Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

patoloji

medikal teknolojilerimiz
Eksfoliatif Sitoloji

Eksfoliatif Sitoloji

Eksfoliatif sitoloji: Kendiliğinden dökülen hücrelerden oluşan sitolojik materyal.

  • Balgam
  • İdrar
  • Galaktore
  • Spontan meme başı akıntısı vb
Floresan Mikroskopi

Floresan Mikroskopi

Cisimlerin kendilerine gelen ışınları ve bu ışınlardakinden farklı dalga boylarını yansıtmaları olayına floresan denir. Görüntü elde edebilmek için bu ışınlarla karşılaştığında floresan veren boyalar kullanılır. Auramin-Fenol boyama yöntemi, Glikerson ve Kanner’in floresanlı boyama yöntemi, Auramine-Rhodamine boyama yöntemi, Truant’ın modifiye Auramine-Rhodamine boyama yöntemi sayılabilir.

Histokimya

Histokimya

Hazırlanmış doku kesitlerinin, kimyasal ve fiziksel analiz yöntemleri kullanılarak kimyasal özelliklerinin incelenmesi. Çeşitli teknikler ile hazırlanan doku kesitlerinin değişik boyalar ile boyanması ve böylece hücreler içindeki enzim vs. gösterilir. Bu alanda floresan veren maddeler ile işaretlenmiş boyalar ve floresan mikroskopları kullanılarak immun sistem (bağışıklık sistemi) hastalıklarına tanı konulması da yaygın bir tekniktir.

Histopatoloji

Histopatoloji

Histopatoloji, hastalıklı dokunun histolojik incelenmesinde uzmanlaşan patoloji dalıdır. Anatomik patoloji açısından önemli bir araç olan histopatoloji, aynı zamanda kanser ve diğer hastalıkların doğru ve kesin teşhisi için kullanılır ve bu açıdan da önemlidir.

İmmunhistokimya

İmmunhistokimya

İmmünohistokimya

İmmünohistokimya; belli bir dokuda bulunan antijenlerin gösterilmesi için işaretlenmiş antikorların kullanılmasıdır. Belirli antijenler içeren doku kesiti, bu antijenlere karşı işaretlenmiş antikorlar içeren bir solüsyonda inkübe edildiği zaman, antikorlar spesifik olarak antijenlere bağlanır. Böylece antijen-antikor komplekslerinin yerleşimleri ya ışık (immünohistokimya) ya da elektron mikroskopla (ultrastrüktürel immunositokimya) gözlenebilir.

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi

İnce iğne aspirasyon sitolojisi Nodüler tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde ve hücre incelemeleri için kullanılan bir yoldur. Bu yolla vücut organları içinden hücreler ince bir iğne ile çekilerek alınırlar. İnce iğne aspirasyonu tru-cut iğne biyopsisinden farklı olarak yalnızca hücre çeker, tru-cut biyopside ise gözle görülür bir doku parçası koparılarak alınır.

Intraoperatif Patoloji Konsültasyonu (FROZEN)

Intraoperatif Patoloji Konsültasyonu (FROZEN)

Intraoperatif patoloji konsültasyonu (IOPK) patolojinin en önemli ve en güç işlemlerinden biridir ve sonuçlarının retrospektif olarak yeniden gözden geçirilmesinin patoloji laboratuvarlarında bir kalite kontrol yöntemi olduğu kabul edilir.

Sitokimya

Sitokimya

Hücrelerin ve hücre zarlarının kromozomlar, genler, hücre gelişmesindeki kompleks reaksiyonlar ve enzim aktifliği mekanizmalarının da dahil olduğu kimyasal yapıyı araştıran çalışma alanı.

Sitopatoloji

Sitopatoloji

Teşhisin mikroskopik hücre incelemesiyle koyulduğu bir patoloji dalıdır. Sitopatoloji hizmetleri 3 temel sahayı kapsar:

  • Eksfolyatif Sitopatoloji
  • İnce İğne Aspirasyonu
  • İmaj Analizi

Thin-Prep İncelemeleri

Thin-Prep İncelemeleri

Thin-Prep (ince yayma) incelemeleri adı verilen teknikte örnek direk olarak lam üzerine yayılmak yerine kendiliğinden alkol içeren bir şişe içerisine karıştırılır. Elde edilen bu hücre süspansiyonu özel bir filtre sisteminden geçirilerek kan, mukus ve diğer ölü hücreler ayrıştırılır ve geride kalan hücreler lam üzerine yayılır. Böylece ayrıntılı ve temiz inceleme olanağı kazanılır. İltihabi hastalıkların etkenleri de tanınabilir. Sonuçlar daha açıktır ve testin duyarlılığı normal smear testine göre yüksektir.

Top