Türkçe    English   русский 

şifremi unuttum

Şifremi Unuttum

kalp sağlığı

medikal teknolojilerimiz
4D EKO – Kardiyografi

4D EKO – Kardiyografi

Kalp damar hastalıkları ve buna bağlı ölümler günümüzde halen tüm dünyadaki ölümler içerisinde 1. sırada yer almaktadır. Erken tanı ile hayat kurtarabilen tanı yöntemlerinden ekokardiyografi (gelişmiş renkli Doppler ultrasonu) hasta için hiçbir zararı olmaması, radyasyon içermediği için çocuk ve gebelerde dahi güvenli olarak kullanılabilmesi özelliklerine sahiptir.

Kalp fonksiyonları, kalbin kasılma gücü, doğumsal kalp hastalıklarına bağlı delikler, kapak bozukları gibi birçok kalp hastalığının erken tanısı, konusunda uzman kişiler tarafından yapılan detaylı bir ekokardiyografik inceleme ile mümkündür.

4 Boyutlu Ekokardiyografi (EKO) Nedir?

Yıllardır kalp hastalıklarının erken tanısında kullanılan ekokardiyografi (EKO) cihazları kalbin 2 boyutlu (enine ve boyuna) görüntülerinin fotoğraflarının çekilmesini ve bu görüntü kayıtları üzerinden bazı ölçümlerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 4 boyutlu ekokardiyografide ise kalbin gerçek eş zamanlı, canlı 4 boyutlu görüntüleri alınır. Bu görüntüler, kalp cerrahının, göğüs kafesini açtığında kalbi gözleriyle gördüğü gerçek görüntüsüne oldukça yakındır. Bu görüntüleme ile kalp sonsuz açıdan çevrilip, ince kesitler halinde incelenir.

Eski Yöntemlerden Farkı Nedir?

4 boyutlu ekokardiyografi (EKO) ile 2 boyutlu ekokardiyografiye göre hem görüntü kalitesi hem de gerçeğe yakın görüntü elde etmesi açısından üstündür. Özellikle kalp kapak hastalıklarının tanı ve değerlendirilmesinde, ameliyat ihtiyacının ve ne tür bir ameliyatın uygun olacağı, ameliyatın zamanlaması konusunda daha detaylı bir bilgi almak mümkündür. Yapay kapakların ameliyat sonrası takibinde oldukça verimli sonuçlar alınmaktadır. Doğumsal kalp bozuklarının tanısında (delik, kapak ve kalp kası bozuklukları) detaylı inceleme imkanı sunmaktadır. Yine kalp büyümesi, kalbin kasılma gücü hakkında 4 boyutlu ekokardiyografi ile yapılan detaylı analizlerle daha güvenilir sonuçlar alınmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden kalp damar hastalıklarının tanı ve değerlendirmesi bu yöntemle daha detaylı ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir.

Hastanemizde tüm ekokardiyografi yöntemleri 4 boyutlu yapılmaktadır.

Göğüs duvarından yapılan ekokardiyografinin yanı sıra, kalbi daha yakından ve detaylı incelememiz gereken durumlarda da (kalp içi kitle, pıhtı, infeksiyon araştırılması, kapak hastalıklarının tanısı) hastanemizde 4 boyutlu ekokardiyografi kullanılmaktadır. 4 boyutlu ekokardiyografi ile gerçeğe yakın ve daha güvenilir görüntüler elde edilmektedir.

Bunun dışında kalp damar hastalıklarının erken tanısında oldukça önemli bir tanı yöntemi olan ve talyum sintigrafisi ile eş değer güvenilirlikte kabul edilen stres ekokardiyografi incelemeleri, hastanemizde eforlu ve ilaçlı olmak üzere yine 4 boyutlu olarak uygulanmaktadır.

Efor Testi

Efor Testi

Efor Testi Nedir?

Efor testi egzersizin kalp üze­rindeki etkilerini test etmek amacıyla uygu­lanan genel tarama testlerinden bir tanesi­dir. Kardiyolog ve teknisyen tarafından uygulanan genel tarama testlerinden birisidir ve kalbin genel sağlığı hakkında bilgiler verir. Test sırasında, hasta yürüme bandında yürürken veya koşarken kalbinin elektriksel aktivitesi (elektrokardiyografi – EKG) kayde­dilir ve bilgisayarda analizi yapılır. Bu test vücudun artan oksijen ihtiyacı­na karşı kalbin verdiği reaksiyonu ölçer. Normal istirahat halinde iken çekilen EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir.

Efor Testi Nasıl Yapılır?

Test öncesi elektrotlar hastanın göğsüne yerleştirilir. Egzersize başlamadan önce hastanın EKG ve kan basıncı ölçülür. Hastanın yürüme bandında yürümesi veya koşması istenir. Hasta yürüme bandında yürürken ya da koşarken EKG ve kan basıncı ölçümü devam eder. Hasta yürüme bandı üstünde tüm bunları yaparken kalbin elektriksel aktivitesi kayıt edilir ve bilgisayarda analiz edilir. Hedeflenen kalp hızına ulaşana kadar yada hasta devam edemeyeceğini söylediği ana kadar test devam eder. Yürüme bandının hızı uzman hekim veya teknisyen tarafından belirli aralıklarla arttırılır.

Efor testine gelirken nelere dikkat etmek gerekir?
  • Hastanın test öncesi en az 3 saatöncesinden hiçbir şey yememesi veya içmemelidir.
  • Özellikle belirtil­mediği takdirde hasta ilaçlarını almalıdır.
  • Egzersize olanak sağlayacak ayak­kabı ve elbiseler giyilmelidir.
  • Kullanılan ilaçların test günü alınıp alınmaması doktora sorulmalıdır.
Efor Testi Neden Yapılır?

Göğüsağrısı­nın nedenlerini belirlemek, kalbin egzersiz kapasitesini değerlendirmek, egzersiz programı başlanacak hastalardaki uygun egzersiz seviyelerini belirlemek, hastaların kullandığı ilaçların etkinliğini araştırmak, kalp krizi geçiren hastalarda risk belirle­mek ve egzersiz sırasında olan ritim bozuk­luklarını tayin etmek amacıyla yapılır.

Elektrofizyoloji

Elektrofizyoloji

Kasıkta bulunan toplardamardan kalbe ilerletilen tellerle yapılan bir testtir. Kalp içine yerleştirilen kateter ile kalbin değişik bölgelerinden alınan elektrik kayıtlar elektrofizyoloji cihazında incelenerek ritim bozukluğunun kesin tanısı konabilir.

Holter Monitörizasyon

Holter Monitörizasyon

Ritim holter: Günlük aktiviteler sırasında 24 saat kalp ritmini kayıt eden cihaz.

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi (ayrıca kardiyak kateterizasyonveya anjiyo da denir) kalp damarlarınızı ve fonksiyonunu değerlendirmekiçin yapılan girişimsel bir görüntüleme yöntemidir. Kardiyakkateterizasyon yapılmasının amaçları:

  • Koroner arter hastalığının, kalp kapakhastalığının veya aort damarı hastalığının tanısını koymak veciddiyetini belirlemek için
  • Kalp kası fonksiyonunu değerlendirmek için
  • İleri tedavi (koroner balon anjiyoplasti vestent, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı için girişimsel veyacerrahi müdahale) yöntemlerini belirlemek için

Koroner anjiyografi sırasında kasık veya koldakiatardamara ince, yumuşak plastik bir sheat (kılıf) yerleştirilir. Bukılıfın içinden yine yumuşak ve ince plastik içi boş kateterlervasıtasıyla kalp damarlarının çıkış yerine ilerletilir. Kateter özel birx-ray (röntgen) makinesi yardımı ile koroner arterlere yönlendirilir.

Kontrast materyal (anjiyo boyası) kateter yoluylaenjekte edilir ve hareketli röntgen filmleri dijital ortamda kaydedilir.Prosedürün bu bölümüne koroner anjiografi denir. Bu görüntülere ekolarak bazı özel durumlarda ileri görüntüleme ve değerlendirmeyöntemleri olan intravasküler ultrason (IVUS), optik koherans tomografi(OCT) veya fraksiyonel akım rezervi (FFR) ölçümleri de yapmakgerekebilir. IVUS koroner damar içinde ultrason ile daha ayrıntılıgörüntüler elde edilmesini sağlar. OCT özel bir ışık kaynağı ile damarıniç çeperi hakkında detaylı bilgiler vermektedir. FFR ise kan akımınınözelliğini ölçerek görüntülenen daralmanın ciddiyeti konusunda bilgilerverir. Bu ileri değerlendirme yöntemleri çok özel cihazlarla tecrübelimerkezler ve operatörler tarafından yapılması önerilmektedir.

Sanal Anjiyo (BT)

Sanal Anjiyo (BT)

Halk arasında kansız anjiyo veya 10 saniyede anjiyo olarak da bilinen sanal anjiyografi,hem koroner damarlarda tıkanma olup olmadığı, hem de damar sertliği varlığını ortaya koyması açısından önemli bilgiler veriyor. Böylece sadece bir saniyede, hiç damara girmeden, bütün damarları görmek mümkün oluyor.  Koroner damarlarda herhangi bir tıkanma tespit edilmezse tanısal yüzde 100’e yakın güvenirlik sağlıyor.

Liv Hospital Kardiyoloji Kliniği’nde uygulanan sanal anjiyografi hasta için oldukça konforlu ve hızlı tanı sağlayan bir yöntemdir. Kol damarından uygulanan kontrast maddenin, koroner damarlar içerisinden akışını tomografik olarak görüntüler. Böylece hem koroner damarlarda tıkanma olup olmadığı hem de damar sertliği varlığını ortaya koyması açısından önemli bilgiler verir.

Tanısal açıdan güvenilirliği yüzde 100’e yakındır. Böylece kişi klasik anjiyografi ihtiyacı olmadan kalp damarlarının normal olduğunu öğrenebilme şansına sahip olur. Ancak bu yöntemle koroner damarlarda darlık tespit edilmesi durumunda, darlık derecesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve tedavi yöntemini belirlemek amacıyla klasik anjiyografi yapılması gerekir.

Klasik anjiyografiden farkı nedir?

Klasik anjiyografi kalp damarlarının kol veya bacak atar damarı aracılığıyla, yerleştirilen kataterler içerisinden uygulanan kontrast madde ile görüntülenmesidir. Bu yöntemle konulan koroner arter hastalığı tanısı yüzde 100 doğruluktadır. İşlem hazırlığıyla birlikte yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında sürer. İşlem sonrasında da hastanın 24 saat süreyle, kullanılan atar damar bölgesine göre hastane içinde veya evde istirahatı önerilir.

Sanal anjiyografi de ise kol toplar damarından direkt olarak kontrast madde uygulanmakta ve damarlar tomografik olarak görüntülenmektedir. İşlem 10 saniye kadar kısa bir sürede gerçekleşmekte ve koroner damarlar normal bulunmuşsa, klasik anjiyografi ile eş değerde güvenilir bir tanı sağlamaktadır. Uygulanan kontrast madde her iki yöntemde de benzer olup, alınan radyasyon miktarı genellikle, klasik anjiyografiden daha azdır.

Radyasyon riski var mı?

Bu yöntemin akciğer tomografisi veya beyin tomografisinden farkı yoktur. Günümüzde yüksek hızda tarama kapasitesine sahip teknolojik olarak iyi gelişmiş cihazlarla hem işlem süresi, hem de radyasyon maruziyeti en aza indirilmiş durumdadır.

Kimlere yapılmalı?

Kalp damar hastalığı açısından orta derecede riskli bulunan kişilerde koroner damarların görüntülenmesi amacıyla kullanılabilir. Klasik koroner anjiyografi yapılan kişilerin bir kısmında koroner damarlar normal bulunmaktadır. Bu hasta grubunda sanal anjiyografi yapmak, hasta için daha konforludur. Bunun dışında koroner damarlara ait doğumsal bozuklukların tanısında, by-pass ameliyatı geçirmiş hastalarda baypaslı damarların kontrolünde kullanılması iyi sonuçlar vermektedir.

Top