Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

fizik tedavi ve rehabilitasyon

tıbbi hizmetlerimiz
bölüm tanıtımı

Kas - iskelet sisteminden kaynaklanan ağrıların ve fonksiyon bozukluklarının tanısı ve tedavisini yapmak, sağlıklı bireylere kas, eklem ve bağ dokusu hastalıklarından korunmayı öğretmek, çeşitli hastalıklar ve sakatlıklar sonucu fiziksel fonksiyonları kısıtlanmış ve sosyal yaşamları etkilenmiş kişileri mümkün olan en iyi fiziksel ve psikososyal düzeye çıkararak günlük yaşamlarına ve işlerine bağımsız, üretken ve  kendine güvenli olarak döndürmek fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün temel amaçlarıdır.

Hastaların muayene ve ayrıntılı değerlendirilmesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından yapılarak kişiye özgü tedavi planlanır ve uygulanır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğimiz son teknolojiye  uygun cihazlarla yapılandırılmış olup tedaviler deneyimli fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır.

Fizik tedavi bölümümüzde elektroterapide kullanılan cihazların başlıcaları:

ESWT, düşük seviyeli  lazer, ultrason,  TENS, diadinami, galvanik akımlar, vakum interferans,  Kısa dalga diatermi ve radar diatermi,  Fonksiyonel elektrik stimulasyon,  Hidroterapi, Parafin, Pnömatik  kompresyon, CPM, Traksiyon.

ESWT (extracorporeal shock wave therapy)

Tedaviye dirençli  tendon ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde kullanılan çok etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle tenisci dirseği, golfçü dirseği, topuk dikeni, aşil tendiniti ve kalsifik omuz tendinitlerinde kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

 

        

        

 

 

aşırı terleme (hiperhidrozis )

• Terleme insan vücut ısısının ayarlanmasını (termoregulasyonu) sağlayan doğal fonksiyondur.İnsan vücudunda yaklaşık beş milyon ter bezi mevcut ki  bu ter bezlerin 2/3 elde bulunmaktadır . Ter bezlerinin çalışması  istem dışı çalışan Sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilmektedir.Sempatik sinirlerin  aşırı uyarılması ve termoregulasyon için gerekli olmayacak düzeyde aşırı terlemeye hiperhidrozis denir. Toplumda %1 oranında görülür. Erkek ve kadınlarda eşit olarak görülmektedir.

Lokal Terlemeler( nedene bağlı olmayan terlemeler ) 

Primer veya idiopatik hiperhidrozis adı verilir.Nedeni tam olarak bilinmemekte olup genetik faktörlere bağlanmaktadır. Hiperhidrozis olan ailelerde %40 olarak görülmektedir. El , ayak ,koltuk altında tek başına görülebileceği gibi aynı anda iki veya daha fazla bölgede de görülebilir.
Genel Terlemeler ( hastalık sonucu oluşan terlemeler )

Aşırı terleme bir hastalık sonucu oluşur ve etken olan primer hastalık tedavi edilmelidir . Hastalığa bağlı olan aşırı terleme genelde tüm vücutta görülür. 

Nedenleri:

• Hipertiroidi (Guatr ) endokrin hastalığı olarak değerlendirilip tedavi edilmelidir.
• Psikolojik boz. (anksiyete …) psikiyatrist tarafından izlenmelidir.
• Menopoz ; hastalar daha çok sıcak basma şeklinde tanımlarlar (hot flash).Belden yukarı sıcaklık ve terleme hissi. Menopoz kliniği tarafından takip edilmelidir. 
• Endokrin tedavisi gören kanser hastaları
• Aşırı şişmanlık (Obesite )
• Enfeksiyon hastalıklar ,  Ateş ve terleme  yapabilir 

Lokal Terlemelerin Türleri

• El terlemesi (Palmar hiperhidroz) ; en sık görülen ve kişiyi en çok rahatsız eden , sosyal yapısını bozan terleme tipidir . Ellerde nemlilikten  damlayacak düzeye kadar terleme olabilir.Genelde çocukluk yaşlarında başlar ve giderek ergenlik ve erişkinlikte şikayetler artar.Genetik temeli olduğu düşünülüyor ve el terlemesi olan ailelerde %40-50 oranında görülür.
• Ayak terlemesi (Plantar hiperhidrozis); el terlemesi olan kişilerin çoğunda görülür.El terlemesi kadar aşırı olmasa da kişiyi sosyal olarak rahatsız eder .  Sandalet tipi ayakkabı giymekte zorlanırlar . Bazı olgularda ayakta koku ve mantar enfeksiyon oluşumuna neden olabilir.
• Koltuk altı terlemesi (Axillar hiperhirozis); ergenlik sonrası genelde tüm insanlarda koltuk altında terleme  ve koku olur .ancak aşırı ter ve koku (bromhidrozis) kişide stres ve sosyal rahatsızlığa neden olur. Giydiği elbise ve gömleğin koltuk altı kısmının aşırı ıslak oluşu  kişiyi rahatsız eder.
• Yüz terlemesi (Fasiyal hiperhidroz) vs…..

Terleme Tedavisi

İLAÇ  tedavisi; 

Hafif terlemede cildi kuru tutmak için kullanılan talk pudrası , Al-klorid (Drysol) ve bezeri solusyonlar kullanılabilir

İlaçlar

Çeşitli ilaçlar terlemeyi azaltmada yardımcı olur . Ancak uzun süre kullanımı ve ilaç yan etkileri (örnğin : Sedasyon ,ağız kuruluğu , kabızlık , bulanık  görme,    vs ) nedeniyle pek önerilmemektedir
- Antimuskorinik ilaçlar: ter bezlerini uyaran sinirlerin aktivitelerini azaltir.
- Beta-blokerler ; Özellikle stres ve anksiyete ile oluşan terlemelerde yararlıdır.
- Anksiyolitikler (tranklizanlar); anksiyeteye bağlı terlemede etkilidir, yan etkileri çok ,
.  
İYONTOFOREZ Tedavisi;

Genelde en çok kullanılan ve yan etkisi bulunmayan uygulanması kolay olan tedavi yöntemidir. İyontoforez tedavisi  el ,ayak ve koltuk altı bölgelerine uygulanabilir. El ve Ayaklar için uygulamada , Eller veya ayaklar  yarısına kadar musluk suyu ile doldurulmuş kap içine konulur. Kabın içinde (+) ve (-) elektrotlar bulunmaktadır. İyontoforez cihazından  elektrotlara 5-20 mA‘lik düz akım verilir. Koltuk altı uygulamada içinde elektrot bulunan ıslatılmış pet kullanılır. Her uygulama  30 dakika olup 15 - 20 seans tekrarlanır. Tedavi edilen  hastaların %95'ınde terlemelerde azalmalar görülür. Tedavisi tamamlanmış bazı  kişilerde özellikle yaz aylarında haftada bir seans uygulanması terlemenin yeniden başlamasını engeller.
İyontoforez tedavisinin her hangi bir yan etkisi bulunmamaktadır , Hamile bayan ve kalp pili olmayan her kişiye rahatlıkla uygulanabilir. Tedavi süresinde her hangi bir ağrı ve rahatsızlık oluşmaz.
 
BOTOX Uygulanımı

Chlostridium Botolinum adli bakteriden elde edilen toxin olup son 10 yıldır  spastisite , istemsiz kas kasılmaları , kosmetik olarak deri kırışıklarını giderme  ,  terleme , vs…için kullanılmaktadır. Botox etkisini sinir bileşkelerindeki   asetilkolin denilen ve sinir iletilerini sağlayan maddeler üzerinden gösterir. El ve koltuk altına enjekte edilmekle  sempatik sinirlerin işlevini bozarak terlemede azalma görülür . Botox ‘ un etkisi  2-6 ay olup , ortalama 3 aydır.  Daha çok El ve koltuk altına uygulanır

Cerrahi Girişimler:

Sempatik sinirlere yönelik yapılan cerrahi girişimlerdir. 
ETS (Endoskopik Torakoskopik Sempatektomi ) genel anestezi altında yapılır . Daha çok aşırı el terlemesi  şikayeti olan hastalara uygulanır. Ayak terlemelerinde pek etkisi yok . Yüz terlemelerine yönelik yapılan operasyonlarda daha sonra komplikasyonlar görülmektedir.  

Retrodermal kuretaj: 

- Koltuk altı terleme ve kokuları yok etmek için plastik cerrahlar tarafından uygulanan cerrahi girişimidir.

duruş bozuklukları

Hastalıklara bağlı duruş bozuklukları:

- Nöromuskuler kifoskolyoz:
- Spinal cord yaralanmaları
- CP
- Spina Bifida
- Muskuler distrofisi
- Polio
- Discrepancy ( bacakta kısalık )       

Gelişimsel Duruş bozuklukları

- Shuerman Hastalığı
- Skolyoz
- Kifoz 
- Flat back
- Lomber hiperlordoz

KİFOZ

Kamburluğun yapısal veya alışkanlığa bağlı kamburluk olduğunu belirleme 

Scheuerman hastalığı

Gelişme ve büyüme çağının bir hastalığı olup , toplumda %05-%8 oranında görülür.genelde hasta öne eğildiğinde sırtta kamburluk ile belli olabilir .ayrıca hastalarda sırt ve bel ağrıları görülebilir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür. 
Hastalığın tanısı fizik muayene ve rontgen ile konur.
Hastalığın nedeni omurlarda büyüme kıkırdağının bozukluğudur ve röntgede Shomurl nödülleri  ve omurlarda şekil bozukluğu olarak görülür. 

Tedavisinde erken tanı önemlidir. Hafif formlarda sırttaki kamburluğu önlemek amcıyla sırt-bel kasları güclendime ve hamstrigleri germe egzersizleri verilip sırt üstü uyuması önerilir. İleri durumlarda korse bazen cerrahi uygulanır.   

KİFOZ (Kamurluk)

Shuerman hastalığı

Postüral kifoz: duruş bozukluğuna bağlı oluşur ve hastadan sırtını düzeltmesini istediğimize kamburluğunu geçici olarak düzeltebilir.Alışkanlığa bağlı oluşur. Egzersizle tedavi edilebilir. Genelde ağrısızdır.

Lombar hiperlordoz

Belin kavsının artmasına denir
Bel ağrısının nedenlerinden biridir. 

Hiperlodoz nedenleri;
  
- Hamilelik
- Yumuşak yatakta yüz üstü yatma
- Yüksek topuklu ayakkabı(vücudun ağırlık merkezi öne kayar) 
- Tedavi olarak bel kaslarını güclendirme ve kısalan kasları germe ile uzaltma 

Bacaklardaki asimetriye bağlı duruş bozuklukları

Düzgün duruşu değerlendirmemizde bacaklardaki asimetriye dikkat edilmelidir.çeşitli nedenlerle bacak veye kalçalarda   asimetri Omurganın düzgün gelişimini ve duruşunu önler. 
Duruş bozukluğunu değerlendiğimizde bacaklarda iki bacak uzunluğunun eşit olup-olmadığına dikkat etmek gerekir.
İki bacak arasındaki asimetrinin nedenleri:
Bacaklar arasındaki uzunluk farkı 1 cm’ ye kadar eğer ağrı şikayeti yoksa normal kabul edilir. 
İki bacak arasındaki asimetrinin nedenleri : poliomyelitis (çocuk felçi ), kırık sonrası bacakta eğrilikler, eklemlerde hareket kıstlılığı , Asimetrik bacak kas kısalığı ,doğuştan kalça çıkıklığı

klinikte tedavi edilen başlıca hastalıklar

Boyun ağrısı:

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve hareketsizliğin artmasıyla birlikte, çok genç yaşlardan ileri  yaşlara kadar boyun ağrı ve tutukluklarına rastlamaktayız. Boyun düzleşmesi, doğuştan gelen kemik yapıdaki farklılıklar, boyun fıtıkları, disklerde bozulmalar, kireçlenmeler, omurlarda kaymalar, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümörler gibi çok farklı durumlar boyun ağrısı yapabilmektedir.  Muayene ve tetkiklerle tanının konulup kasların ve omurganın değerlendirilmesiyle kişiye özgü fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri yapılır.

Sırt ağrısı:

Sırt ağrısı nedenleri başta postür (duruş) bozuklukları, kas gerginlikleri, boyun fıtığı, sırt (dorsal) omurgasında fıtık ve diğer disk bozukluklarıdır. Osteoporoz, kemikleri tutan hastalıklar, enfeksiyonlar, metabolik kemik hastalıkları, romatizmal hastalıklar da bu şikayete yol açabilir. Ayrıntılı doktor muayenesi, radyolojik inceleme ve gerekirse  kan tetkikleri bu konuda tanıyı ortaya çıkarır ve kişiye özel tedavi programı planlanır.

Bel ağrısı:

Günümüzde tüm insanlar hayatlarının belli bir döneminde kısa veya uzun süreli bel ağrısı çekerler. Bel ağrısı nedenleri doğuştan olabildiği gibi sonradan çeşitli zorlamalar, mesleki faktörler, yanlış kullanım, hareketsizlik,  yaşlanma,  bel kaslarının gerginliği veya güçsüzlüğü, romatizmal ve sistemik hastalıklar gibi birçok nedenlere de bağlı  olabilir. Sonuç olarak bu sorunlar disklerde, eklemlerde, bağlarda ve omurlarda dejenerasyon ve hasarlanmalara yol açarlar. En sıklıkla görülenleri bel fıtıkları (disk hernileri), omurlarda kaymalar ve kireçlenmeler, omurga bağlarında zorlanmalar, kaslarda gerginlik veya tutulmalar, omurga ve sakroiliak eklemlerde fonksiyonel bozukluklardır. Bel ağrılarının büyük çoğunluğu fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerine oldukça iyi cevap verir. Ağrının giderilmesi yanı sıra kas güçlendirme programları hastaların hızlı bir şekilde günlük hayatlarına dönmesini sağlar. Ameliyat gerektiren bel ağrıları da cerrahi tedavilerinin ardından rehabilitasyon ve omurga güçlendirme programlarından faydalanırlar.

Duruş Bozukluğu:

Çağdaş yaşam koşulları günlük hayatı giderek daha hareketsiz hale getirmektedir. Özellikle bilgisayar  ve masa başında oturma saatlerinin uzun olduğu büro ortamında çalışmak, spora ve harekete yeterli zaman ayıramamak duruş bozukluklarına yol açabilmektedir. Duruş bozuklukları süreç içinde boyun, sırt ve bel ağrılarına neden olabilen önemli bir etmendir. Fizik Tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yaptığı postür değerlendirmesinden sonra kişiye özel egzersiz programı verilir.

Ergonomi :

Ergonomi  insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerine uygun bir yaşam ve çalışma ortamı oluşturmak ve ya  bunu insana uyumlu hale getirmektir.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde kişilerin  ağrı ve fonksiyon durumlarına göre günlük yaşamda ve iş ortamında vücudu doğru kullanma ve çevresini kendine uygun şekilde düzenleme öğretilir.

Eklem ve eklem etrafı dokulardan kaynaklanan sorunlar:

Eklem ve eklem etrafı dokulardan kaynaklanan sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu hastalıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin amacı ağrıyı gidermek, eklem şişliklerini azaltmak, eklem kısıtlılıklarını düzeltmek, kasları güçlendirmek ve kaybolan fonksiyonu geri kazanmak ve arttırmaktır.

 Bu sorunların başlıcaları:

*Omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığına yol açan tendon hasarları, bursitler, donuk omuz, omuz sıkışma sendromu,  eklem kireçlenmesi ve kas gerginlikleri.

*Diz ekleminde ağrı, hareket kısıtlılığı ve güçsüzlüğe yol açan kireçlenme, tendon, menisküs ve bağ lezyonları ile diz kapağı problemleri,

*Ayak bileği  ve ayak ağrıları (mekanik bozukluklar, kireçlenmeler, sinir sıkışmaları, kas ve tendon sorunları)

*El bileği ve el sorunları (ekleme ait sorunlar, tendinitler, sinir sıkışmaları).

Ortopedik rehabilitasyon:

*Kemik  kırıkları sonucu oluşan eklem kısıtlılıkları ve kas güçsüzlüklerinin tedavisi

*Eklem bağlarının, tendonlarının gerilmesi ve yırtılmalarının tedavisi

*Ortopedik ameliyatlardan sonra rehabilitasyon tedavisi; kliniğimizin en önemli uğraş alanlarından biridir.  Menisküs ve bağ lezyonlarına bağlı diz artroskopisi,  omuz artroskopisi,  el cerrahisi,  ayakbileği  cerrahisi, kalça ve diz eklem artroplasti ameliyatları gibi ortopedik ameliyatlardan sonra eklem kısıtlılığını önleme ve düzeltme, kas gücünü arttırma ve fonksiyon kaybını düzeltmek amacıyla rehabilitasyon tedavisi  uygulanmaktadır.

Romatizmal hastalıklar:

Eklem ağrıları, eklem şişlikleri, tutukluk gibi bulgularla kendini gösteren romatizmal  hastalıklar ve  yumuşak doku romatizması (fibromiyalji)  tanısı, tedavi ve takibi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüzün  önemli uğraş alanlarını oluşturmaktadır.

Osteoporoz

Kırık riski açısından önemli bir sağlık sorunu olan osteoporoz (kemik erimesi)  hastalığının tanısı,  tedavi ve  takibi uzman hekimlerimiz tarafından yapılmakta, osteoporozdan  korunmak için alınacak önlemler  konusunda hastayı bilgilendirme  ve uygulanması gereken osteoporoz egzersizleri  eğitimi  verilmektedir.

Nörolojik rehabilitasyon:

Beyin kaynaklı felçlerde, kafa travmasına ve omurilik yaralanmasına bağlı felçlerde,  Parkinson ve multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda yürüme eğitimi, denge bozukluklarının giderilmesi,   kas gücünün arttırılması, el ve kol fonksiyonlarının kazanılması amacıyla rehabilitasyon tedavileri uygulanmaktadır. Bu nedenle,  hastanın fonksiyonel değerlendirilmesi  ile  hastaya uygun tedavi planı saptanmakta ve rehabilitasyon tedavisi  yapılmaktadır.

Karpal  tünel sendromu ve diğer sinir sıkışmaları :

Günümüzde el bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) ve dirsekte sinir sıkışması (kubital tünel sendromu) başta olmak üzere kol ve bacaklarda sinir sıkışmalarına bağlı uyuşma, karıncalanma, ağrı ve güç kayıpları sık rastlanan sağlık sorunları arasındadır. Bu sorunların tedavisi ve önlenmesi fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Lenfödem:

Manuel lenf drenajı, pnömatik kompresyon ve bandajlama yöntemleri ile lenfödem tedavisi yapılmaktadır.

Enjeksiyonlar:

Enjeksiyon tedavileri Fizik tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlarının fizik tedavinin yanı sıra sıklıkla uyguladığı  tedavi yaklaşımlardır. Omurgadan kaynaklı ağrılarda, eklem ağrılarında son yıllarda tüm dünyada kullanılan yeni yöntemler bölümümüzde yerini almıştır. Mezoterapi, diz, omuz eklem içi enjeksiyonları,  bel ağrıları için epidural enjeksiyonlar, sakroiliak eklem enjeksiyonları, koksiks enjeksiyonları bunlara örnektir.

Sporcu sağlığı:

Hem profesyonel sporcularda hem de sağlıklı kalmak için spor yapanlarda spora bağlı yaralanmalar ve sakatlıklar sıklıkla görülebilmektedir.

Öncelikle sakatlığı önleyici önlemler konusunda bilgilendirilir. Yaralanma ve sakatlık gelişmesi durumunda ise muayene ve gerekli tetkikleri yaparak tanıyı koyduktan sonra tedavisi yapılır. Bu konuda temel hedef tedavi süreci bittikten sonra hastayı yapmak istediği spora geri döndürebilmektir.

vajinismus tedavi yöntemleri

Vajinismus nedir:

Vajina girişi çevresindeki kasların istemdışı kasılması sonucu cinsel ilişkinin ağrılı veya imkansız hale gelmesine verilen addır. Bu istem dışı vajina refleksi , cinsel ilişki esnasında , tamponla, doktor muayenesi ve kendi parmağı ile bile tetiklenebilir. Oluşan spazm, vajina girişini kapatarak cinsel ilişkiyi imkansız hale getirir. Devam edilmesi halinde ağrıya neden olur. Ayrıca vücudun diğer kas gruplarında da spazmlar oluşturarak bazen soluk almada dahi zorluk yaşatabilir . olayın bitmesiyle birlikte kaslar gevşeyerek  eski normal duruma geri döner. Kadınlarda vaginismus değişik formlarda görülebilir. Bazıları sadece cinsel ilişki esnasında oluşur. Ancak doktor muayenesi ve tampon koyma esnasında sorun yaşamazlar. Bazıları ise hiçbir nesnenin girişine izin vermezler.bazıları kısmen penis girişine  izin verirler; ancak ilişki ağrılı olur.

Vajinismus ne sıklıkta görülüyor:

Görünme sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte yüde 15 olduğu tahmin ediliyor. Çeşitli raporlarda bu konuda değişik istatistiklere yer verilmektedir. Bunun nedeni çiftlerin vajinismustan utanç duyarak gizli tutmalarıdır. Bu da tıbbi yardım almalarını geciktiriyor ve zorlaştırıyor. Dünya üzerindeki bütün toplumlarda yüz binlerce kadında vajinismusun bir formu görülmektedir.

Vajinismus Tipler:

Kaslarda istemsiz kasılma nedeniyle daha önce hiçbir şekilde ağrısız cinsel ilişkisi olmayan tiplere ‘primervajinismus’ diyoruz. Bu birincil tip cinsel ilişki veya ilk jinekolojik muayenede ortaya çıkar. Sekondervajinismus denilen tip ise , daha önce normal ağrısız cinsel ilişkisi olup vajinismusun daha sonra ortaya çıktığı durumları tanımlar.bazen travma ve cerrahi işlem sonrası primer sorunlar tamamıyla ortadan kalksa dahi cinsel ilişkiye giremezler.

Vajinismus Nedenleri:

Çoğu kadın için vajina kaslarının istem dışı , bilinçsizce kasılması  sürpriz olur. Kadın cinsel istek duyduğu halde ilişki gerçekleşmez. Bu reaksiyonun temelinde değişik, yanlış ve sağlıksız cinsel mesajların bilinçaltına yerleşerek , vajina çevresindeki kasları refleks olarak kasması yatar. Bu mesajların kaynağı ağrı korkusu, hamilelik korkusu, cinsel kötü kullanım (abuse), tıbbi veya fiziksel durumlar olduğu gibi aşırı heyecan , yetersiz seks eğitimi, aşırı tutucu veya dengesiz eğitim, evdeki şiddet ortamı, aile korkusu ya da güvensizlik gibi çok çeşitli nedenler de olabilir.
Uygun tedavinin planlaması için , ağrılı ilişkiye neden olan diğer tıbbi ve fiziksel durumların ekarte edilmesi gerekir. Ağrılı cinsel birleşmeye neden olan bazı durumlar şöyle sıralanabilir : Vulvodiniya / Vestibulodiniya , pelvisin iltihabi hastalıkları (PID) , over kisti, mesane veya idrar yolları enfeksiyonları, vajina atrofisi, vajina kuruluğu, vajina prolapsusu, rijit veya kalın himen, doğum travması, vulva kanseri, vajina enfeksiyonları, derideki hastalıklar (Lichen skleroz, ekzema, sedef) , eklemleri tutan ve eklem hareketlerini kısıtlayan romatizmal hastalıklar.

Vajinismusta Tedavi Yöntemleri:

Himen’inalınması: 

Çoğu vajinismuslu kadınlar, kızlık zarlarını almakla sorunun üstesinden geleceklerini sanıyor veya yönlendiriliyorlar. Ancak çoğu zaman zarın alınması nedbe dokusunun oluşmasına ve dolayısıyla daha çok ağrıya neden olur. Ender durumlarda rijit veya kalın himen varsa cerrahi olarak alınabilir. Ancak bu işlem de vajinismus’un iyileşeceği anlamına gelmez.Psikoterapi: 

Gevşeme öğrenilmesi gereken bir beceridir. Gevşemeyi bilmeyen birine bunu sözlü olarak söylemekle sonuç alınamaz. Bu nedenle psikoterapi tek başına etkin tedavi metodu değidir. Ancak geçmişinde cinsel travmaya maruz kalan kadınlarda psikoterapi gerekir. Gevşemeyi bilmeyen birinde başaramama korkusu anksiyeteye neden olur. Dolayısıyla kalp atışları artar, kaslar gerilir, solunum yüzeyelleşir ve tansiyon yükselir.
Vajinismus, pelvik tabanı kaslarının istem dışı kasılması sonucu oluştuğu için tedavi de bu kasların gevşemesine yönelik olmalıdır.

Egzersizler:

• Kegelegzersizleri : Pelvik tabanı (Pubococcygeus) kaslarını güçlendirme, gevşetme ve kontrol etmeye yönelik egzersizlerdir.
• Solunum egzersizleri : Solunumu kontrol etmeye yönelik egzersizlerdir.
• Gevşeme egzersizleri : Tüm vücut kaslarında gevşemeyi öğrenmeye yönelik egzersizlerdir.
• Botoksuygulanması : Chlostridiumbotolinum adlı bakteriden elde edilen toksin olup enjekte edilen kaslarda kısmi felç oluşturarak gevşemeye neden olur. Botoks etkisini kas-sinir bileşkelerindeki kas kasılmasını sağlayan asetilkolin maddesi üzerinden sağlar. Etki süresi 2 – 6 aydır. Yan etki olarak idrar veya gaita kaçırması görülebilir. Etkisi ortadan kalktıktan sonra vajinismus tekrar oluşabilir.

Vajinal dilatatörler : Çeşitli ölçülerde vajinal dilatatörler kullanılarak kendi kendine eğitim ve gevşeme yöntemidir.

Elektrostimulasyon – BiofeedbackTedavisi:

Elektrostimulasyon – Biofeedback, vajinismusta en etkin, ağrısız, yan etkisi olmayan tedavi metodudur. Hastaların yüzde 95’i  iki , üç haftalık  tedavi sonucunda tamamen iyileşmekteler. Diğer tedavi metotları veya ev egzersiz programları ile kombine edildiğinde tedavi süresi daha da azalıyor.üstelik başarı oranı daha da artabiliyor. Bu metod ile gevşeme daha kısa sürede hastaya öğretilir. Elektrik stimülasyonu  ile kaslar güçlendirilebilir. Ayrıca kullanılan diğer fizik tedavi ajanları ile kas spazmları çözülür , ağrı kesici akımlarla oluşan ağrı giderilebilir. Tedavi seanslarında hasta , pelvik tabanı kasların nasıl kasılıp, nasıl gevşediğini monitörde görebilir veya kasılma sesini işitebilir. Böylece feedback yaparak kasılıp gevşeme kısa sürede öğrenilir. Ayrıca hastalar tedavi seansları ilerledikçe gevşemede ne kadar başarılı olduklarını de fark edebiliyorlar.

Ürojinekolojik Fizyoterapi:

Fizik tedavinin son zamanlarda gelişmekte olan dallarından biridir. Bu dalda Vajinismus dışında  pelvik tabanı kaslasrının gevşekliği sonucu oluşan idrar kaçırmaları (inkontinans) , pelvik iltihabı hastalıkları, hamilelik öncesi ve sonrası oluşan kas güçsüzlükleri, vücut deformasyonlarını önleme-düzeltme ve oluşan ağrıları azaltmaya yönelik egzersiz ve fizik tedavi uygulamaları, doğum kusmalarını (Hiperemezisgravidarum)  önleme , doğum esnasında ağrıları azaltmaya yönelik fizik tedavi yöntemleri uygulanır.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top