Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

tıbbi hizmetlerimiz
bölüm tanıtımı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nün uzmanlık alanı hormonlar ve metabolik hastalıklardır. Esas olarak Diabetes Mellitus (tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelik diyabeti), obezite (şişmanlık), insülin direnci durumları (metabolik sendrom ve polikistik over sendromu), zayıflık (anoreksiya nevroza, blumia) tiroid hastalıkları (guatr, tirod nodülleri, tiroid kanserleri, tiroid iltihapları), paratiroid hastalıkları, hipofiz hastalıkları (büyüme geriliği-boy kısalığı, akromegali dev hastalığı), adrenal bez (böbrek üstü bezi) hastalıkları, hirsutizm (aşırı tüylenme), testis(yumurta) ve overin(yumurtalık) hormonal nedenli hastalıkları ve infertilite (kısırlık), osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıkları, hipertansiyon(yüksek tansiyon), lipid (kan yağları) metabolizması hastalıkları ve nadir görülen metabolik hastalıklardır. Hastanemizde endokrinolojinin tüm alanlarında klinik hizmet verilmektedir.

Hastanemizde diyabet hastaları, konusunda deneyimli endokrinolog, diyetisyen ve diyabet hemşiresinden oluşan ekip tarafından izlenmekte, hastalara diyabet eğitimi verilmektedir. Polikliniğimizde insülin pompası, sürekli kan glukoz monitörizasyonu gibi teknolojik tedavi ve takip sistemleri uygulanmaktadır. Göz problemleri (retinopati), sinir hasarı (nöropati) gibi diyabete ilişkin komplikasyonlarla ilgili olarak ise yine konusunda deneyimli hekimlerden oluşan göz hastalıkları uzmanı, nörolog ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Önemli bir komplikasyon olan ve hızlı tedavi edilmemesi halinde uzuv kaybına yol açabilecek olan diyabetik ayak yaraları, bu amaca yönelik olarak oluşturulmuş olan ve konuyla yakından ilişkili birimlerin uzman doktorlarının yer aldığı “Diyabetik Ayak Team” tarafından zaman kaybetmeksizin tetkik ve tedavi edilmektedir. Sonuç olarak bölümümüz, bir “diyabet merkezi”nin gerektirdiği tüm teknik donanıma ve tıbbi hizmet imkanlarına sahiptir.

Liv Tiroid Ekibi, ülkemizde her 3 erişkinden birinde görülen tiroid hastalıklarının tüm tetkik, tedavi ve takip süreçlerinde hizmet veriyor. Birçok dalın bir arada çalışmasını gerektiren Tiroidoloji Bölümü, Endokrinoloji ve Metabolizma, Endokrin Cerrahi, Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Oftalmoloji ( Göz sağlığı ), Kulak Burun Boğaz bölümlerinden oluşuyor. Tiroid ve paratiroid hastalığı için randevu almak isteyen hastaların yönlendirildiği bölümde, ortak çalışma prensipleri belirlenmiş olan Tiroid Ekibi tarafından ilk değerlendirme ve tetkitlerin hızlıca tamamlanmasının ardından günümüzde tüm dünyada kabul edilen bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde tedavi planlanır. Tiroidoloji Konseyi’nde ortak akılla tetkik ve tedavi tarzı belirlenir: İlgili tüm bölümlerden hekimlerin bir araya geldiği Tiroidoloji Konseyi, zorlu vakalarda multidisipliner bakış açısıyla tedai şeklini belirliyor.

endokrinoloji

Diabetes Mellitus

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin en yaygın tipleri tip 1 diyabet (çocukluk tipi), tip 2 (erişkin tipi) diyabet ve gebelik diyabetidir. Hastanemizde diyabet hastaları, konusunda deneyimli endokrinolog, iç hastalıkları uzmanı, diyetisyen ve diyabet hemşiresinden oluşan ekip tarafından tetkik ve tedavi edilmekte, uzun süreli izlemleri yapılmakta, hastalara ve hasta yakınlarına diyabet eğitimi verilmektedir. Ayrıca gelecekte diyabet hastalığı oluşma riskine sahip kişilerin erken tanısına ve hastalığın önlenmesine yönelik hizmetler verilmektedir. insülin pompası, sürekli kan glukoz monitörizasyonu gibi teknolojik tedavi ve takip sistemleri de uygulanmaktadır.

Obezite

Obezite (şişmanlık) önemli ve tüm dünya ile brlikte ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir hastalıktır. Diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kan yağlarında bozulma, eklem sorunları ve kanser gibi birçok hastalığa zemin hazırlar. Obezitenin yaygın nedeni, kişinin aşırı kalori alması, buna karşılık yeterli kalori harcamamasıdır. Ancak öncelikle kilo alımının altında yatan hormonal veya metabolik bir hastalık olmadığının araştırılması ve ortaya konulması gerekmektedir. Çünkü birçok endokrin hastalık, kendini kilo alımı ile belli eder.

 

İnsülin direnci durumları (metabolik sendrom ve polikistik over sendromu)

İnsülin direnci, başta diabetes melltus olmak üzere birçok hastalığın temelinde yatan ve genellikle genetik olarak geçiş gösteren bir durumdur. Metabolik sendrom da çoğunlukla kan şekeri ve insülin metabolizmasındaki bozukluklar, kilo fazlalığı, hipertansiyon, kan yağlarında bozukluk, ürik asit yüksekliği, polikistik over sendromu durumlarının 2 ya da daha fazlasının bir arada bulunması şeklinde tanımlanmış bir durumdur. Tanı konulmaması ve gerekli önlemlerin alınıp tedavi edilmemesi halinde zaman içinde başta kalp olmak üzere beyin, böbrek ve bacak damar hastalıklarının ortaya çıkmasını hızlandırır.

 

Zayıflık (anoreksiya nevroza, bulimia)

Psikolojik kökenli olan ve daha çok genç hanımlarda görülen bu hastalıkların tanı ve tedavisinin zamanında yapılmaması durumunda beyindeki hormon merkezlerinin çalışma düzenleri bozulmasına bağlı hastalık tipleri ortaya çıkabilir. Tiroid Hastalıkları toplumda en yaygın sağlık sorunlarındandır. Tiroid bezi, salgıladığı tiroid hormonu ile vücudun çalışma hızını belirler ve hormon salgılanmasında bir artış (hipertiroidi-zehirli guatr) ya da azalma (hipotiroidi-az çalışması) olması halinde vücuttaki bütün organ ve sistemler bundan olumsuz etkilenir.  Bu nedenle erken tanısı ve tedavisi büyük önem arzeder. Bu durum özellikle gebelik öncesi hazırlık döneminde ve gebelikte hem anneyi hem de bebeği etkileyebileceğinden ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden çok daha önemli hale gelmektedir. Tiroid bezinin en yaygın hastalıklarından biri de nodüllü veya nodülsüz guatrdır. Tiroid nodüllerinin titizlikle tetkik ve takip edilmesi, özellikle içinde kanser gelişme riski olan nodüllerin ayırt edilip gerekli durumlarda cerrahi de dahil olmak üzere tedavi edilmesi zorunludur. Çünkü tiroid kanserlerinin tamama yakını zamanında tanı ve tedavi ile tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Diğer tüm organların olduğu gibi tiroid bezinin de iltihabi hastalıkları mevcuttur.

Paratiroid Hastalıkları

Paratiroid bezleri boyunda, tiroid bezinin arka kısmında bulunan, kalsiyum metabolizmasını düzenleyen bezlerdir. Paratiroid bezlerinin az (hipoparatiroidi) veya çok (hiperparatiroidi) çalışması başlıca paratiroid hastalıklarıdır. Tedavi edilmemesi halinde başta kemik erimesi, kırıklar olmak üzere birçok metabolik komplikasyonlara yol açabilir.

Hipofiz Hastalıkları

Hipofiz bezi beyin tabanında bulunan, vücuttaki bütün büyük hormon sistemlerinin idare merkezi olarak çalışan bir organdır. Hipofiz bezinin yeterli fonksiyon yapmaması (hipopitüitarizm), tümörleri (prolaktinoma, akromegali, Cushing hastalığı, nonfonksiyone tümörler vb), hipofizitler başlıca hipofiz hastalıklarıdır. Hipofiz hastalıkları endokrinoloji bölümü tarafından takip ve tedavi edilmekte, gerekli hastalarda beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi gibi branşlarla iş birliği içinde çalışılmaktadır.

Adrenal Bez

Adrenal bezler her iki böbreğin üzerinde yerleşmiştir. Böbrek üstü bezinin yeterli görev yapmaması (adrenal bez yetmezliği), aşırı fonksiyon yapması veya tümörleri (nonfonksiyonel tümörler, Cushing sendromu, feokromositoma, primer hiperaldosteronizm, konjenital adrenal hiperplazi, böbrek üstü bezi kanserleri vb) başlıca adrenal bez hastalıklarıdır.

Hirsutizm

Hirsutizm (aşırı tüylenme) yaygın görülen bir durumdur. Yapısal ve ırksal olabileceği gibi birçok durumda altında yatan özellikle de hormonal nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Bu nedenle epilasyon vb. yöntemlerle giderilme çabaları bu kişilerde başarısız kalmaktadır. Doğru yöntem, öncelikle tüylenmeye neden olabilecek altta yatan hormonal bir hastalık olup olmadığının bir endokrinolog tarafından araştırılması ve saptanırsa onun tedavi edilmesi saptanmazsa tüy gidermeye yönelik uygun yöntemin (epilasyon, ilaç vb) kullanılmasıdır. Tüylenmeye yol açabilecek hastalıkların en sık görülenleri, polikistik over sendromu, hiperprolaktinemi, konjenital adrenal hiperplazi, Cushing sendromudur.

Testis ve Overin Hastalıkları

Kadın ve erkekte cinsiyet hormonlarının bozukluğunun yol açtığı infertilite (kısırlık), libido azalması (cinsel isteksizlik), erkekte erektil disfonksiyon(sertleşme bozukluğu), kadınlarda tüylenme artışı bizzat testis ve overlerin hastalığından olabileceği gibi diğer hormonal hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabileceğinden endokrinoloji tarafından tetkik edilmeli ve uygun tedavi düzenlenmelidir.

Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları

Osteoporoz bir kemik metabolizması hastalığıdır. En yaygın şekli menopoz sonrası osteoporoz olmakla birlikte diğer sebeplere bağlı osteoporozun ayırıcı tanısının yapılmış olması hastanın doğru tedaviyi alması bakımından önem taşır. Osteoporozla birlikte Paget, osteogenezis imperfekta vb. gibi metabolik kemik hastalıkları da endokrinolojinin ilgi alanındadır.

Lipid (kan yağları) metabolizması hastalıkları

Lipid metabolizması hastalıkları ve nadir görülen metabolik hastalıkların kolesterol yüksekliği olarak bilinen lipid metabolizması bozukluklarının, kardiyoloji ve iç hastalıkları kliniklerinde tedavi edilmesi alışılagelmiştir. Kolesterol yüksekliğinin kalp damar hastalıklarına neden olması nedeni ile bu uygulama genellikle hastanın yeterli tedavisini sağlar. Ancak seyrek görülen bir grup lipid metabolizması hastalığının tedavisi daha karmaşıktır ve bu hastalıklar endokrinolog tarafından izlenir. Benzer şekilde seyrek görülen Gaucher, Nieman Pick, Fabry vb. metabolizma hastalıklarının da tedavisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanının alanıdır.

endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
 • Obezite (Şişmanlık)
 • İnsülin direnci durumları (metabolik sendrom ve polikistik over sendromu)
 • Zayıflık (anoreksiya nevroza, blumia)
 • Tiroid hastalıkları(guatr, tirod nodülleri, tiroid kanserleri, tiroid iltihapları)
 • Paratiroid hastalıkları
 • Hipofiz hastalıkları (büyüme geriliği-boy kısalığı, akromegali-dev hastalığı)
 • Adrenal bez (böbrek üstü bezi) hastalıkları
 • Hirsutizm (aşırı tüylenme)
 • Testis ve over hastalıkları ve infertlite (kısırlık)
 • Osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıkları
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
 • Lipid (kan yağları) metabolizması hastalıkları
 • Nadir görülen metabolik hastalıklar
Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top