Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

radyoloji

medikal teknolojilerimiz
3 Tesla (Tüm Vücut) MR

3 Tesla (Tüm Vücut) MR

3 Tesla MR ileri teknoloji olarak adlandırılan bir görüntüleme cihazıdır. Bir MR cihazının kaç Tesla’lık olduğu oluşturulan manyetik alanın gücünü yansıtır. Bu da yüksek çözünürlük, ince kesit, detaylı inceleme ve hız sağlamaktadır. 3 Tesla’lık MR cihazları yalnızca daha ayrıntılı anatomik görüntüleme yapmakla kalmaz, özellikle sinir sistemi başta olmak üzere, kas-iskelet, abdomen ve kalp ve damar hastalıkları ile ilgili ileri fonksiyonel çalışmalara da olanak sağlar.

4D Real Time Doppler USG

4D Real Time Doppler USG

En, uzunluk ve derinlik boyutlarını içeren 3 boyutlu (uzaysal) görünümün eş zamanlı olarak (“real time özelliği”) bir monitorde görüntülenmesine olanak sağlayan son teknolojik ürünlerdendir. Önceden üç boyutlu ultrason cihazlarıyla yapılan incelemeler ile anne rahmindeki bebeklerin hareketleri gecikmeli olarak görüntülenebilirken, 4 boyutlu ultrasonografi ile bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi, parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebilir. 4D Ultrason cihazları ile çok erken döneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (256 Slice)

Bilgisayarlı Tomografi (256 Slice)

Tüm çok kesitli BT sistemlerinde bulunan özelliklere ek olarak, sahip olduğu HD dedektör ve tek tüp ile dual enerji tekniğini kullanabilen ve ileri düzeyde görüntüleme yapabilen bir sistemdir.

Spectral Imaging görüntüleme tekniği ile lezyon karakterizasyonu , böbrek taşlarının tipleri , pulmoner emboli incelemesinde hipoperfüzyon alanlarının tespiti, metastas karakterizasyonları, gout – psöudo gout ayrımı , çekim alanına giren metal implantaların artefaktlarının azaltılması , tüm vücut damar ve kardiyak damarların plak karakterizasyonları yapılabilmektedir.

HD algoritmalar sayesinde kardiyak lümen ve stent içi değerlendirme rahatlıkla ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu algoritmalar tüm eklem ve yüksek rezolüsyon gerektiren bölgelerde yüksek diagnostik kaliteye ulaşılmasını sağlamaktadır.

İleri düzey İteratif görüntü oluşturma algoritması (ASIR) sayesinde tüm incelemeler %80’e varan düşük radyasyon dozları ile yapılabilmektedir.

Birçok BT taramasında 1mSv civarında radyasyon dozu kullanılarak diagnostik görüntü kalitesine ulaşılabilmektedir.

Sistem içerisinde bulunan özel pediatrik parametreler sayesinde ( farkı boy ve kilo oranlarına göre ) röntgen dozlarına yakın radyasyon dozu ile görüntüleme yapılabilmektedir.

Bütün bunların yanında kolon poliplerinin ve akciğer nodüllerinin otomatik olarak tespiti, tüm vücut ve kranial perfüzyon çalışmaları, 32 cm batın ve 14cm 4D anjiyo uygulamaları yapılabilmektedir.

Dijital Mammografi

Dijital Mammografi

 

Dijital Mammografi

Standart mamografiden farklı olmayan dijital mamografi de hemen hemen aynı yöntemle çekilir. Görüntüler standart mamografide olduğu gibi konvansiyonel şekilde değil, bilinen fotoğraf makinesi ya da kamera gibi dijital ortamlarda elde edilir. Meme kanseri teşhisinde ve taramasında temel tanı yöntemi olma yolunda ilerleyen dijital mamografi, elektronik algılayıcılar aracılığıyla görüntü elde edilmesini sağlar. Dijital olarak elde edilen görüntülerin yüksek çözünürlüklerde monitörlerde sergilenebilmesi dijital mamografinin en önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkar.

Dijital Röntgen

Dijital Röntgen

Dijital radyografi (flat panel) sistemleri doğrudan ve dolaylı dönüştürme sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan dönüştürme sisteminde x-ışını, ışın-iletken (photoconductor) bir madde aracılığıyla doğrudan yük değişimi oluşturuyor. Dolaylı dönüştürme sisteminde ise iki basamaklı bir işlem gerçekleşiyor, önce x-ışını sintilasyon (görünür ışığa dönüştürme) özelliğine sahip bir madde ile etkileşerek görünüyor, ışığa dönüşüyor daha sonra ise görünür ışık bir yük değişimi meydana getiriyor. Her iki sistemde de yük değişimi sonrası ortaya çıkan elektrik akımı elektronik okuma düzenekleri tarafından algılanıyor ve ardından analog-dijital dönüştürme (analog-digital conversion/ADC) işlemi ile dijital veriye çevriliyor.

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Bir çok hastalığın cerrahiye alternatif olarak perkütan girişimle tedavilerinin yapılma yöntemidir. Girişimsel Radyoloji, cerrahinin uygulanamadığı durumlarda da yapılabilir, sonuçları cerrahi ve diğer tedavi yaklaşımlarına benzer, genellikle anestezi gerektirmez, komplikasyon oranları düşüktür, kısa hastane kalış süresi ve bakım kolaylıkları sağlar.

Kataterli anjiografi, vücut atar ve toplardamarlarının kontrast madde verilerek, X ışını ile, kasıktan, el bileğinden veya koltuk altından, iğne ve katater yardımıyla istenen bölgenin tanı amaçlı görüntülenmesi yöntemidir.

Liv Hospital’da vasküler girişimlerin tanı ve tedavisi için yüksek teknoloji içeren artis zee biplane sistemi anjiyografi cihazları sayesinde iki ayrı planda hızlı görüntü alabilmektedir. Yüksek çözünürlüklü imaj kalitesi ile en distal dallar yüksek netlikle gösterilebildiği gibi 3 boyutlu görüntü de elde edilmektedir.

Vasküler Görüntüleme tanı ve tedavi amaçlı nerelerde kullanılır?

Karotis – Beyin Anjiografi

Arcus Aorta, Torasik Aorta Anjiyografi

Abdominal Aort Anjiografi

Renal (Böbrek) Anjiografi

Çölyak/SMA (Batın organları) Anjiyografi

Üst ve Alt Ekstremite Anjiyografi


Stentleme ve anjioplasti işlemleri (Karotis ve serbral arterler, aort, iliyak, renal, mezenterik, femoral ve diz altı damarlar, üst ekstremite, diyaliz fistül darlıkları)
- Anevrizma tedavisi (TEVAR, EVAR, visseral arterler, periferik arterler, Karotis ve serbral arterler)
- Lokal ileri karaciğer tümörlerinde intraarteriyel Yittrium 90enjeksiyonu ile selektif internal radioterapi (radyoembolizasyon) ve kemoembolizasyon
- Hipervasküler tümörlerde preoperatif embolizasyon (kemik tümör metastazı, RCC, Nöral tümörler vs) Post trombotik sendromda iliak ven stentlemesi
- Vasküler malformasyon tedavisi (lenfanjiom, hemanjiom, venöz malformasyon, AVM, AVF)
- Pelvik konjesyon (varis) sendromu tedavisinde, over venleri ve pelvik venlerin embolizasyon
 

Kemik Yoğunluğu

Kemik Yoğunluğu

Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir. Tüm vücut, femur ve spine kemik yoğunluğu ölçümleri radyoloji uzmanları kontrolünde yapılmaktadır. Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar.

Ne zaman yapılır?

- Menopoz sonrasında ve- 65 yaş üzeri kadınlarda

- Kendisinde veya annesinde kalça kırığı hikayesi olan hastalar

- Ciddi hipertiroidi hastaları
- Hiperparatiroidi hastaları
- Hafif bir travma ile kırık oluşan hastalar
- Röntgen filminde kemik erimesi (osteoporoz) görülenlerde

- Steroid ilaçlar gibi kemik kaybına neden olan ilaçları kullananlarda

- Tip 1 diyabet, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar

Renkli Doppler Ultrasonografi

Renkli Doppler Ultrasonografi

Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça ultrasonografi tetkikleri yapılmaktadır. Ayrıca boyun, kol, bacak atar ve toplar damarlarının deneyimli radyoloji uzmanları tarafından doppler tetkikleri yapılmaktadır.

Ne zaman yapılır?

  • Karotis (Şahdamar) hastalıkları
  • Bacak damarlarının hastalıkları
  • Kol damarlarının hastalıkları
  • Derin ven trombozu,
  • Varis ve venöz yetmezlik
  • Anevrizmalar
Top