Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

robotik cerrahi

medikal teknolojilerimiz
Da Vinci robotik cerrahi sistemleri

Da Vinci robotik cerrahi sistemleri

LIV HOSPITAL ROBOTİK CERRAHİ ALANINDA MÜKEMMELİYET MERKEZİ SERTİFİKASI ALDI

Liv Hospital uluslararası tarafsız bir komisyon Surgical Review Corporation (SRC) tarafından yapılan zorlu denetimden hatasız geçerek, robotik cerrahi alanında “Mükemmeliyet Merkezi Akreditasyonunu” (Center Of Excellence) tamamlayarak eş yetkilendirildi. Dünyada çok az sayıda kurum tarafından alınabilen Center Of Excellence Akreditasyonu,  ilgili kurum tarafından ABD dışında ilk defa, bir kuruma verildi. 

Neden Mükemmeliyet Merkezi?

Öncelikle ilgili alanlardaki hekimin, yeterliliği, spesifik çalışmaları, dünya kriterleriyle eş değerde ve sayıda hastayı tedavi etmesi, komplikasyon, yeniden yatış, klinik verilerin analiz ve fonksiyonel sonuçlarının akredite olmuş kurumlarla eş değer olduğunun, denetleyici heyete kanıtlanması gerekiyor. Ayrıca denetimde hasta tedavi protokollerinin, diğer disiplinlerle yapılan ortak toplantılarla karar alınarak belirlendiği, bakım hizmetleri ve sonuçlarının bir bütün içinde olduğu, geçmişten geleceğe planlanarak oluşturulduğu kanıtlamak zorunda. Kurumsallaşma ve tedavi çıktılarının belli bir kalitenin üzerinde olması da temel başvuru kriterleri arasında yer alıyor. 

Liv Hospital cerrahlarının gerçekleştirdiği vaka sayıları ve komplikasyon oranları, yeniden yatış, yeniden ameliyat, komplikasyon oranları, eğitim ve yeterlilikleri, düzenli olarak yaptıkları sempozyum ve eğitimler, hekimden hemşiresine kat görevlisinden yardımcı sağlık personeline kadar ilgili kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının değerlendirilmesi, doğru konsültasyon ve ekipman, anestezi ve cerrahi süreçlerin güvenliği, enfeksiyon kontrolü, güvenli ilaç kullanımı, hasta odaları, acil servis, muayene odaları, klinik bakım standardı protokolleri, onam formları, kurumsal adanmışlık ve destek grupları ve bina güvenliğine kadar pek çok alanda mercek altına alınarak sıkı bir denetimden geçti.

Robotik cerrahide ilgili hekimlerin yeterliliği, belgelendirilerek gerçekleştirilen ameliyatların sayısı, komplikasyon oranları, sağ kalım oranları, enfeksiyon oranları uluslararası standartlarda veya daha iyi olmak zorunda.  

Liv Hospital'da Robotik Cerrahi

Gelişen teknoloji hayatın her alanını kolaylaştırırken sağlık alanında da tedavisi imkansız gibi görünen hastalıklarda çözümler getiriyor. İleri laparoskopik ve robotik ameliyatlar ile ulaşılabilir en iyi sonuçlar ve yüksek hasta konforu hedefleniyor. Cerrahinin geldiği en üst nokta olarak kabul edilen robotik cerrahi Liv Hospital İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da pek çok ameliyatta başarı ile uygulanıyor.

Liv Hospital Robotik Cerrahi Merkezinde genel cerrahi başta olmak üzere kadın hastalıkları, üroloji, kalp cerrahisi gibi branşlarda önemli ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyor. 

diz replasman cerrahi (makoplasty)

diz replasman cerrahi (makoplasty)

Şimdiye kadar MAKOplasty® sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde ve belli bazı ülkelerdeki ileri tıbbi merkezlerde mevcuttu.

Liv Hospital şimdi, pek çok osteoartrit (OA) hastasının yaşamını değiştiren bir yöntemi, uluslararası hastalarımızın yararlanması için Türkiye’ye getiriyor.

MAKOplasty® nedir?

MAKOplasty®, OA nedeniyle oluşan eklem dejenerasyonunun yol açtığı ağrıyı geçirmek üzere tasarlanmış olan bir robotik kol yardımıyla, kısmi diz yenileme işlemidir. OA’nın hasar verdiği dizinizin bir kısmını belirleyerek hedef alan cerrah, çevresindeki sağlıklı kemik ve bağları korumak suretiyle dizinizi yenileyebilir.

MAKOplasty® Kısmi Diz Yenileme:

Cerrahın tam olarak, dizin sadece artritli kısmını yenileyebilmesine olanak verir,

Sağlıklı doku ve kemiği korur,

Cerrahi sonrası daha doğal hisseden bir diz olması sonucuna götüren, en iyi konumda yerleştirmeyi kolaylaştırır,

Geleneksel total diz replasman cerrahisinden daha hızlı iyileşme ve hastanede daha kısa süre kalma sonucunu yaratır.

Diğer daha invazif yöntemlerin aksine MAKOplasty®, genellikle hem kalça hem de kaval kemiğinde küçük kesikler ve diziniz üzerinde 10-15 cm’lik kesikler üzerinden uygulanabilmektedir. Kendi doğal kemik ve dokunuzun korunmasının yanı sıra, daha ideal bir şekilde hastaya özel implant yerleştirme sayesinde dizin daha doğal hissetmesine yol açılabilmektedir. Sağlıklı kemik korunduğu için de yaşamın daha ileri devrelerinde, gerekirse total diz replasmanı halen mümkün olabilecektir.

kalp damar cerrahisi

kalp damar cerrahisi

Kalp cerrahisinde özellikle son 15 yılda gelişen teknoloji ile klasik ameliyat yöntemlerine alternatif olarak minimal invazif yöntemlerin sayısı giderek artıyor. Özellikle son yıllarda robotik cerrahi ile yapılan by pass ameliyatları, hasta konforu iyileşmenin hızlılığı açısından çok önemli bir avantaj sağlıyor. Robotik by pass ile koltuk altından açılan 3 delik ve sadece kaburga kemiğinin olduğu yere açılan 4 santimlik kesi ile göğse neşter değmeden ve kalbi durdurmadan uygulamak mümkün oluyor. Bir kesiden yerleştirilen kamera ile 3 boyutlu görüntü, 8-10 kat daha büyük ve net görüntü sağlanıyor. Bir cerrah robot kollarına cerrahi enstrümanları takıyor, diğer cerrah kameranın olduğu konsolda bu enstrümanları kullanıyor.

Robot cerrahisine uygun hastalarda koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, konjenital kalp cerrahisi ve aritmi cerrahisi robotla yapılıyor. Koroner arter bypass cerrahisi kalbi durdurmadan ya da kalbi durdurarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştiriliyor. Mitral kapak operasyonları kalp durdurularak yapılıyor.

Kısa sürede normal hayata dönülüyor

Klasik by pass’taki gibi göğüs bölgesi açılmıyor ve kalp durdurulmadan operasyon gerçekleştiriliyor. Robotik by pass’la, hasta çok daha erken normal yaşamına geri dönebiliyor. Enfeksiyon oranı ve kanamanın çok daha az olduğunu robotik by pass’ta hasta kozmetik açıdan da avantajlar yaşıyor. Çok küçük kesilerle gerçekleştirilen robotik by pass’ta hastada kozmetik olarak hiçbir iz kalmıyor. Ayrıca hasta, normal fizik kondüsyonuna daha hızlı ulaşıyor.

Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon

Robot cerrahisine uygun hastalarda koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, konjenital kalp cerrahisi ve aritmi cerrahisi robotla yapılıyor. Koroner arter bypass cerrahisi kalbi durdurmadan ya da kalbi durdurarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştiriliyor. Mitral kapak operasyonları kalp durdurularak yapılıyor. Robotik kalp cerrahisi ile hastalarda nekahat dönemi belirgin olarak kısalıyor, hastalar genellikle 15 gün sonra işlerine dönebiliyor. Kanama, enfeksiyon, ağrı ve kan kullanımı çok daha az oluyor. 

kanser cerrahileri

kanser cerrahileri

Yüksek kanser kontrolü ve iyileşme sunmak üzere kullanılan robotik cerrahi günlük yaşantıyı mümkün olduğunca sağlıklı ve konforlu idame ettirmeye imkan tanır. Kanser ameliyatlarında ilgili organın veya kanserli dokunun çıkarılmasının yanı sıra lenf düğümlerinin çıkarılması işleminin tam olarak yapılabilmesini sağlar. 

Robotik cerrahinin kullanıldığı başlıca kanser vakaları:

Genel Cerrahi Kanserleri: Kolorektal kanserler, Akciğer kanseri, Pankreas kanseri, Karaciğer kanseri, Yemek borusu kanseri, Mide kanseri, Böbrek üstü bezi kanseri,

jinekolojik kanserler: Rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri ve Yumurtalık kanseri

Ürolojik kanserler: Prostat kanseri, Böbrek kanseri, Mesane kanseri

katarakt cerrahisi

katarakt cerrahisi

Günümüzde en gelişmiş yöntem olarak uygulanan femto saniye destekli katarakt ameliyatı robotik cerrahinin kullanıldığı en başarılı alanlardandır..  ‘Femto saniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi’ yöntemiyle hasta damla ile anestezi altında, iki aşamalı ve ağrısız yapılan ameliyatın ardından kısa sürede günlük yaşantısına döner. Femto saniye lazer sayesinde ameliyatın elle yapılan birçok safhası bilgisayar kontrolünde yapıldığından ameliyat daha güvenli ve hassas sonuçlar verir. Böylece ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler en aza iner. Femto Saniye Lazer teknolojisi ile katarakt sorunu hem hekim hem de hasta açısından en konforlu şekilde lazer ve ultrasonik dalgalarla iki aşamalı uygulama ile tedavi edilirFemto lazerle kombine fako yöntemli katarakt ameliyatı, standart fako ameliyatlarına göre komplikasyon oranını da azaltır. Femto saniye lazer destekli katarakt ameliyatı hem hasta hem de cerrah için güvenli, kontrollü, başarılı bir katarakt ameliyatı için modern katarakt cerrahisinde önemli bir kilometre taşıdır.

obezite cerrahisi

obezite cerrahisi

Obezite ve metabolizma cerrahisi, obezitenin tedavisindeki yüksek başarısıyla büyük önem kazanmış, obezitenin yandaş hastalıklarını da tedavi ettiğinden (diyabet, hipertansiyon vs) daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Derinlik hissi ile çalışılır

Bu ameliyatlar içinde gastrik bypass ameliyatları altın standart olarak kabul edilir. Obezite ameliyatlarında kullanılan robot pek çok avantaj sağlar. Robotik cerrahi sistemi ile daha net görüntüler elde edilebilip ameliyat bölgesinin üç boyutlu görüntü alınabilmesi nedeniyle doktor derinlik hissi ile çalışabilir. Ayrıca kamera cerrahın kontrolünde olduğundan ve 10 kat büyütme yaptığından dar ve normal laparoskopi ile ulaşılmasının zor olduğu bölgelerde daha rahat ve konforlu çalışıp ameliyat sırasında oluşabilecek yaralanmalar minimuma indirilir.

Kaçak oluşma riskini azaltır

Robotik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatlar çok küçük kesilerle gerçekleştirilir ve estetik açıdan daha iyi sonuçlar verir. Ameliyat sonrası oluşabilecek kanama ve kaçak gibi hastanın hastanede kalış süresini uzatan yan etkiler azaltılabilir. Obezite cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat sonrası en önemli sorun kaçak oluşmasıdır. Robotik cerrahinin kaçak oranını laparoskopik ameliyatlara göre önemli oranda azalttığı gösterilmiştir.

Tecrübe gerektirir Özellikle obezite ameliyatları, laparoskopik olarak da yapılsa öğrenilmesi ve uygulaması zor ameliyatlardır ve yan etki oluştuğunda hasta hayatını riske atar. Robotik cerrahi gastrik bypass ameliyatı gibi yüksek beceri ve tecrübe gerektiren ameliyatlarda cerraha ve hastaya büyük kolaylıklar sağlar.

omurga cerrahisi

omurga cerrahisi

Rönesans robotu skolyoz, kifoz, bel kayması, bel kırığı, omurgadan biyopsi alınması gibi büyük ameliyatların küçük kesilerle yapılmasını sağlıyor. Özellikle operasyon öncesinde cerrahın kendi bilgisayarına yüklenen program vasıtasıyla cerraha, ameliyatta yapacağı uygulamayı sanal ortamda en ince noktasına kadar planlamasına imkan tanıyor. Böylece cerrahi implantlar en az hata payıyla konumlandırılıyor. Ayrıca hastanın ve cerrahi ekibin ameliyat esnasında radyasyona maruz kalması önleniyor.

Top