirim sistemindeki duvar katmanlarını ayrıntılı olarak gösterdiğinden sindirim sisteminde veya sindirim sistemine komşu organlarda oluşan tümörlerinin evrelenmesinde (tümörün büyüklüğü ve derinliği, lenf bezi ve komşu organ metastazı vb.) ve sindirim sisteminde epitel altında yerleşim gösteren lezyonların incelenmesinde kullanılır.
•Özellikle yemek borusu, mide, pankreas ve safra yollarının değerlendirilmesinde oldukça yardımcı bir yöntemdir ve yerine göre diğer görüntüleme yöntemlerinden daha üstündür.
•EUS ile sindirim siteminden ve sindirim sistemine komşu organlardan kaynaklanan tümörlerden doku örneği alınabilir, kist vb. oluşumlar boşaltılabilir (Girişimsel EUS).
 
VKE
•Sindirim sistemi ağızdan anüse kadar uzanan uzun bir kanal şeklindedir. Bu kanalın başlangıç ve son kısımlarını oluşturan yemek borusu, mide, oniki parmak barsağı ve kalın barsağın gastroskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik yöntemlerle incelenmesi mümkün olurken duedunum, jejenum ve ileum olarak isimlendirilen 3 parçadan oluşan orta kısımlarının incelenmesi mümkün olamamaktadır.
• Bu amaçla geliştirilen bir yöntem olan kapsül endoskopi kendine ait ışık kaynağı ve kamerası olan, iri bir bir hap boyutunda bir video kapsüldür. 
VKE Nasıl Uygulanır?
1.12 saatlik açlık
2.Sensörler hasta üzerine yerleştirilir
3.Veri kayıt cihazı ve pil sistemi özel bir kemerle hastaya giydirilir
4.Kapsül yutturulur.
5.Kapsül yutulmasını takiben 2 saatten sonra hasta berrak sıvı gıdalar tüketmeye başlayabilir. Yaklaşık 4 saat sonra hafif bir öğle yemeği yiyebilir.
6.12 saatlik kayıt sonrası hasta veya üzerindeki ekipman çıkarılıp, üniteye teslim edilir.
7.Hastanın işlem günü ağır egzersiz yapmaması ve MRI çekimi vb uygulanmaması gerekli

VKE – GÖRÜNTÜLEME ÖRNEKLERİ

Normal incebarsak

PEG YERLEŞTİRİLMESİ

Mideye beslenme tüpü takılmasına PEG denilmektedir. İşlem endoskopi esnasında yapılmaktadır ve kabaca 20 dakika kadar sürmektedir. Genel kural olarak 3 haftadan daha uzun süre beslenemeyecek hastalarda PEG takılması endikasyonu vardır. Takılan tüp 12 saat kadar kullanılmamaktadır. Ancak sonrasında tüpten besleyici mamalar ve besinler rahatlıkla verilebilir. Tüp genelde yılda bir  değiştirilmelidir. 

Kimlere PEG açılmalıdır ?
Onkolojik bozukluklarda
–Kulak, burun ve boğaz bölgesindeki tümörlerde
–Gastrointestinal sistemin üst bölgesindeki tümörlerde;
–Opere edilemeyen vakalarda palyatif olarak
Nörolojik bozukluklarda
–Serebrovasküler inme
–Beyin tümörleri,
–Bulber paralizi,
–Parkinson hastalığı,
–Serebral palsi ve
–Son dönem Alzheimer hastalığı olan ve yemek yutamayan hastalarda takılabilir
•Hem hasta hemde hastanın bakımını yapanlar açısından hayatı oldukça kolaylaştıran bir işlemdir. İşlem öncesi yapılacak sedasyonun etkisi 3-4 saat kadar daha süreceğinden hastaların araba sürmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka onları evlerine geri götürecek biri ile randevularına gelmeleri önerilmektedir.
 
MİDE BALONU YERLEŞTİRİLMESİ

Endoskopik olarak yerleştirilir, endoskopik olarak çıkarılır.

- Endoskopik olarak mide içine yerleştirilen balon, 500-700 ml serum fizyolojik ile doldurulur.

- Şişman kişinin gıda alımını, diyet yardımı ile de azaltarak kilo kaybetmesini sağlar. 

- Mide içinde 6 ay kalır. 6 ay'dan daha fazla bırakılmamalıdır. 

- Mutlaka endoskopi deneyimi olan gastroenterologlar tarafından uygulanmalı ve hastanın takibi dikkatle yapılmalıdır. 

Mide balonu kime uygulanabilir?

-Obeziteye bağlı başka hastalıkların risklerini (Tip II diyabet-damar hastalıkları-eklem hastalıkları-vb.) önemli ölçüde azaltmada hastaya maksimum fayda sağlar.
-Herhangi bir nedenle ameliyat olacak obez hastaların ameliyat öncesi zayıflatılması ile cerrahi risklerin azaltılmasına yardımcı olur. 

 -6 ay içinde şişman kişinin minimum %20-25 civarında kilo kaybetmesini sağlar. 

- Uygulanacak hastaların iyi beklenti içinde olan uyumlu kimseler olması, tedavinin başarılı olması bakımından önemli bir koşuldur. 

Mide balonu hangi durumlarda uygulanmamalıdır?

•Alkolikler, uyuşturucu bağımlısı şişmanlar. 

•Mental bozukluğu olanlar (psikiyatrist gözetiminde 3 ay kullanılabilir). 

•NSAID, antikoagülan ve sistemik kortikosteroid kullanan şişmanlar.

•Geçirilmiş laparotomili şişman hastalar. 

•Geçirilmiş majör laparoskopik ameliyatlı şişmanlar. 

•İnfeksiyöz bağırsak hastalığı olan şişmanlar. 

•Özofajit, ülser gibi gastrointestinal sorunları olan şişmanlar. 

•Vücut kitle indeksi kriterlerine uygun olmayan şişmanlar

hepatoloji polikliniği
•Karaciğerin hepatit B ve C infeksiyonları, alkole bağlı karaciğer hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı ve diğer metabolik hastalıklarının tanı ve tedavisi başarıyla yürütülmektedir.
•Değişik nedenlerle ortaya çıkabilen ileri evre karaciğer yetersizliği olan sirozun ve komplikasyonlarının tedavisi ve yakın takibi mümkün olabilmektedir.
•Karaciğer hastalığının tanısında , karaciğer hasarın derecesinin  ve uygulanan  tedaviye cevabının belirlenmesinde çok önemi olan karaciğer iğne biyopsisi, gerekli olan hastalarımızda güvenle uygulanmaktadır.
•Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin tedavisinde kullanılan ablasyon tedavileri girişimsel Radyoloji Kliniğimiz ile birlikte yürütülmektedir. 

FİBROSCAN

* Değişik nedenlere bağlı karaciğer hastalıklarında, hastalığın karaciğerde oluşturduğu hasarın derecesini ölçmede kullanılabilen bir yöntem

* Uygulanan tedavilere cevabın değerlendirilmesinde de yardımcı 

* Kronik viral hepatitler (Hepatit B ve C)
* Yağlı karaciğer hastalığı
* Diğer nedenlere bağlı kronik karaciğer hastalıkları
* Karaciğer sirozu tanı ve takibi

kimler kolonoskopi yaptırmalı?

“Ertelemeyin!

Erken Teşhis ve Doğru Cerrahi Müdahale Hastalara Uzun Yaşam Fırsatı Verebilir.”

Her yıl dünyada yaklaşık 850 bin kişi kolon(bağırsak) kanserine yakalanıyor ve her 4000 kişiden biri bu kanser yüzünden hayatını kaybediyor.

Risk Altındakiler

İleri Yaş : 50 yaşından sonra risk artar. Sonraki her 10 yılda ise 2 katına çıkar.
Aile hikayesi : Birinci ve ikinci derece akrabaları kolon kanseri olanlar.
Polip : Ailesinde poliplerle seyreden hastalık olanlar ya da daha önceki tetkiklerinde polip tespit edilenler.
İltihaplı bağırsak hastalığı : Ülseratif kolit, crohn hastalığı olanlar.
Yaşam tarzı : Egzersiz yapmayan, alkol kullanan ve sigara içenler.

Kolonoskopi nedir?

Kalın bağırsakların iç yüzeyinin bir teleskop ile görüntülenerek videoya kaydedilmesi işlemi. Tarama programlarında önerilen en duyarlı teknik. İşlem, uygun anestezik maddeler kullanılarak yapıldığında hasta için son derece sorunsuz ve ağrısız geçer. Bağırsaklardan biyopsi alınması, ilerleyerek kanserleşmesi muhtemel poliplerin çıkarılabilmesi mümkün.

“Kolon Kanser, Tarama Programları Sayesinde Önlenebilen Bir Hastalıktır.”

Kimler bağırsak taraması yaptırmalı?

• 50 yaş üzeri tüm kadınlar ve erkekler
• 60 yaşın altında kolon kanseri tespit edilen ve birinci veya ikinci derece akrabasında kolon kanseri bulunanlar
• İltihaplı bağırsak hastalığı dediğimiz crohn ve ülseratif kolit hastaları (hastalık başladıktan 8 ila 10 yıl sonra)
• Ailesinde veya kendisinde polip tespit edilenler

Her yıl dışkıda gizli kan testi, 5 ılda bir sol kolonoskopi ve 10 yılda bir tam kolonoskopi yaptırmalı ve belirtilen programla 40 yaşında başlamalı.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top