Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum
bölüm tanıtımı

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği’nde hem erişkin hem de pediatrik hasta grubunda görülen beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Klinikte yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren ileri uygulamalar da kusursuz olarak yapılabilmektedir.

Liv Hospital’da Kompleks cerrahilerin gerektirdiği uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında bir donanımla, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilmektedir.

Onkoloji Konseyi İle İdeal Tedavi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde histopatolojik değerlendirmeler mikroskobik incelemenin yanı sıra, 9-14 alt birimden oluşan immünhistokimyasal paneller uygulanmakta ve sonuçlar Nöroşirürji, Onkoloji, Nöroradyoloji ve Patoloji uzmanlarının da yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılmaktadır. Bu şekilde hastaların cerrahi sonrasında ideal tedavi şeması oluşturulmakta, hastanın radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirlenmektedir.

Kompleks Hastalıklarda Yüksek Başarı

Nitelik ve zorluk derecesi dikkate alındığında yapılan ameliyatların büyük kısmı kompleks beyin ve omurilik tümörleri, anevrizma, hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, parkinson ve distoni gibi hastalıklar olmakla beraber genel nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) pratiğinde yer alan hastalıklara yönelik yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir. Liv Hospital Beyin Cerrahisi Kliniği’nde geçtiğimiz yıl yapılan özellikli beyin cerrahilerinde enfeksiyon ve komplikasyon oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Üstün Donanım

Kliniğimizde gerekli vakalarda elektrofizyolojik monitorizasyon yapılarak nörolojik fonksiyon kaybı riski en aza indirgenmektedir. Tüm kranial vakalar operasyon sonrası ilk gün tek yataklı izole odalar şeklinde düzenlenmiş yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı ile izlenmekte ve genellikle ertesi gün odasına transfer edilip hasta için en güvenli ve en doğru dönemde taburcu edilmektedir. Çoğu vakalarda ameliyat sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekmemiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde deneyimli ekip çalışması ve ileri teknolojik donanım önemli rol oynamaktadır.

Pediatrik hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibinde hastanemiz pediatri bölümü birinci derecede aktif rol oynamakta ve hastalar yattıkları sürece pediatri uzmanları ile birlikte takip edilmektedir.

Klinikte Yapılan Genel ve Kompleks Cerrahi Uygulamalar

Disk hernileri, dejenerativ omurga hastalıkları
Periferik sinir cerrahisi,
Konjenital malformasyonlar,
Kompleks beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi,
Anevrizma, kavernom ve AVM gibi vasküler malformasyonlara yönelik cerrahi tedaviler,
Parkinson hastalığı, tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi ve epilepsiye yönelik ileri cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Tümör Konseyi

Liv Hospital Kanser Merkezi’nde her Perşembe farklı disiplinlerde uzmanlaşmış hekimlerin bir araya gelmesiyle oluşan Tümör Konseyi’nde, vakalara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu konseyde hekimler, vakalarına kişiye özel tedaviler uygulamaktadır.

Günümüzde kanserdeki başarı şansı; hastaya, kanserin tipine ve uygulanan tedavi yaklaşımına göre değişmektedir. Kişiye özel çok yönlü tanı ve tedavi, bu konudaki en önemli adımdır. Bu yüzden de tedavi seçeneklerinin sunumunda, farklı disiplinlerden hekimlerin bir araya gelerek hastaya en uygun tedaviye karar vermesi, kanser hastaları için hayati önem taşımaktadır.

beyin tümörleri

Tümör Ameliyatlarında Mutlu Eden Sonuçlar

Beyin tümörlerinin semptom ve bulguları arasında kafa içi basıncındaki artışa bağlı baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler ve göz dibinde ödem, ilerleyici motor kayıplar, havale geçirme, bilinç seviyesinde değişiklik ve hormonal bozukluklar ile ortaya çıkabilmektedir. Beyin tümörlerinin önemli bir kısmı cerrahi olarak bütünüyle çıkarılabilirse, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi yardımcı tedavi yöntemlerine gerek kalmamaktadır. Buna karşın cerrahi yollarla bütünüyle çıkarılmış gibi gözükse de tekrarlama olasılığı yüksek bazı tümörlerde takip eden dönemde radyoterapi ve kemoterapi verilmesi gerekebilmektedir.

 

Tümör tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesinden ödün vermeden tümörü yok etmek veya en azından sağlıklı ve kaliteli yaşam süresini olabildiğince uzatmaktadır.

Floresans Kılavuzluğunda Beyin ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi

Floresan Guided sayesinde beynin tamamı taranıyor ve tümörlü bölgenin hepsi tespit edilebiliyor. Bu yöntem ile beynin dokusuna verilen zarar en aza indirilmiş oluyor.

Baş ve Boyun Tümörleri

Baş ve boyun kanserleri, erken teşhis edildiklerinde tedavi edilebilen kanser türleri arasında yer almaktadır. Baş ve boyun kanserlerinin büyük çoğunluğu erken dönemde belirti vermektedir. Erken dönemde doğru şekilde uygulanan cerrahi müdahale ile baş ve boyun kanserlerinde hayat kalitesini kaybetmeden tedavi mümkün olabilmektedir. Günümüzün teknolojik gelişmelerine paralel bir şekilde ilerlemekte olan kulak burun boğaz, baş boyun cerrahisi ve radyasyon onkolojisi bilim dalları, rasyonel bir tedavi ile baş-boyun kanserlerinin tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır.

nöro-check up

Nöro Check-Up Neden Yapılır?

Bedenin diğer kısımları gibi sinir sistemi de yaşlanma ile bazı fonksiyonları yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bazı nörolojik hastalıkların tanısı ise ancak hastalık ilerlediğinde yapılabilmektedir. Bu check-up'ın amacı sinir sistemindeki olası aksaklıkları erken tanımak ve önlem/tedavi seçeneklerini belirlemektir.

Kimler İçin Uygundur?

Sinir sistemi ile ilgili bir hastalığı olsun olmasın 50 yaş üstündeki bireylerin ayrıntılı nörolojik/ nöroradyolojik ve nöroşirürjikal değerlendirilmesi için dizayn edilmiştir.

Ne Kadar Sürer?

Nöro Check-Up bir günde sonuçlandırılmaktadır.

Hangi Tetkikler Yapılır?

Nöro Check-Up öncesi kardiyoloji check-up'ının yapılması önerilir. Nöro Check-Up şunları içerir: ayrıntılı nörolojik ve sistemik muayene, rutin ve sinir sistemine özgü bazı parametrelerin bakıldığı ayrıntılı biyokimyasal testler EKG, akciğer grafisi, EKO kardiyografi ve beyin MR incelemesi, kısa nöropsikometri testi ve gereken hastalara EEG, EMG ve diğer MR incelemeleri.

Nöro Check-Up'ın yılda bir kez yapılması önerilir.

Uzmanlarımıza Sorun
Uzmanlarımıza Sorun
İsim Soyisim(*) :  
Telefon(*) :  
Şehir :
E-mail(*) :  
Mesajınız(*) :  
Rapor Gönder :
Güvenlik :
Top